Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760217-19261S1

Date of Document: 1997-05-07

دقت كنيد! يادگاران از سرسبزترين سرزمين آمده بودند، به شوق ديدار جانان، با شرم شرقي عشق. بر گامهاشان از بزرگترين باغهاي جهان، هزاران هزار شاخه گل فروريختيم، بام خانه هاشان راچراغان كرديم. آمدند، دريا دريا پاكي آوردند و خرمن خرمن بركت. از گذرگاه هاي مهرباني با توشه عشق گذشتند و كرانه هاي بي پايان را درنورديدند كه: بحري است، بحر عشق كه هيچش كرانه نيست. آفتاب را آواز دادند، طلوع كردند و در سرخي سحرانگيز ديدار، همه جانشان را بخشيدند: يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند. گرامي بداريم ياد و خاطره سرداران شهيد هزار 36و شهيد استان تهران را كه به لقاءالله پيوستند و جاويد و پايدار ماندند.