Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760217-19272S1

Date of Document: 1997-05-07

دكتر نوربخش: تخصيص ارز به روزنامه آفتابگردان در چارچوب ضوابط قانوني انجام شده است وزارت ارشاد قادر به جذب سهميه ارزي خود نبوده و بخشي از آن را بدون استفاده باقي گذاشته است اختصاص ارز به روزنامه آفتابگردان دقيقا براساس شرايط وضوابط قانوني و در سال 75 صورت گرفته و طرح آن در شرايط حاضر ناشي از دنباله روي از اهداف خاص است. دكتر محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزي ديروز در يك گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ما در مورد شرايط /14 5تخصيص ميليون دلار ارز به روزنامه آفتابگردان براي واردات ماشين آلات چاپ گفت: قبل از هر توضيحي ابتدا بايد بگويم من نمي خواستم وارد اين بحث بشوم اما به خاطر دفاع از عملكرد كميته تخصيص ارز و دفاع از دستگاه اجرايي كشور كه همواره براساس شرايط جاري و مقررات و بدور از هر نوع نگرش يا خط و خطوط سياسي عمل كرده است لازم ديدم در اين مورد واقعيت ها مطرح شود. وي در مورد شيوه كار تخصيص ارز كميته مذكور گفت: كميته تنظيم بازار ارز معمولا در هر سال سهميه ارزي براي وزارتخانه ها، دستگاه ها و نهادها از جمله نهاد رياست جمهوري تعيين و ابلاغ مي كند كه طبق نظر آن دستگاه در طول سال به متقاضيان اختصاص داده اما مي شود در مواردي به علت تمام شدن سهميه ارزي دستگاه ها يا پيش آمدن نيازي كه در ابتداي سال مدنظر قرار گرفته نشده، دستگاه متقاضي از طريق نهاد رياست جمهوري و سهميه ارزي كه در اختيار اين نهاد است اقدام مي كند. اين نهاد نيز پس از بررسي مورد، تقاضاي ارز را تاييد يا رد مي كند. به هر حال اين شيوه اي است كه طبق ضوابط انجام مي شود. در مورد روزنامه آفتابگردان نيز طبق همين شيوه طبق ضوابطعمل شده است. لذا ارز اختصاص يافته به روزنامه آفتابگردان از محل سهميه ارزي وزارت ارشاد نبوده است. وي افزود: حال سئوال اين است كه چرا وزارت ارشاد اين موضوع را مورد سئوال قرار داده؟ است نوربخش گفت: پارسال 50 ميليون دلار سهميه ارزي براي ارشاد در نظر گرفته شداما اين وزارتخانه تا پايان سال نتوانست بيش از 40 ميليون دلار از اين ارز را به مصرف برساند. لذا اگر مساله وزارت ارشاد كمبود ارز است بايد نسبت به ارزي كه نتوانست جذب كند نگران باشد نه نسبت به ارزي كه از مرجع ديگر و طبق روال جاري تخصيص يافته است. من تعجب مي كنم كه چرا كسي اين پرسش را مطرح نمي كند كه اگر نشريات واقعاكمبود دارند و نيازمند خريد ماشين آلات هستند چرا ارزي كه به ارشاد تخصيص يافته جذب؟ نشد قاعدتا نگراني مطبوعات نسبت به عملكرد ارشاد بايد بيشتر باشد چون همان ارزتخصيص يافته نيز جذب نشده است و بعضا عملكرد ارشاد در اين زمينه مورد سئوال مطبوعات بوده است. وي درمورد مصوبه دولت كه اين ارز تخصيصي را به عنوان تسهيلات مالي اين پذيرفته، توضيح ضروري بايد داده شود كه اين كار نه تنها هيچ منفعتي براي دستگاه استفاده كننده از ارز ندارد، بلكه هزينه هاي يوزانس (تامين مالي از طريق تسهيلات خارجي ) را نيز بر قيمت ارز خريداري شده مي افزايد. ارزي كه با نرخ صادراتي به دستگاه ها تخصيص مي يابد نوعا به صورت ارز نقدي است و متقاضي مي تواند گشايش اعتبار نقدي كند اما تمايل و خواست بانك