Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760221-19499S1

Date of Document: 1997-05-11

تا فردا.. زندگي را پاس داريم در اين روزها كه بسياري از خانواده ها، شهر را به قصد گردش در دامان طبيعت و برخورداري از هواي پاكيزه ترك مي كنند، بعضي صحنه هاي تاسف آور، دوستداران حفظ محيطزيست و گونه هاي زيستي را مي رنجاند و خود حكايت از بي توجهي بعضي از خانواده ها نسبت به اين مواهب ارزشمند الهي دارد. شايد شما هم به هنگام گردش در مناطق ييلاقي، شاهد كودكان و نوجوانان تفنگ به دستي بوده ايد، كه بي رحمانه پرندگان حتي گونه هايي از قبيل بلبل را نشانه خانواده هايي مي گيرند كه با خريدن تفنگ هاي بادي، كودكان خود را وادار به آزار و كشتن پرندگان مي كنند، ناخواسته موجب نابودي محيطزيست و ازميان رفتن تعادل زيستي مي شوند گزارشگر ما در پارك سرخه حصار، دراين مورد با چند تن از شهروندان گفت وگو كرده است. فرزاد تحصيلي: استفاده از تفنگ بادي، براي بازي و نشانه گيري يك ورزش مفيد و بي ضرر است. اما كودكان و نوجواناني كه با اين نوع تفنگ در كمين پرندگان مي نشينند و در فصل بهار، آنها را هدف قرار مي دهند، در واقع بخشي از محيطزيست را از زندگي پرندگان محروم مي كنند. خانواده ها موظفند در اين مورد به فرزندان خود آموزش لازم را بدهند. بانو - پ - توسلي: هفته گذشته در منطقه لواسان شاهدبودم كه دو نوجوان با تفنگ بادي به سوي پرندگان شليك مي كردند، آنها اگر مي دانستند كه بعضي از اين پرندگان، با زمستان گذراني در مناطق دوردست و پس از طي صدها كيلومتر براي زادوولد به باغ هاي لواسان آمده اند، اين كار خطا را انجام نمي دادند. پيش از آن كه كودكان و نوجوانان را مقصر بدانيم معتقدم كه خانواده ها، مربيان آموزشي، مطبوعات و راديووتلويزيون در اين مورد كوتاهي مي كنند. مرتضي خوشنود: خانواده ها كه روز جمعه و ساير روزهاي تعطيل به پارك ها و ييلاقات اطراف شهرها بهتر مي روند، است اولا زباله هايي از قبيل كيسه هاي نايلوني، قوطي فلزي كنسرو و كمپوت را با خود به شهر بياورند و به ماشين هاي ويژه حمل زباله تحويل ثانيا بدهند از كندن گل ها و گياهان و شاخه هاي درختان زنده بپرهيزند و فرزندان خود را نيز از اين كارها بازدارندو همچنين، از تخريب لانه پرندگان و آزار و كشتن آنها خودداري ورزند و به فرزندان خود نيز يادآوري كنند كه هر نوع آسيبرساني به محيطزيست وحيات وحش، در حكم رساندن آسيب به انسان است وپرسش من اين است كه آيا بهتر نيست در پايان يك روز بهاري، بدون آن كه آشيانه پرنده اي را ويران كرده يا پرنده اي را كشته باشيم و يا شاخه پرگل درختي را شكسته باشيم با خاطري شاد و با سپاس به درگاه پروردگار به خاطر اين همه مواهب باارزش، به خانه خود بازگرديم.