Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760217-19242S1

Date of Document: 1997-05-07

همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم: صد نكته ظريف در يك تدريس موفق اشاره: آن چه در پي مي آيد، ره توشه اي است براي معلمان فعال در امر كلاسداري كه همزمان باهفته بزرگداشت مقام معلم و با كاوش درميان دهها منبع معتبر علوم تربيتي و ادبيات علمي مربوط به راهبردهاي ياددهي - يادگيري فراهم آمده و در اين فرصت، تقديم خوانندگان همشهري، بويژه معلمان گرامي مي شود. گفتني است به دليل پرهيز از طولاني شدن متن مقاله، از آوردن منابع هريك از صد نكته در انتهاي مقاله خودداري كرده ايم. اين صد نكته توسط خانم ليلا سليقه دار گردآوري شده است. من به عنوان يك معلم كه هدف والاي پرورش كودكان و نوجوانان را برعهده گرفته ام، با خود عهد مي بندم كه: - 1 با توكل بر خدا و نام خدا كلاس را شروع كنم; - 2 اخلاص در عمل و تدريس و تقوا را رعايت كنم; - 3 زمان هر جلسه تدريس را در نظر داشته باشم تا با كمي يا زيادي وقت مواجه نشوم; - 4 وقت كلاس را به مطالب بيهوده و كم فايده نگذرانم; - 5 سعي كنم ساعت تدريس را تغيير ندهم; - 6 به هنگام تدريس نشاط روحي و عاطفي خودرا حفظ كنم; - 7 با خوشرويي تدريس كرده و همواره چهره بشاشي داشته باشم; - 8 احساسات و عواطف شاگردان را جريحه دارنكنم; - 9 تلاش كنم در كلاس فضايي عاطفي به وجود آورم; - 10 شاگردان را نسبت به كلاس و درس دلسردننمايم; - 11 سعه صدر داشته باشم و با شاگردان به مهرباني رفتار كنم; - 12 از فضل فروشي بپرهيزم; - 13 وفاي به عهد خوش قولي و تواضع درتدريس را از ياد نبرم; - 14 به هنگام تدريس آرامش خود را حفظ كنم; - 15 از قضاوت ناصحيح نسبت به دانش آموزان پرهيز كنم; - 16 از سرزنش و تهديد شاگردان خودداري كنم; - 17 هرگز دانش آموزان متخلف را به عذرخواهي از خود مجبور نكنم; - 18 اشتباهات خود را توجيه نكنم; - 19 از تنبيه بدني بپرهيزم; - 20 از علما بزرگان و شخصيتهاي اسلامي بااحترام نام ببرم; - 21 از به كار بردن كلمات خارج از نزاكت (حتي در مواقع خاص ) بپرهيزم; - 22 در واقع آنقدر بگويم كه مي توانم بشنوم; - 23 رازدار و محرم اسرار فراگيران باشم; - 24 عذرخواهي شاگردان را بپذيرم; - 25 از تعصب بيجا بپرهيزم; - 26 از دانش آموزان توقعات بيش از اندازه نداشته باشم; - 27 رسا و روان بودن كلمات و جملات رارعايت كنم; - 28 از داشتن تكيه كلام پرهيز كنم; - 29 در تدريس ذوق و سليقه را به كار برم; - 30 آرام و شمرده تدريس كنم; - 31 در نظر داشته باشم كه قلب كودك تحقيرشده بمبي است كه فردا منفجر خواهد شد; - 32 ساده تدريس كنم اما عميق; - 33 در املاء كلمات دقت كنم و كلمات را صحيح روي تابلو بنگارم; - 34 ذوق و استعداد شاگردان را شناسايي كنم; - 35 بين دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ايجاد نمايم; - 36 در برخوردها عدل و انصاف را رعايت كنم; - 37 به شاگردان توجه و نگاه يكسان داشته باشم; - 38 از دادن لقبهاي زشت به دانش آموزان بپرهيزم; - 39 با شاگردان همدردي كنم; - 40 از تشويق به موقع غافل نشوم; - 41 سخن دانش آموزانم را بي مورد قطع نكنم; - 42 كارها و فعاليتهاي مربوط به كلاس را بين شاگردان تقسيم و به آنها مسووليت بدهم; - 43 در هنگام موعظه خودم را مخاطب اصلي بدانم; - 44 پيش از تنبيه علت كردارهاي منفي شاگردان را بررسي نمايم; - 45 مقررات محيط آموزشي را رعايت كنم و به آن احترام بگذارم; - 46 سعي كنم كردار و رفتار منفي از خود نشان ندهم; - 47 اوقات استراحت و زنگ تفريح دانش آموزان را نگيرم; - 48 بيش از اندازه از شاگردانم تعريف وتمجيد نكنم; - 49 از خصوصيات فردي اجتماعي و خانوادگي دانش آموزان بي اطلاع نباشم; - 50 اگر تغييري غيرمعمول در وضعيت ظاهري خود دارم در ابتداي درس در باره آن، توضيح مختصري دهم