Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760222-19589S1

Date of Document: 1997-05-12

گشتي در دنياي خبرها جرم فروش بستني كابل: پليس طالبان كه آمريكا از آنهاحمايت كامل مي كند پريروز دو بستني فروش را به جرم فروش بستني به زناني كه روبند ( نقاب ) نداشتند به زندان افكند. پليس طالبان گفته است كه فروش كالا از جمله بستني به زناني كه از سر تا پنجه پا پوشيده نيستند و روبند ندارند ممنوع است. به گزارش رويتر، طالبان به زناني كه بدون روبند بستني خريده بودند تنهاتذكر دادند، و آنها را از ورود به بستني فروشي، بدون روبند نهي كردند. كابل در شهريورماه گذشته به دست طالبان، كه دستگاههاي خبرپراكني آمريكادر هر گزارشي تاكيد مي كنند كه بر دوسوم افغانستان مسلط هستند و امنيت برقرار كرده اند! افتاده است. پنج كشاورز به خاطر خطاي يك گاو كشته شدند . داكا - آسوشيتدپرس: پريروز در دهكده گوپي ناگار در 112 كيلومتري شمال شهرداكا پايتخت بنگلادش، گاو يكي ازساكنان روستا وارد شاليزار كشاورز ديگرشد و مقداري از بوته هاي برنج را خورد. كشاورز از صاحب گاو به كدخداي ده شكايت برد و كدخدا راي به پرداخت تاوان (غرامت ) داد، ولي صاحب گاو راي را نپذيرفت و گفت كه مرزعه برنج بايدحصار داشته باشد. كدخدا گفت تا پرداخت تاوان، گاو به گرو گرفته شود، اما صاحب گاو زير بار نرفت. صاحب شاليزار كه چنين ديد با بستگان خود به جان او و بستگانش افتاد و دراين ميان پنج كشاورز كشته شدند. هنگامي كه ماموران پليس هفت زارع مسئول نزاع را با دستبند به قرارگاه خود ديدند مي بردند، همان گاو دوباره وارد شاليزار شده و به راحتي سرگرم خوردن بوته هاي برنج است! سرنوشت مخالفان صدام درآمريكا . نيويورك: به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، سيزده عراقي كه سال گذشته به آمريكاپناهنده شده بودند در آستانه اخراج از اين كشور قرار گرفته اند. سال گذشته حدود ششصد عراقي حقوق بگير آمريكا كه در شمال آن كشور با حمايت سيا براي براندازي حكومت صدام حسين تلاش مي كردند به آمريكا پناهنده شدند زيرا در خطر افتادن به چنگ نيروهاي عراق قرار گرفته بودند. دولت آمريكا اين جاسوسان و كارگزاران خود را از طريق خاوردور به خاك آمريكا منتقل كرد، اما اف. بي. آي پليس امنيت داخلي آمريكا كه سرگرم بررسي رفتار آنهاست تاكنون به 13 تن از آنان ظنين شده و به وفاداري آنها نسبت به آمريكاترديد كرده است و تصور مي كنداز ايادي صدام اين باشند عده به اخراج خود از آمريكا اعتراض كرده اند و به دادگاه متوسل شده اند و گفته اند كه اگر اخراج شوند به دست ماموران صدام كشته خواهند شد و مسئول مرگ آنها آمريكا خواهد بود. افسر چيني به جرم فساد مالي اعدام شد . پكن: يك افسر پليس چين كه متهم به سوءاستفاده مالي شده بود ديروز در شهرژين شو -محل خدمتش - اعدام شد. وي معاون پاسگاه انتظامي يك شهرك صنعتي بود. جرم وي علاوه بر فساد مالي اعمال نفوذ، براي داير كردن يك موسسه كوچك تجاري در محل براي خود بود كه با وظيفه پليسي اش مغاير شناخته شد. ويتنام استفاده از شبكه جهاني اطلاع رساني را محدود كرد . هانوي: وو وان