Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760220-19424S1

Date of Document: 1997-05-10

گشتي در دنياي خبرها آمريكا بايد خسارت بپردازد مانيل: هر روز مدعي تازه اي براي دولت آمريكا پيدا مي شود. ديروز فيدل راموس رئيس جمهوري فيلي پين از آمريكاخواست كه به فيلي پيني هايي كه در جريان جنگ جهاني دوم در فيلي پين در كنار آمريكائيها با ژاپني ها جنگيده بودند مستمري بپردازد و اگردرگذشته اند بازماندگان آنها قاعدتا سزاوار اين مستمري هستند، زيرا ژاپني ها به خاطر آمريكائيان در فيلي پين وارد جنگ شدند و جنگ اين، آمريكابود. راموس گفت كه در جريان جنگ آمريكا و ژاپن در دهها فيلي پين، هزار فيلي پيني در كنارواحدهاي آمريكايي جنگيدند و درآن تاريخ فيلي پين مستعمره آمريكا بود و از خود استقلالي نداشت. علت بركناري رئيس سازمان امنيت لهستان . ورشو: در پي پرتاب تخم مرغ وگوجه فرنگي به سوي رئيس جمهوري لهستان و زنش در ديدار ازپاريس، پريروز ژنرال ميروسلاوگاور رئيس سازمان امنيت لهستان از كار بركنار شد. يكشنبه گذشته چهار ضدكمونيست لهستاني در پاريس توانستندخود را به رئيس جمهوري لهستان و زنش كه وارد تئاتر پاريس مي شدند برسانند و به سوي آنهاتخم مرغ و گوجه فرنگي پرتابكردند كه يكي از تخم مرغها به زن الكساندر كواسينوسكي رئيس جمهوري چپگراي لهستان اصابت كرد. اين زن و شوهر در جريان يك ديدار رسمي از فرانسه بودند و كابينه لهستان اين حمله را نتيجه كوتاهي و سهل انگاري سازمان امنيت لهستان دانست. كاهش رشد اقتصادي آمريكا. واشنگتن: رشد اقتصادي آمريكا كه در سه ماه اول سال جاري /5 6ميلادي درصد بود در سه ماهه جاري /2 5به تا 4 درصد كاهش خواهد يافت. زيرا سفارش كالا به /1 6كارخانه ها درصد كاهش يافته و صادرات آمريكا به دليل بالا رفتن ارزش دلار پائين آمده است. يك مقام اقتصادي آمريكا گفت كه با جلوگيري از بالا رفتن دستمزدها در چند ماه اخير، قدرت خريد كمتر شده و نرخ تورم تحت كنترل است. يك روز تاريخي ديگر براي چين پكن: پنجاه و يك روز مانده به الحاق هنگ كنگ به چين، يك عضو پوليت بورو حزب حاكم ( كمونيست ) چين ديروز گفت كه روز اول ژوئيه كه هنگ كنگ پس /1 5از قرن در قلمرو چين قرار خواهد گرفت در تقويم چين به عنوان يك روز تاريخي ثبت خواهد شد. ساير روزهاي مهم چين كه در قرن جاري در تقويم چين ثبت شده، عبارتنداز: روزهاي الغاء رژيم سلطنتي در سال شكست 1912 ژاپن در سال تاسيس 1945 نظام كمونيستي چين درسال و 1949 در آينده روز الحاق هنگ كنگ در سال. اين 1997 مقام چيني گفت: اهميت قضيه، در الحاق مسالمت آميز هنگ كنگ به چين است كه بر سر آن جنگي - در عصر سلاحهاي هسته اي - رخ نداد. از نتيجه آخرين سنجش افكار هنگ كنگي ها چنين برمي آيد كه بيش از 90 درصد آنها از الحاق به چين خرسند هستند و آن را وسيله پيشرفت هرچه بيشتر هنگ كنگ مي دانند. ميراث انگليسيها، فرهنگي يوناني ها را پس نمي دهند . آتن: دولت يونان بازگرداندن مجسمه هاي مرمرين پارتنون هزار 2و پانصد ساله