Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760217-19251S1

Date of Document: 1997-05-07

گشتي در دنياي خبرها راهپيمايي اعضاي تحريريه راديو - تلويزيونهاي سريلانكا كلمبو - خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد: ديروز دهها روزنامه نگار و نويسنده راديو - تلويزيون هاي سريلانكا در شهر كلمبو بر ضد لايحه دولت مبني بر نصب يك شوراي ناظر بر اين رسانه ها دست به راهپيمايي زدند. اين شورا كه اعضاي آن از سوي دولت به تناسب شغلشان تعيين مي شوند اختيار خواهد داشت كه هر سال پروانه هاي فعاليت راديو - تلويزيونهاي سريلانكا را پس از بررسي كامل جوانب امر تجديدكند. كاركنان تحريري راديو - تلويزيونهاي سريلانكا اين عمل را نوعي اعمال قدرت به منظور محدود كردن فعاليت آزاد رسانه ها مي خوانند. اين عده قبلا در دادخواستي از ديوان عالي سريلانكا كه وظايف دادگاه قانون اساسي را هم انجام مي دهد خواسته اند حكم كند اين لايحه دولت تنها در صورت كسب دوسوم آراء پارلمان بتواند قانون شود. قوه مجريه سريلانكا تاكيد كرده است كه از راي ديوان عالي تمكين خواهد كرد. برنج كيلويي 40 تومان در ويتنام . هانوي: محصول برنج امسال دلتاي مكونگ (جنوب ويتنام ) به 15 ميليون وپانصد هزار تن مي رسد كه در تاريخ ويتنام بي سابقه است. ميزان توليد برنج زمستاني اين منطقه هفت ميليون تن بوده است. دلتاي رود مكونگ كوچكتراز يك پنجم كل خاك ويتنام است كه در جريان جنگ ويتنام صحنه اصلي زدوخوردها بود. توليد بي سابقه برنج امسال در دلتاي رود مكونگ، باعث ارزان شدن برنج درويتنام شده و كشاورزان ويتنامي بيم آن دارند كه دولت نتواند براي برنج مازاد مشتري خارجي پيدا كند و به موقع صادر شود. در چهارماه گذشته ويتنام تنها 831 هزار تن برنج صادر كرده است. افزايش توليد برنج در سال جاري در ويتنام سبب كاهش بهاي آن در اين كشور شده و طبق گزارش خبرگزاري فرانسه، كشاورزان ويتنامي اينك برنج خود را هر كيلوگرم معادل ده سنت آمريكايي (چهل تومان ) به دولت مي فروشند تا روي دستشان نماند. دولت ويتنام نيز در جستجوي مشتري خارجي است تا برنج را صادر كند. دو نخست وزير با اختيارات برابر در يك كشور نمي گنجد . پنوم پن: ديروز يك دسته هفت نفري ازافراد مسلح و نقابدار بانارنجك انداز و تفنگ خودكار -AK به يك ايستگاه تلويزيون كامبوج حمله بردند و مامور محافظ و دو تن از گزارشگران اين ايستگاه را كه در حال خروج از آن بودند مجروح كردندهون سن يكي از دو نخست وزير كامبوج هواداران نخست وزير ديگر - نوردوم راناريد - را متهم به اين حمله كرده است زيرا قبلا مدير اين ايستگاه حاضر نشده بود. نوار ويدئويي مصاحبه نوردوم را كه در آن ازهون سن انتقاد كرده بود به طور كامل پخش كند. وجود دو نخست وزير با دو طرز فكر در كشور كامبوج باعث وقوع حوادث متعددي از اين دست شده است. تاكنون يك كشور با دو نخست وزير همرديف وجود نداشته است. چپگراهاي افراطي در كابينه انگليس . لندن: توني بلر نخست وزيرحزب كارگر انگليس كه درپارلمان