كي ات نخست وزير ويتنام ديروز شورايي براي نظارت بر چگونگي استفاده ويتنامي ها از اينترنت (شبكه هاي اطلاع رساني ) و كنترل برنامه هاي اين شبكه ها ايجاد كرد. هدف، آن است كه از اين شبكه هاي تماما غربي و عمدتا آمريكايي تنها استفاده علمي و تكنولوژي شود. در اين شورا، وزيران علوم و فرهنگ و كارشناسان آموزش و پرورش و چند استاد دانشگاه و كارشناسان تشخيص و جلوگيري از بدآموزي شركت دارند. ضوابط استفاده از اينترنت در ويتنام توسط همين شورا تهيه خواهد شد. روز صدور فرمان يوكاز در روسيه .مسكو: يازدهم ماه مه (ديروز ) سالروز صدور يوكاز (دستورالعمل ) الكساندر سوم امپراتور روسيه در سال 1882 ( سال 115 پيش ) است كه به موجبآن يهوديان روسيه را از سكونت در روستاها، حومه شهرها و شهرهاي كوچك منع كرد و آنان مجبور شدند در محله هاي مشخصي در شهرهاي سن پترزبورگ و مسكو ساكن شوند تا زير نظر پليس تزار باشند. الكساندر دوم تزار روس در 13 مارس سال 1881 با پرتاب بمب ترور شده بود و يهوديان روسيه متهم به قتل او شده در بودند طول يك سال، روسها دست به كشتار يهوديان زده بودند. به گونه اي كه دهها هزار تن از آنان از ترس جان به اروپاي غربي و آمريكاي شمالي مهاجرت كردند و بسياري از يهوديان آمريكايي امروز فرزندان همين مهاجران روس هستند. حكم مرگ و حبس ابد براي قاچاقچيان در ويتنام . هانوي: يك دادستان ويتنام براي هشت تن ازاعضاي يك باند 22 نفري قاچاق مواد مخدر تقاضاي اعدام و براي بقيه درخواست حبس ابد كرد. در ميان اين عده يك مامور سابق مواد مخدر نيز ديده مي شود كه اعدام خواهد شد. اين باند كمك مي كرد هروئين توليد شده درمثلث طلايي از طريق خاك ويتنام به خارج صادر شود. آخرين بازمانده باغ وحش زئير هم مرد . كيسانگاني: آخرين حيوان باغ وحش شهر جنگزده كيسانگاني در زئير ديروز مرد و آخرين كارمند اين مركز كه ماهها حقوق نگرفته است، مانع خوردن اين حيوان مرده كه يك تمساح بود توسط مردم گرسنه شهر شد و به آنها گفت كه بدن تمساح گرسنه و بيمار، پيش از مردن تبديل به زهر مي شود و با اين تدبير مانع هجوم مردم به سوي تمساح مرده شد و سپس آن را با كمك راننده يك وانت به همان رودخانه اي كه 20 سال پيش از آن گرفته شده بود حيوانات افكند باغ وحش كيسانگاني در جريان جنگ داخلي زئير به سرقت رفته اند و يا از گرسنگي مرده اند. ايم وتزا آخرين كارمند باغ وحش كيسانگاني پس از افكندن تمساح مرده در رودخانه بيكار شد و به خانه اش رفت. اين باغ وحش كه دهها سال پيش توسط بلژيكي ها، استعمارگران سابق زئير براي تفريح بچه هايشان ساخته شده بود روزگاري از بهترين باغ وحشهاي آفريقا به شمار مي رفت. منع برگزاري كنسرت و نمايش مد دركويت . كويت: پارلمان كويت راي داد كه ازاين پس، از برگزاري هر نوع كنسرت ودر پاره اي از موارد، نمايش لباس و مدجلوگيري شود. پارلمان كويت در مقدمه اين قانون تاكيد كرده است كه اين مراسم مغاير تعاليم مقدس اسلامي است. اين طرح در جلسه هفتگي پارلمان كويت تصويب شده است. اگر اين طرح از طرف اميركويت رد شود، پارلمان بايد بادوسوم آراء آن را به تصويب برساند تا به صورت قانون درآيد.