Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760220-19455S1

Date of Document: 1997-05-10

قتل يك نوجوان قم - خبرنگار همشهري: در درگيري دو نوجوان در يكي از محله هاي قم يكي از اين دو با ضربات چاقو از پاي درآمد. مقتول كه يوسف (محمود ) فتح بياتي نام داشت بر اثر ضربات پدر يكي از طرفين درگيري كه در منازعه دخالت كرده بودكشته شد. او كه رضا خسروبيگي نام دارد و چهل ساله است به طرفداري از فرزندش وارد درگيري شد و با چاقو ضربه اي بر گردن مقتول 17 ساله وارد آورد كه منجر به قتل او شد.