Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760222-19592S1

Date of Document: 1997-05-12

دقت كنيد! دست هاي مهربان كمك زمين، ناگهان دهان گشود و بسيار جانها و تنها را ناباورانه در خود جاي داد. كودكان پراميد و شاد، مادران منتظر وچشم به راه فرزند و پدران كار و تلاش ومعاش، گويي در خشم طبيعت سوختند، بي آن كه فرصت آوازي و بدرودي داشته باشند. زمين دهان گشود و مرگ، چونان رگباري و آواري هزاران زندگي را در لرزش خاك و حيات از ميان برداشت. ناله ها و ضجه ها بر زير و زبر خاك خشم هنوز به گوش مي رسد و هزاران دست مهربان كمك به زلزله زدگان خراسان از آستين همت روييد، سبز شد و به بار نشست. بااين همه، كمكها در برابر عظمت ويراني و مصيبت، هنوز اندك است. بشتابيم و عزيزان بي پناه هموطن مان را دريابيم، ياري دهيم و تسلاي دل دردمند بازماندگان و مجروحان اين حادثه سهمگين باشيم. مشيت الهي را پذيرفته ايم و اكنون فرصتي است تا زندگي هاي تازه را بر ويرانه ها برپا داريم كه نشانه عشق و مهر است و آيين دوستي و همدردي و جوانمردي.