مركزي اين است كه براي كمك به گردش نقدينگي خود، اينها به صورت تسهيلات ميان مدت باشد كه ما مجبور نباشيم همه پول را يكباره به فروشنده خارجي پرداخت كنيم. در واقع مصوبه دولت به اين خاطر است كه شرايط فاينانس را تعيين كند وگشايش اعتبار آن نيز از طريق ضمانت نامه يكي از بانك ها در برابر وثيقه انجام مي شود (همان شيوه اي كه بخش خصوصي عمل مي كند ). مصوبه دولت به معناي بازپرداخت ريال توسط سازمان برنامه و بودجه يا هيچ مرجع دولتي ديگري نيست. نوربخش خاطرنشان كرد تصميمات ستاد كه بخش مربوط به روزنامه آفتابگردان نيز بخشي از آن بود چون در يك مصوبه آمده بود سازمان برنامه و بودجه اين برداشت را كرد كه براي اين مورد نيز به تعهد آن سازمان نياز در است صورتي كه زير مصوبه اشاره شده بود موارد مربوط به بخش هاي دولتي توسط سازمان و موارد مربوط به متقاضيان بخش خصوصي توسط بانك ها بايد تضمين شود. بنابراين دولت در قبال پرداخت ريال اين ارز هيچ تعهدي ندارد. دكتر نوربخش با اظهار تعجب و شگفتي از اعتراض وزارت ارشاد به تخصيص ارز براي روزنامه آفتابگردان، گفت: به طور معمول اگر براي واحد تحت پوشش وزارتخانه اي از طريق نهاد رياست جمهوري ارزي اضافه بر سهميه آن دستگاه تخصيص داده شود، با تشكر و تاييد آن وزارتخانه روبه رو مي شويم. اما اين كه وزارت ارشاد قادر به جذب سهميه ارزي خود نبوده و مقداري از آن را بلااستفاده گذاشته است و با اين وجود به تخصيص ارز توسط دستگاهي ديگر اعتراض دارد، شگفتي آور است. وي در ادامه در مورد موضع مجلس نسبت به اين مساله گفت: بهتر بود مجلس از يكي از اعضاي كميته تخصيص ارز دعوت مي كرد يا دبيرخانه آن كه بانك مركزي است. در آن صورت ما همين توضيحات را در مجلس نيز ارائه مي كرديم. نوربخش در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبني بر اين كه آيا پيش از اين روزنامه هاي ديگر از چنين ارزي استفاده كرده اند يا نه گفت: ما فهرستي در اين زمينه داريم و حتي روزنامه اي بوده است كه 4 برابر حد معمول نياز خود براي يك مورد خاص ارز دريافت كرده كه طبق بررسي ها و ضوابط ويژه اي بوده است. به هر حال تامين نياز ارزي مطبوعات را ما وظيفه خود مي دانيم و در شرايطي كه جامعه به خاطر انتخابات آتي پرشورواشتياق و ملتهب است، نبايد بابزرگنمايي مسائل بهره برداري تبليغاتي و در ذهن مردم ايجاد نگراني و تشويش در كنيم حالي كه روال كار بسيار عادي و بدون هيچ امتياز ويژه اي صورت گرفته است و ما نمي توانيم و نبايد با آن مخالفت كنيم چون در كل به نفع دولت است و براي مصرف كننده ارز گرانتر از خريد نقدي است. توضيح همشهري: همانگونه كه خوانندگان مستحضرند، مشي مديريت روزنامه همشهري تاكنون اين بوده است كه از ورود به مجادلات مطبوعاتي از نوعي كه متضمن هيچ فايده اي براي جامعه نيست، پرهيز كند. اما علت انجام اين گفت وگو كه در پاسخ به ابهام آفريني هاي برخي روزنامه ها در مورد تخصيص ارز به آفتابگردان صورت گرفته است اين است كه ريشه و اهداف چنين ابهام آفريني هايي را نه در جامعه مطبوعاتي بلكه در دسته بندي هاي سياسي يافته ايم و براي پيشگيري از استفاده هاي سوء از آن به ويژه در موقعيت حساس كنوني و در آستانه انتخابات، برآن شديم در اين زمينه توضيحات روشن و صريح مرجع قانوني چنين تصميمي را به اطلاع عموم برسانيم.