يوناني راكه قرن گذشته توسط سفير وقت انگليس در دربار عثماني به لندن انتقال يافته و در موزه بريتانيا نگهداري مي شود مصرانه تقاضا كرده است. زماني كه اين مرمرها به انگليس انتقال يافت يونان يكي از مستملكات عثماني بود. اين مجسمه ها دربالاي آكروپوليس در شهر آتن قرارداشت و مركب از هفده قطعه است. ارتش ايران 25 قرن پس پيش، از تصرف آتن و آكروپوليس به اين مجسمه ها آسيب واردنساخت. نخست وزير جديد انگليس بازگرداندن اين مرمرها را ردكرده است، ولي دولت يونان مي گويد كه اينها هويت ملي يونانيها هستند و تاآنها رابازنگرداند از پاي نخواهدنشست. مشاركت جمهوري چك با آمريكا در ساخت هواپيما . پراگ: دولت جمهوري چك تصميم گرفت كه در ساختن هواپيما، با كنسرسيومي كه دو كارخانه عمده هواپيماسازي آمريكا - بوئينگ ومك دانل دوگلاس - در صدر آن هستند شريك شود. نخست وزير جمهوري چك گفته است كه در اين مشاركت، اكثريت سهام در دست كارخانه هواپيماسازي چك -آئرووودوچودي - خواهد بود. وي جزئيات اين مشاركت را فاش نكرد، ولي اشاره كرد كه فعلا بيش از 34 درصد سهام به خارجيان داده نخواهد شد. اين كارخانه مشترك هواپيماي نظامي و غيرنظامي خواهد ساخت. هواپيما از جمله كالاهاي پرتقاضاي امروز و فرداي جهان است. سود سرشار انتشار كتاب . سيدني - رويتر: انتشار كتاب چاپي درميان رسانه هاي ديگر از روزنامه تاراديو - تلويزيون و حتي فيلم سينمايي درآمد بيشتري دارد. اين حقيقت از درآمدكمپاني خبرمتعلق روپرت مورداك كه در سه ماه /22 6گذشته درصد بالا رفته است استنباطمي شود. مورداك در سراسر جهان از استراليا تاانگليس، آمريكا و هنگ كنگ داراي يك امپراتوري رسانه اي مركب از صدها روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون و بنگاه نشر كتاب است. در سه ماه اول سال جاري 1997 درآمد كمپاني خبر جمعا 3 ميليارد و 737 ميليون دلار بوده است. رقم اول درآمد اين كمپاني رسانه اي ازكتاب و پس از آن فيلم سينمايي ويديوئي، آنگاه - به ترتيب مجله، تلويزيون، روزنامه و راديو بوده است. اين كمپاني در تهيه ديسكت كامپيوتري ( كتاب، موسيقي و... ) زيان ديده است وتنها زيان آن در همين قسمت بوده است. بنگاه نشر بين المللي كتابهارپر -كالينز متعلق به همين كمپاني است. بازيگر 3 اصلي صحنه پاريس اروپا: رابين كوك وزير خارجه تازه انگليس در ديدار از فرانسه، پيش ازملاقات با همتاي فرانسوي خود، با ژاسپن رهبر سوسياليستهاي فرانسه كه سرگرم مبارزات انتخاباتي است ملاقات كرد. حزب حاكم كارگر اظهار اميدواري كرده است كه در طول حكومتش شاهد به قدرت رسيدن چپها در همه كشورهاي در اروپايي باشد حال حاضر، تنها آلمان، فرانسه و اسپانيا داراي حكومت چپ نيستند ومابقي اروپا توسط چپها و يا ميانه روهاي متمايل به چپ اداره مي شود. كوك در پاريس گفت كه انگليس جايگاه بهتري در اتحاديه اروپا مي خواهدو مايل است كه انگليس، فرانسه وآلمان سه بازيگر اصلي صحنه اروپاباشند. وي در سفر قاره اي خود در اروپااز آلمان نيز ديدار مي كند.