Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760216-19185S1

Date of Document: 1997-05-06

گردهمايي روساي دانشگاه هاي و مراكز تحقيقاتي در شيراز برگزار مي شود گردهمايي روساي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كشور از هفدهم ارديبهشت با حضور وزير فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شيراز برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در اين گردهمايي كه روساي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و تني چند از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي حضور دارند از 17 تا 19 ارديبهشت برگزار خواهد شد. اهم مسائل آموزش عالي از جمله: نقش اعتبارگذاري دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در ارتقاء كيفي آموزش عالي كشور، بررسي شيوه هاي ارتقاء جايگاه آموزش عالي دولتي در روند تشكيلات و شرح وظايف و ارزيابي عملكرد دانشگاه ها در زمينه بخشنامه هاي وزارت در مورد اسلامي كردن دانشگاه ها، طرح هاي ملي و نقش دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در اجراي طرح ها، نقش دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در توسعه فن آوري تكنولوژي ملي و بررسي راه هاي تقويت همكاري مديريت هاي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي با يكديگر در جامعه از جمله موارد مورد بحث است.