Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760217-19256S1

Date of Document: 1997-05-07

گزارش قرن 1900 2000 ـ شورش خونين در چين 1925 30 مه در پي درگيري در يك كارخانه پارچه بافي متعلق به ژاپني ها در چين، يكي ازمديران ژاپني يك كارگر چيني را كتك زد و اين رويداد خشم كارگران چيني و شورش دامنه دار آنها را برانگيخت. كارگران با حمايت گروه هاي ملي گرا به ساختمان ها و تاسيسات متعلق به ژاپني ها و ديگر خارجيان هجوم بردند وآنها را به آتش كشيدند و خواهان اخراج بيگانگان از خاك چين و برچيدن همه موسسات آنان شدند. در بندر شانگهاي آشوبها شدت بيشتري گرفت و با حمله تظاهركنندگان ملي گرا، تعدادي از كشتي هاي انگليسي و آمريكايي و فرانسوي در لنگرگاه خسارت پليس ديد بين المللي كه براي پاسداري از منافع خارجيان در اين بندر مستقر است، به روي شورشيان آتش گشود و پيكارهاي خونين خياباني درگرفت. تلفات در حدود دو هزار تن برآورد شده است. شهرهاي بزرگ، راه بندان ها و حالت خفگي مردم 1925 15 مه شهرهاي بزرگ در اروپا و آمريكا به علت كثرت فزاينده وسايل نقليه عمومي و شخصي با تهديد جدي اختناق روبه روست و در بسياري از خيابان ها همه روزه تراكم ترافيك راه بندان هاي طولاني بوجود مي آورد و رفت و آمد را فلج مي كند. توجه به يك آمار تازه وخامت را روشن تر مي كند: در پاريس طي سال گذشته صدوهفت ميليون و 264 هزار و 735 مسافر با وسايل نقليه گوناگون مانند ترامواي، اتوبوس و قايق هاي موتوري رود سن، جابه جا شده اند. در اين آمار مسافران و سرنشينان اتومبيل هاي شخصي و وسايل نقليه باربر وهمچنين دوچرخه سواران و موتورسواران به حساب نيامده است. ميانگين مسافران وسايل نقليه عمومي رقمي نزديك به 3 ميليون نفر است و پاريس با اين ترافيك شلوغ واقعا در آستانه خفگي است! درگذشت اخترشناسي كه با قلمش ستارگان را به زمين آورد 1925 4 ژوئن كاميل فلاماريون اخترشناس نامي فرانسه مردي كه از 16 سالگي زندگي خود را وقف پژوهش ستارگان و شگفتيهاي سپهر بي پايان كرده بود در 83 سالگي در رصدخانه نجومي خود در نزديكي پاريس چشم از جهان پوشيد او، يك اخترشناس و نويسنده بود و با تخيل قوي و قلم شيرين، رمزوراز ستارگان را به زبان ساده و قابل درك براي همگان تشريح مي كرد و به همين دليل درباره اش گفته اند كه با قلمش ستارگان را به زمين آورد و به مردم كره خاك شناساند. يكي از اولين آثارش تعددجهانهاي مسكون است كه در سال منتشر 1862 شد و در آن به وجودحيات در سيارات ديگر تاكيدكرده است. اين اظهار نظر درآن زمان خيالبافانه و باورنكردني پنداشته شد و انتقاد اهل علم را برانگيخت. فلاماريون در سال 1880 ثمره پژوهشهاي نجومي خود را در كتاب قطوري به عنوان اخترشناسي براي همه انتشار داد كه اطلاعات جامعي را به زبان ساده در بر مي گرفت و به دريافت جايزه آكادمي فرانسه نايل سپس شد او به ساخت رصدخانه اي در ملك شخصي خود همت گماشت و انجمني براي اخترشناسان فرانسه ترتيب داد كه نشريه ماهانه اي با عنوان بولتن اخترشناسي منتشر مي كرد. از ميان آثار متعدد فلاماريون مي توان به جانهاي تخيلي و جانهاي واقعي و پژوهشهايي درباره ماه و مريخ و