تا ذهن فراگير در طول تدريس به آن مشغول نشود; - 51 بيش از اندازه در كار شاگردان خود رادخالت ندهم; - 52 پيش از تدريس از مسوولان شناختي مدرسه اجمالي از وضعيت و موقعيت و سطح معلومات شاگردان به دست آورم; - 53 به كار خويش ايمان و اعتقاد قلبي داشته باشم; - 54 سعي كنم شخصيت علمي و اجتماعي خويش راپيش شاگردان سبك نكنم; - 55 مقررات خشك و افراطي را از كلاس دوركنم; - 56 نسبت به فعاليت فراگيران بي توجه و بي تفاوت نباشم; - 57 در تدريس از گروه گرايي و خطبازي خودداري كنم; - 58 بر موضوع درسي تسلط و از آن اطلاع كافي داشته باشم; - 59 در افزايش آگاهي ها و محتواي علمي ودرسي خود بكوشم; - 60 به سئوالات شاگردان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهم; - 61 مطالعه پيش از تدريس و آمادگي قبلي جهت تدريس داشته باشم; - 62 برنامه ريزي درسي داشته باشم; - 63 از ابتكار و خلاقيت در تدريس استفاده كنم; - 64 از روشهاي تدريس و نحوه به كارگيري آنها آگاه باشم; - 65 به كيفيت شروع ادامه و پايان درس توجه داشته باشم; - 66 به هنگام تدريس مطالب تنوع رافراموش نكنم; - 67 از تجربيات درسي و تدريس ديگران استفاده كنم; - 68 در هر درس مطالب نو و تازه اي بيان كنم; - 69 سعي كنم شاگردان در ارتباط با درس فعاليت عملي داشته باشند; - 70 شاگردان را نسبت به يادگيري درس تشنه كنم; - 71 در صورتي كه احساس خستگي در چهره شاگردان مشاهده كردم از ادامه تدريس خودداري كنم; - 72 سعي كنم همواره اشكالات تدريس خود را رفع كنم; - 73 موضوع و عنوان درس را در ابتداي تدريس مشخص و بازگو كنم; - 74 درس را مرحله به مرحله تدريس كرده واز شاخه به شاخه پريدن بپرهيزم; - 75 بيش از اندازه معمول به جزوه كتاب يامتن درس نگاه نكنم; - 76 عوامل افت تحصيلي شاگردان را شناخته و در رفع آن بكوشم; - 77 از طرح شبهات و اشكالات بدون جواببپرهيزم; - 78 جمع بندي درس را در انتها فراموش نكنم; - 79 از داشتن لحني يكنواخت و تن صداي ثابت بپرهيزم; - 80 در هنگام تدريس در يك مكان ثابت نايستم; - 81 به شاگردان پرجنب و جوش فعاليت زياد متنوع و جذاب بدهم تا فرصت برهم زدن نظم كلاس را نداشته باشند; - 82 دقت كنم تكاليف در حد توان شاگردان باشد; - 83 تكاليف را حتما بررسي كرده و درپايان نظرم را مرقوم كنم; - 84 در هنگام تدريس حتي الامكان از مثال استفاده كنم; - 85 در هنگام تدريس از وسايل و امكانات موجود حداكثر بهره را ببرم; - 86 خلاصه درس را در انتهاي تدريس بازگو واز شاگردان نيز بخواهم; - 87 ظاهري آراسته و منظم داشته باشم و در نظر بگيرم كه زيبايي سادگي است; - 88 در كارهايم نظم داشته باشم تا الگويي مناسب براي فراگيران باشم; - 89 نتايج امتحانات كلاسي را بررسي كنم تانقاط ضعف و قوت را بيابم; - 90 در هنگام خشم بر احساسات و عواطف خود غلبه كنم; - 91 در تمام كارهاي خود قاطعيت و برش داشته باشم; - 92 دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش ياري كنم; - 93 در هنگام تدريس سعي كنم تمام توجه شاگردان را به خود جلب كنم; - 94 دانش آموزانم را طوري بار نياورم كه هميشه مطيع و رام باشند بلكه حق خود را بگيرند كه حق گرفتني است نه دادني; - 95 فرصت انتقاد از خود را به شاگردان بدهم; - 96 از اينكه نسبت به پاسخگويي به برخي سوالات قادر نيستم هراس به خود راه ندهم و به راحتي اقرار كنم كه پاسخ آن را نمي دانم; - 97 در ارتباط با دانش آموز ناسازگار باتوجه به تواناييها و خدمات خاص او، او رابه كلاس متوجه كنم; - 98 تجارب تازه خودم را در اختياردانش آموزان قرار دهم; -ابر 99 باشم اما نبارم و در واقع در مواقعي تا حد تنبيه پيش بروم، اما تنبيه نامناسب انجام ندهم; - 100 و سرانجام به ياد داشته باشم كه معلم هنرمند كسي است كه با ايجاد شرايط وموقعيتهاي مناسب آموزشي، خود كمتر تدريس كند، ولي دانش آموزان بيشتر ياد بگيرند.