Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760216-19182S1

Date of Document: 1997-05-06

دقت كنيد! ماندگاران عطر باغستانها را داشتند. از گذرگاه پرندگان آمده بودند و در باغستانهاي بهشتي سكنا گزيدند. نقش هزاران گل را گويي به جامه تن مليله دوزي كرده بودند. مهربان با ژاله ها و توفنده چون آذرخش، دريادلاني بودند كه محبت را تقسيم كردند و جان دادند تا سروهاي بلند باغ در آتش بيداد نسوزد. همه شان قصيده خوانان صبح بودندو عشق را كه شايسته ترين هديه است از تن برگهاي سبز تا دل صخره هاي سخت آواز دادند. نخست بار آنان بودند كه زندگي را با واژه هاي تجويد معناكردند. صدايي بودند كه هرگزنمي ميرد و پژواكش جهان را پرمي كند. چلچراغي از ستاره ها بر بام دلهاآويختند، نامها را به كنامها بردند و با قنوت مرزهاي خويش هزاردستان جان را بر خاك سرد دميدند. مرزهاي عاطفه را آنسان وسعت بخشيدند تا همه مردمان سرزمين سبز را در آن جاي دهند با قلبي سرشار از عشق و اميد. ماندند و ماندگار شدند. نامشان بلند، يادشان مبارك. گراميداشت سرداران خورشيد و 36 هزار ستاره تابان راز وصل ناگسستني ما با آنان است در سرزميني كه همواره درود است و نه بدرود.