همچنين ماجراي يك ستاره دنباله دار اشاره كرد. بازتاب شكست و پريشاني درنمايشگاه نقاشان آلماني 1925 14 ژوئن در نمايشگاهي از آثار تازه نقاشان آلماني كه در شهرمانهايم گشايش يافته تعداد 124 است تابلو از 32 نقاش كه تني چند از آنها اشتهار جهاني دارند، به معرض تماشا و داوري عمومي گذاشته شده است. آثارديكس وبكمن وگروزدر اين نمايشگاه بويژه توجه هنرشناسان را به خود جلبكرده اند. درونمايه اي كه در تابلوهاي مختلف نمايشگاه مشترك است، بازتاب مشخص شكست آلمان در جنگ، برباد رفتن آرزوها و آرمانها، و پريشاني و سردرگمي مردم در دوران فلاكت بار پس از جنگ است. در اكثر تابلوها سايه اندوه و نوميدي و صحنه هايي از فقر و فلاكت، ماتمزدگي، آوارگي وگرسنگي به چشم مي خورد. رنگ خاكستري در اكثر تابلوها بيش از هر رنگ ديگري به كار گرفته شده است. ژرژ گروز در تابلوي گوياي خود به نام مفلوجان جنگي از رنگهاي تيره و سرد براي ايجاد فضاي غمناك به حداكثر بهره گرفته است. پيروزي قهرمانان فرانسوي در مسابقات تنيس ويمبلدن 1925 4 ژوئيه در مسابقات جهاني امسال تنيس ويمبلدن در لندن، قهرمانان فرانسوي در رشته 4 از 5 رشته مقامات اول را به دست آوردند. در يكنفره بانوان سوزان لانگلن قهرمان پرسابقه تنيس فرانسه و جهان بار ديگر حريفان را از ميدان بدر كرد و در دو نفره مختلط نيز به پيروزي دست يافت. در مسابقات يك نفره و دونفره مردان نيز مقام هاي اول به دوقهرمان فرانسوي رسيد كه پس از تلاشي فراوان دو حريف آمريكايي را شكست دادند. در مسابقات امسال تنيس ويمبلدن هزار 20 تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند و هزاران نفر ديگر هم كه به جايگاه تماشاگران راه نيافتند، درپيرامون محوطه و از بالاي ساختمانهاي بلند به تماشاي مسابقات پرداختند. جنگ قلم ميان چپ و راست 10 ژوئن 1925 شرامك وزير كشور فرانسه دركابينه شارل چپگرا، مورا رهبر تندروهاي دست راستي را متهم به اهانت به خود و تهديد به پيگرددر مراجع قضايي كرده است، امامورا در روزنامه ارگان حزب خود مي نويسد: من اگر اهانتي هم كرده باشم، از عقيده خود يك قدم به عقب نمي گذارم. وزير كشور كه پاسداران شرافت و حيثيت فرانسه راسركوب و خلع سلاح مي كند و به كمونيستها امكان مي دهد كه ملت را به اسارت بكشند، آيا شايسته تمجيد و تحسين؟ است از زمان پيروزي انتخاباتي چپگرايان در سال گذشته كه منجربه روي كار آمدن دولت موردحمايت جناح چپ شد، كشمكش پارلماني و جنگ قلمي درمطبوعات، ميان دو جناح چپ وراست به اوج بي سابقه اي رسيده است. ترس از يك انقلاب كمونيستي در فرانسه، نظير آنچه در روسيه روي داد، گوشهاي شنواي تازه اي براي راستگرايان وحتي تندروترين گروههاي آنان پديد آورده است. فروش روزنامه هاي اين گروهها افزايش محسوسي نشان مي دهد. هيتلر كتابنبرد من را منتشر كرد 1925 18 ژوئيه هيتلر، رهبر حزب ناسيونال سوسياليست آلمان، در چند ماهي كه به جرم كودتاي نافرجام در مونيخ زنداني بود، مطالبي را به منشي خود رودلف هس ديكته مي كرد كه اكنون آنها را به صورت يك كتاب 400 صفحه اي با عنوان نبردمن Kampf Nein منتشر كرده است. او در اين كتاب اصول عقايد و برنامه مبارزات سياسي