Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760216-19216S1

Date of Document: 1997-05-06

نقض حقوق بشر در نظام قضايي دانمارك .واحد رسانه هاي خارجي همشهري: دانمارك يكي از امن ترين كشورهاي جهان صنعتي به شمار مي رود. به گزارش تلويزيون سي. ان. ان، دولت دانمارك اين امر را در كشور به خاطر سيستم حقوقي غيرقابل مصالحه آن مي داند. اما نگرانيهايي هم وجود دارد زيرا همان قوانيني كه براي محافظت دانماركي ها وضع شده است برخي از آنان را از حقوق انساني خود محروم مي كند. براساس يك نظرسنجي اتحاديه دانماركي ها اروپا، نسبت به تمام اروپايي هاي ديگر احساس امنيت بيشتري مي كنند، و تصور مي كنند احتمال قرباني تبهكاري شدن آنها كمتر از ساير اروپائيان است. اما يك حقوقدان دانماركي مي گويد: درماه مارس (اسفند ) سيستم 1995 حقوقي دانمارك احساس امنيت وي را براي هميشه از وي سلب كرد. موضوع از اين قراراست كه يك روز اين حقوقدان كه نامش كريسچين ويسن است هنگام صرف ناهار با زنش به دست پليس دستگير شد. به او اتهام كلاهبرداري زدند در حالي كه وي بي گناه بود. مدت 3 ويسن ماه در زندان انفرادي محبوس شد. وي مي گويد: بدترين چيز عدم اطمينان است. واقعا ترسناك پس است از آنكه مدتي در زندان انفرادي بوديد فكرمي كنيد داريد ديوانه مي شويد. مواقعي بود كه من فكر مي كردم دارم ديوانه مي شوم. در دانمارك، انداختن به زندان انفرادي براي كساني كه هنوز مجرم شناخته نشده اند. بيش از هرجاي ديگر در جهان غرب مرسوم است. بيش از نيمي از تمام افراد مورد سوءظن به زندان انفرادي انداخته مي شوند. 1996 1125 درسال نفر كه 27 تن از آنان بيش از 6 ماه را در زندان انفرادي سپري كردند، پس از گذراندن دوره زندان، بلافاصله اين متهمان به دادگاه رفته و از خود دفاع كردند. معمولا در يك پرونده مالي و اقتصادي اين دفاع بسيار مشكل است. در ضمن احتمال خطر به دليل دادرسي غيرمنصفانه هم بسيار زياد است. سازمانهاي حقوق بشر مي گويند 10 درصداوقات متهمان بيگناه به زندان انداخته مي شوند. اما يكي از مدافعان پرشور زندان انفرادي، پليس است. پليس مي گويد: سيستم حقوقي دانمارك زندان انفرادي را اجتنابناپذير مي كند. پديده چانه زدن حقوقي (Bargaining- Plea) وجود ندارد. چانه زدن حقوقي كه در برخي كشورها مرسوم است عبارتست از: كاهش انگيزه متهم براي اعتراف به گناه يا نشان دادن مدرك جرم و افزايش انگيزه متهم براي برقراري رابطه با متهمان ديگر در صورتي كه ازآنها جدا مانده باشد و پنهانكاري در مورد مدارك جرم. پليس دانمارك مي گويد: به خاطر جرمهاي فزاينده ناشي از مواد مخدر ما انتخابديگري نداريم. يك سخنگوي پليس دانمارك مي گويد: اين كاملا ضروري است، وقتي كه شما درباره تبهكاريهاي سازماندهي شده صحبت مي كنيد. اگر شما مداركي برضد متهم پيش ازدادرسي داريد لازم است كه وي با كس ديگري صحبت نكند. زنداني شدن در دانمارك مي تواند بدترباشد. پرونده ها هرماهه مطالعه ملاقات هاي مي شوند زنداني با خانواده اش هفتگي است. ديدن تلويزيون و خواندن كتاب و روزنامه ها مجاز است. بااين كريسچين حال، ويسن مي گويد: زندان انفرادي به قدري وي را زير فشارقرارداد كه او نمي توانست بخواند يا تلويزيون تماشا كند يا بنويسد. واقعا اين يك نوع شكنجه است. اين شكنجه را مقامهاي دانماركي به شهروندان اين كشور تحميل مي كنند. در دانمارك احتمال اينكه اگر دستگيرشديد به زندان انفرادي برويد خيلي زياداست. يك متهم مي گويد: شما گناهكاريد مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.