Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760221-19513S1

Date of Document: 1997-05-11

گزارش قرن - 1900 2000 نمايشگاه دسته جمعي نقاشان سوررآليست 1925 13 نوامبر ساعت 24 نمايشگاه دسته جمعي نقاشان سوررآليست در گالري پي ير در پاريس گشايش يافت. انتخاب اين زمان غيرمعمول براي مراسم افتتاح، شايد به منظور اعلام اين واقعيت بود كه نمايشگاه سوررآليستها با همه نمايشگاههاي نقاشي ديگر متفاوت است! در نمايشگاه، تابلوهاي نقاشان معروف اين مكتب نظير شيريكو، آرپ، ماكرارنست، مي رو، منري، پل كلي و پابلوپيكاسو به معرض تماشا گذاشته شده است كه كمتر كسي از آنها سر درمي آورد، اما طرفداران اين مكتب عقيده دارند كه سوررآليسم تنها هنر طبيعي و واقعي است. آنها بشدت تحت تاثير روانكاوي زيگموند فرويد قرار دارند كه فعاليت ضمير ناخودآگاه را بخش اصلي و زيربنايي خلاقيت ذهني انسان مي داند. بنابراين به عقيده سوررآليستها آفرينشهاي هنري بايد ناآگاهانه و بدون قيد و بند تعقل و منطق و بي توجه به هرگونه سنت هنري، از چشمه پنهان اعماق ذهن هنرمند بجوشد و فوران كند. پس چه باك كه مفهوم و معنايي داشته باشد يا نه! آندره برتون كه يكي از بنيانگذاران مكتب سوررآليسم است، آن را تجلي هنرواقعي، نه فقط در نقاشي بلكه در هرگونه امكان ابراز و ظهور خلاقيت ذهني مي داند و به همين دليل به قلمرو شعر، موسيقي، تئاتر، مجسمه سازي و حتي سينما تعميم مي دهد، اما سوررآليستها هم مثل دادائيستها فقط بين خودشان زبان همديگر را مي فهمند و در بقيه مردم، اين نقش و نگارهاي نامفهوم، واكشني جز شگفت زدگي برنمي انگيزد. سرانجام اندوهبار قهرمان خنده اول نوامبر 1925 ماكس ليندر هنرپيشه معروف سينماي فرانسه كه به خاطر ايفاي هنرمندانه نقش هاي كمدي به قهرمان خنده ملقب شده بود، با فرجامي اندوهبار چشم از جهان فرو بست. او در خانه اش ابتدا همسر خود را كشت و سپس رگ دستش را بريد و نظاره گر جاري شدن خون از بدنش شد. قهرمان كمدي سينماي فرانسه 42 ساله بودو ميان مردم محبوبيت فراوان داشت. چارلي چاپلين او را استاد خود مي دانست و برايش احترام بسيار قائل مي شد، اماماكس ليندر با وجود موفقيتهايش مرد خوشبختي نبود. علاوه بر ناراحتي ممتد ريوي دچار حمله هاي صرع مي شد و از اينها گذشته با دختر 17 ساله اي ازدواج كرده بود كه با او سر ناسازگاري داشت. بدين گونه براي قهرمان خنده چهره زندگي چنان زشت و عبوس و غم انگيز بود كه مرگ را ترجيح داد. برندگان جوايز نوبل سال 1925 1925 10 دسامبر گوستاو هرتز فيزيكدان جرج برناردشاو نويسنده در استكهلم پايتخت سوئد، داوران گزينش جوايز نوبل، برندگان سال را 1925اعلام كردند كه يكي از آنها انگليسي و سه نفر آلماني امسال هستند برنده اي براي جايزه پزشكي انتخاب نشده است. برنده جايزه صلح توسط كميته ديگري در اسلو پايتخت نروژ انتخاب مي شود كه امسال به چارلز ديويس معاون رئيس جمهور آمريكا تعلق طرح گرفت وي براي احياء اقتصاد آلمان و حل مسئله غرامات جنگي كه موجب تخليه ايالت صنعتي روهر از قواي نظامي فرانسه و بلژيك شد، بعنوان اقدامي در جهت صلح و ثبات در اروپا تلقي گرديد. اسامي برندگان ديگر جوايز نوبل به شرح زير است: جرج برناردشاو، نويسنده انگليسي ايرلندي تبار بخاطر مجموعه آثارش، جايزه ادبيات. گوستاو هرتز و جيمز كلارك، دوفيزيكدان آلماني، بخاطر كشفيات اتمي وتدوين قوانين برخورد الكترونها بااتمها، بطور مشترك جايزه فيزيك. زيگموندي از آلمان، برنده جايزه شيمي. رضا خان در ايران به سلطنت رسيد 1925 12 دسامبر با خلع احمدشاه، آخرين سلطان سلسله قاجار در ايران، رضاخان به تخت سلطنت نشسته و سلسله جديد پهلوي را بنيان گذاشته است. رضاخان كه اكنون 47 ساله است پنج سال پيش در راس بريگاد قزاق دست به كودتا زد و تهران را به تصرف وي درآورد دولت تازه اي روي كار آورد و در آن وزارت جنگ را به عهده گرفت و به تدريج