خود را شرح مي دهد كه مبتني بر ملي گرايي و برتري نژادي بويژه است، به طرد يهوديان از اروپا تكيه دارد. هيتلر در كتاب خود به زبان فرانسه وانگليس هم هشدار مي دهد كه ملتهاي خودرا از آلايش نژادي بركنار زيرا نگهدارند، با هجوم و اقامت روزافزون آفريقاييها در اروپاي غربي، اصالت نژادي آنها به خطر خواهد افتاد و ملتهايشان به اسارت درخواهند آمد. به باور رهبر نازيها نژاد ژرمن كه منشعب از اقوام آريا در روزگار باستاني است، نژادبرتر محسوب مي شود و بايد بر ديگران سروري كند. جهان بيني هيتلر ريشه در افكارنيچه فيلسوف آلماني قرن نوزدهم دارد كه برداشتهايي از سوسياليسم به آن پيوند خورده است، اما در اين تركيب عامل ملي گرايي غلبه دارد. فرانسه و بلژيك به اشغال نظامي روهرپايان دادند 1925 31 ژوئيه به دنبال تصويب طرح معروف به ديويس از طرف متفقين در كنفرانس پارسال لندن، قواي نظامي فرانسه و بلژيك كه ايالت صنعتي روهر را در غرب آلمان به عنوان تضمين غرامت جنگي به اشغال درآورده بودند، شروع به تخليه اين منطقه كردند و اكنون اجراي اين برنامه را به پايان رسانده اند. ايالت روهر مركز معادن زغال سنگ وتاسيسات عظيم صنعتي آلمان است و اشغال آن با مخالفت و اعتراض شديددولت وقت در برلن روبه رو شد و حتي آلمانها دست به مبارزه منفي بااشغالگران زدند و كارخانه ها و معادن را از كار انداختند، اماپوآنكاره نخست وزير دست راستي آن زمان در فرانسه شدت عمل نشان داد و به دستور او قواي فرانسه تاسيسات صنعتي روهر را در اختيار گرفتند و مهندسان فرانسوي را در راس آنها گماشتند و شبكه هاي راه آهن منطقه را نيز تحت سلطه قرار دادند تا توليدهاي صنعتي و معدني در برابر غرامات جنگي به فرانسه و بلژيك انتقال داده شود. چپگرايان فرانسه با شدت عمل دولت درروهر مخالف بودند و با سوسياليستهاو كمونيستهاي آلماني همنوايي مي كردند. هيتلر، رهبر نازيها نيز از اشغال نظامي روهر براي تحريك احساسات ملي آلمانها بهره برداري كرد و حتي خواهان لغو پيمان صلح ورساي شد و سخنرانيهاي آتشين او و تظاهرات وسيع طرفداران او نامش را در سراسر آلمان بر سر زبانها انداخت. در اين ميان ديويس بانكدار آمريكايي براي حل مسئله روهر و احياء اقتصادآلمان طرحي مبني بر اعطاي قرضه به دولت ارائه داد كه در كنفرانس متفقين در لندن تصويب شد و براساس آن به اشغال نظامي روهر مي بايست هرچه زودتر پايان داده شود تا دولت آلمان بتواند با احياء اقتصاد خود اقساط غرامات جنگي را بپردازد. با سقوط دولت پوآنكاره در فرانسه و روي كارآمدن چپگرايان، در تخليه روهر از قواي فرانسه و بلژيك تسريع شده واكنون اين ماجراي جنجالي به پايان رسيده است. پيروزي دوچرخه سوار ايتاليايي 1925 19 ژوئيه در مسابقات امسال دوچرخه سواري بوتچيا دورفرانسه، دوچرخه سوار قدرتمندايتاليايي براي دومين سال پياپي مقام نخست قهرماني را به دست آورد. هانري پليسيه ركابزن پرتجربه فرانسوي كه تنها رقيب سرسخت بوتچيا شمرده مي شد، در آخرين مراحل مسابقه صحنه رقابتها را ترك گفت. بعد از بلژيكيها كه چند سال متوالي قهرماني مسابقات دوچرخه سواري فرانسه را در انحصار گرفته بودند، اكنون نوبت درخشش ايتاليائيهاست.