اين كشور 179 كرسي اضافي دارد و ديروز - سه شنبه -چهل و چهارمين سالروز تولد خودرا جشن گرفته است، علي رغم اين كه گفته بود روش سوسياليستي حزب كارگر را تعديل كرده است چند چپگراي افراطي به كابينه راه داده است. يكي از آنان دان پريمارولو است كه وزير امور مالي شده است، ديگري توني بانكز است كه وزارت ورزش را به دست گرفته است. انتصاب او به دليل موضع افراطي اش در چپگرايي باعث تعجب شده است. گلندا جكسون برنده جايزه اسكار نيز به عنوان وزير محيطزيست و حمل و نقل تعيين شده توني است بانكز يك بار مارگارت تاچر راگاو ديوانه خوانده بود. رابين كوك وزير خارجه تازه انگليس گفته است كه همه سعي خود را خواهد كرد تا انتقال حاكميت هنگ كنگ به چين به آرامي و طبق برنامه انجام گيرد. چرخش به سوي معنويت . واشنگتن: پروفسوردانيل دريسرباك استاد دانشگاه امريكن ديروز گفت كه در ميان كشورهاي صنعتي آمريكاييان ثروتمند، بيش از مردم ساير اين كشورها مذهبي و اهل رفتن به كليسا هستند. اين پروفسور عقيده دارد كه مردم از ماديگري خسته شده اند و توجه و تمايل چشمگير اخير آنها به معنويات از همين وازدگي و خستگي از ماديات سرچشمه مي گيرد. خبرگزاري رويتر كه اظهارات اين پروفسور آمريكايي را مخابره كرده است در گزارش مفصلي از لينچبرگ Lynchburg يك شهر 70 هزار نفري كوهستاني در جنوبشرقي آمريكاي شمالي آورده است كه در اين شهر كوچك 236 كليسا بنا شده است كه متعلق به 49 فرقه مختلف مسيحي است يعني هر 30 نفر در شرايط سني گوناگون يك كليسا دارند و كثرت اين كليساها نتيجه توجه خاص مردم به مذهب و معنويات است. برداشت نخستين محصول سيبزميني ژنتيك . آدسيه: دانشمندان استراليايي برداشت محصول سيبزميني خود را كه آن را با بهره گيري از مهندسي ژنتيك كشت كرده بودند آغاز كرده اند. اين سيبزميني در صورت آسيب ديدن (قطعه شدن و يا ضربه خوردن ) قهوه اي و فاسد نمي شود. سيبزميني هاي معمولي اگر ضربه بخورد يا بريده قهوه اي رنگ شود، و فاسد مي شود. سال گذشته با بهره گيري از مهندسي ژنتيك يك مزرعه كوچك هزار بوته اي كشت شد و امسال در سطح وسيعي اين آزمايش تكرار شده است و به زودي در اختيار ساير كشورها قرار خواهد گرفت. اين سيبزميني ها عمري طولاني دارند. بازار جليقه ضدگلوله سكه است . لندن: تقاضا براي خريد جليقه ضدگلوله در دهه جاري تا ده برابر دهه پيش افزايش يافته است. يك فروشنده اين جليقه هاكه در دهه پيش هر ماه يكي -دو جليقه مي فروخت اينك هرماه ده تا 20 جليقه مي فروشد و هميشه هم كمبود دارد و به كارخانه سازنده سفارش مي دهد. هر جليقه در خرده فروشي ها يكهزار و 35 دلار به فروش مي رسد. بتازگي زنان هم مشتري اين لباسهاي ضدگلوله هستند. خريداران، معمولا كساني هستند كه نسبت به جان خود در بيم و هراسند; دشمنان زياد و يا كارهاي خطرناك و عمدتا غيرقانوني دارند. با وجود اين، يك فروشنده جليقه ضدگلوله كه اينك بازار خوبي دارد گفت: مردم عادي هم، بيش از گذشته مخصوصا در كشورهايي كه فروش اسلحه آزادتر است نگران جان خود هستند.