Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760220-19420S1

Date of Document: 1997-05-10

دقت كنيد! استمداد امدادگران...! برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش مهارت ها و تخصص هاي مورد نياز جامعه شيوه پسنديده اي است كه اگر با دقت و مراقبت هاي لازم بخصوص در زمينه هاي كيفي، همراه مي تواند باشد، به افزايش اشتغال وكاهش نرخ بيكاري در جمعيت جوان ايران كمك كند. اما بروز ناهماهنگي ميان دستگاهها، در اين زمينه، باعث مي شود كه هدف اصلي گم شود! نمونه عيني اين ناهماهنگي را مي توان در سرگرداني امدادگراني جستجو كرد كه براساس فراخوان جهاددانشگاهي دوره امدادگري را با پرداخت هزينه هاي لازم، گذراندن دوره آموزشي وموفقيت در امتحان به پايان برده اند; اما اكنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش مدارك پزشكي، و گواهينامه هاي آنان رابراي مشاغلي كه در گواهينامه قيدشده است، قبول ندارد! دقت كنيم كه اين ناهماهنگي ها، اعتماد نسل جوان را نسبت به مسئولان سست نكند.