قدرت بيشتري يافت. مدتي به تغيير رژيم حكومت ايران به جمهوري مي انديشيد، اما سرانجام رژيم پادشاهي را ترجيح داد و بر تخت سلطنت نشست. نگاهي به رويدادهاي علمي و هنري سال 1925 در جهان دانش رابرت ميليكان دانشمند و اخترشناس آمريكايي و برنده جايزه نوبل فيزيك در سال 1923 با پژوهشهاي متمادي در آزمايشگاه فيزيك پاسادنا در كاليفرنيا، موفق به كشف و بررسي نوعي اشعه جديد شده است كه در سراسر كيهان وجود دارد و به همين علت آن رااشعه كيهاني ناميده اند. اشعه كيهاني با منشا ناشناخته و ذرات پرانرژي، حتي در فضاي بين ستارگان كه تاكنون تهي از ماده پنداشته مي شدرديابي شده است و كره زمين نيز درمعرض تابش مداوم آن قرار دارد. عده اي از دانشمندان اين اشعه را ناشي از انفجار ستارگان يا شكل گيري و برخورد كهكشانها در اعماق كيهان مي دانند، اما يك نظريه قابل اثبات در اين باره هنوز نياز به آزمايشها و پژوهشهاي بيشتر دارد. ميليكان كاشف اشعه كيهاني قبلا درسال 1911 موفق به كشف بار الكتريكي الكترونها و در سال 1916 اثبات فرضيه فوتو الكتريك انيشتين شده است. او آثار علمي متعددي دارد از جمله: صدا نور برق ( ) 1908 - الكترون ( ) 1917 - علم و زندگي ( ). 1923 ادبيات و هنر در سال گذشته جهان ادب در فرانسه دو شخصيت برجسته را از دست داد. يكي از آنهاپي يرلوئيس بود كه علاقه اي به شهرت نداشت و در محافل ادبي و هنري كمتر ديده مي شد. بويژه از سال 1914 ده سال آخر زندگي خود را در عزلت و انزواي كامل به تفكر و پژوهشهاي ادبي سپري كرد و در چهارم ژوئن 1925 در 55 سالگي جهان را بدرود گفت. وي در سال 1894 با انتشار كتابترانه هاي بيليتيس به جرگه نويسندگان گام نهاد و يكي از مبتكران شعر منثوردر فرانسه شناخته شد و نثر فاخر وشعرگونه اش در ادبيات معاصر فرانسه، تاثير عميق بر جاي دو نهاد رمان معروف او در واپسين سالهاي سده نوزدهم به نامهاي آفروديت وزن و عروسك مورد استقبال و در عين حال انتقاد فراوان قرار گرفتند. دومين ضايعه ادبي فرانسه در 1925 مرگ ژاك ريوير در 39 سالگي است كه مكاتباتش باآلن فورنيه دوست وهمكارش همچون آينه اي روحيات و افكارجوانان ادب پيشه آغاز قرن بيستم رامنعكس مي كند. او از سال سردبيري مجله 1919 ادبي ماهنامه جديد را به عهده گرفت كه معتبرترين نشريه ادبي و فرهنگي فرانسه و ناشر آثار نويسندگاني چون آندره ژيد وپل والري است و درباره سبكها و آثار مختلف، از كلاسيك و رمانتيك تا دادائيسم به نقد و بررسي مي پرداخت. و اما در ادبيات اروپايي به انتشاركتابمحاكمه اثر كافكا نويسنده چك، به عنوان يك رويداد استثنائي با انعكاس وسيع بايد اشاره كرد كه در لفافه ماجرايي پرابهام و با طنزي گزنده زندگي ماشيني و تمدن كاغذي جوامع امروز و بي عدالتي هاي آنها را به باد انتقاد گرفته است. در جهان سينما، دو فيلم ازاريك فون اشتروهيم كارگردان اتريشي كه درآمريكا تهيه شده، از موفقترين وپرفروشترين فيلمهاي سال بوده اند، يكي به عنوان درندگان و ديگري بيوه خندان. فيلمهاي متعدد ازباستركيتون وچارلي چاپلين بيش از كمديهاي ديگر خنده بر لبهاي تماشاگران سال نشانده اند گذشته دوران اوج سينماي كمدي بود، اگرچه ماكس ليندر قهرمان سينماي كمدي فرانسه، در يك فاجعه دردناك به زندگي خود و همسرش پايان داد. و سرانجام اين كه نقاشان پيشتاز، پس از يك دوره پرجنجال در ارائه آثار عجيب و نامفهوم، اكنون هدفها و روشها و برداشتهاي هنري خود را در رساله ها و كتابهاي قابل درك عمومي توجيه و تفسير پس مي كنند از آندره برتون كه در فرانسه بيانيه مشروحي در باره سوررآليسم انتشار داد، اكنون پل كلي نقاش آلماني و استاد دانشكده هنرهاي زيبا در وايمار نيز رساله اي در توجيه هنر پيشتاز منتشر كرده است كه در مقدمه آن اين جمله درخور تامل است: هنر پيشتاز براي كپيه كردن آنچه ديده مي شود نيست، بلكه هدفش نماياندن ديدنيهايي است كه ناديده مي مانند.