Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760216-19203S1

Date of Document: 1997-05-06

فضايي دلنواز، براي آموزش نگاهي به كاربري هاي نوين بوستان هاي شهري - واپسين بخش در بخش نخست اين نوشتار، ضمن بازگويي از كاربري هاي بوستان هاي شهري، بر اين نكته انگشت نهاديم كه بوستانها، تنها براي هواخوري نيستند و لازم است باهوشمندي، در توسعه و نگهداري آنها بكوشيم. اينك دنباله آن مطلب را پي مي گيريم: زندگي و تجمع زياد افراد در سطح محدود، آسيبپذيري آنان را در مقابل پيشامدهاي ناگهاني و ناگوار طبيعي همچون زلزله، توفانهاي ويران گر و آتش سوزي هاي گسترده به نحو نگران كننده اي افزايش مي دهد. در صورت وقوع چنين پيشامدي از بوستان هاي پراكنده در سطح شهر به دليل موقعيت مناسب، راه هاي دسترسي متعدد، امكان استقرار چادرهاي اسكان و توانايي كمك رساني، كمك رساني از راه هاي گوناگون همچون دريا (شهرهاي ساحلي ) و يا چرخبال (هلي كوپتر ) از هوا و رساندن ديگر نيازهاي فوري و اساسي مانند آب، غذا ودارو مي توان به عنوان معدود فضاي روباز در سطح شهر استفاده كرد. بوستان هاي چندين هكتاري مي توانند در چنين زماني تبديل به مراكز ويژه عمليات امدادرساني و نجات آسيبديدگان شوند. جلب جهانگرد بوستان ها با طراحي مناسب كه در برگيرنده هويت واصالت فرهنگي مردم يك ديار است، مي تواند به مراكزجلب علاقه مندان به مشاهده و مطالعه تاريخ و سنت ها وهمچنين آثار تاريخي به جا مانده تبديل شود. اين اقدام علاوه بر شناسايي اين بوستان هاي ويژه به يكي ازمراكز اصلي مورد توجه گردشگران آن شهر، مي تواند درانتقال باورهاي ملي و قومي آن شهر و رونق اقتصادي ناشي از جلب گردشگران نقش به سزايي ايفا كند. آلودگي هاي تصويري ما در شهرهايي زندگي مي كنيم كه همه روزه و به فراواني شاهد چشم اندازهاي غريب و نه چندان مطلوبمانند ساختمان هاي انبوه و پوشيده از مصالح سرد وسخت هستيم كه ذهن و ديدگان ما را خسته و كسل مي كند. اين مشكل با ديدن ساختمان هاي نيمه تمام، فرسوده و نوساز بدون هويت و با نماهاي بسيار متغير و بدون همخواني در يكپارچگي طراحي شهري، بيش از پيش آزاردهنده است. آلودگي تصويري همچنان از آلودگي هايي است كه كمتر ما به آن توجه داريم و شايد به نشانه هاو پيامدهاي آن در ذهن و روح خود كمتر انديشيده ايم. بوستان ها مي توانند، در صورت طراحي مناسب، تعادل، زيبايي، آرامش و يكپارچگي دلخواه را پيش روي ماقرار دهند تا ضمن مشاهده مناظر دل نشيني كه با عناصرطبيعي مانند گل و گياه آراسته شده، خاطرات شيريني را در ذهن ما زنده سازد و آرامش خاطر را حتا براي چند لحظه به ما بازگرداند. اين جستار زماني به نتيجه مي رسد كه طراحي بوستان ها با شناخت كافي از نيازهاي امروزي انسان شهرنشين، به دست افراد متخصص و به شكل كار گروهي انجام پذيرد. فراموش نكنيم كه ما بوستان ها را براي استفاده و كاربرد همه شهروندان مي سازيم بنابراين با درايت وآينده نگري مي توان نيازهاي شهروندان را شناخت و به آن پاسخ هاي مناسب داد. تامين امكانات لازم براي رده هاي سني گوناگون، پراكنش مناسب و رسيدن به سرانه فضاي سبز مطلوب مي تواند ما را به رسيدن به اين اهداف كمك كند. بوستان ها محل مناسبي براي رسيدن به آرامش، آسايش و پاكيزگي است زيرا همراه با داشتن جايگاه مناسب براي تفريح و تفرج، خواهيم توانست آموزش هاي مستقيم و غيرمستقيم را فراگرفته وحتي قسمتي از هويت فرهنگي خود را كه در انبوه شهرهاگم شده است در اين مكان بيابيم. مطمئن هستيم كه طراحي مناسب بوستان هاي شهري مي تواند سبب كاهش بسياري از ناهنجاري هاي رفتاري شده و از سويي پيوندهاي سالم اجتماعي را كه در دگرگوني ها وتحولات نوين زندگي، از شكل گروهي و سنتي به صورت خانواده هاي كوچك درآمده اند، در اين گونه محل ها جستجو كنيم. رامتين جعفري ناييني