Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760215-19125S1

Date of Document: 1997-05-05

رئيس جمهوري در آيين گشايش نخستين همايش جهاني دانشمندان ايراني: امروز، ايران بسيار نيرومند است و هميشه سرافراز خواهد ماند پروفسور رضا: ايرانيان خارج از كشور آماده اند هستي خود را فداي وطن كنند. فرزندان خود را به تصور دگرانديشي رها نكنيد و از آنان چشم نپوشيد نخستين همايش جهاني دانشمندان، متخصصان و انديشمندان ايراني، صبح ديروزبا سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري در مركز همايش هاي صداو سيماگشايش يافت و كار خود را آغاز كرد. در اين مراسم، آقاي هاشمي رفسنجاني، با خوش آمدگويي به مهمانان و تشكر از كساني كه در برپايي هماهنگي همايش تلاش كرده اند گفت: اين نشست مي تواند نشست مهم و كارسازي باشد. موقع خوبي هم تشكيل شده است. موقعي كه واقعيت هاي جامعه ايران خود را نشان مي دهد و قضاوت را آسان مي كند. اگر ما در گذشته مي خواستيم وضع ايران را ترسيم كنيم، اغلببه صورت سخنراني و طرح بود كه تحقق آنها با ترديد روبه روبود، ولي امروز گوشه اي از آنچه فكر مي كرديم، به واقعيت وحقيقت خود را نشان مي دهد و مي توان روي آن بحث كرد. ايران در گذشته حقيقتا مظلوم بود و ايران و ايراني فرصتي پيدا نكرده بود استعدادهايش را بروز دهد و به خصوص در اين قرن 34 اخير كه قرن هاي ترقي در دنيا بوده، ما بدترين وضع را داشتيم. از اين نظر انقلاب اسلامي را بايد يك معجزه تلقي كرد. همه ما مي دانيم كه قدرت هاي غرب و شرق و ارتجاع منطقه نمي خواستند اين كارها انجام شود و در داخل هم خيلي كار كرده بودند كه نشود، ولي شد. بعد از آن هم شورش هاي از پيش طراحي شده راه انداختند كه جلو انقلاب را بگيرند كه آن هم كاري از پيش نبرد. بعد آن جنگ عجيب و غريب را به وجود آوردند كه جزو نوادر جنگ هاي دنياست و حتي تاكنون بوق هاي استعماري نگذاشته اند كه حقايقش گفته شود. يك كشور تازه انقلاب كرده را در نظر بگيريد كه ارتش آن خاطر بيرون رانده شدن مستشاران خارجي و برخي اميران وابسته، انسجامي نداشت، نيروهاي مردمي هم منسجم نبود. در حالي كه قدرت هاي دنيا همه پشت عراق بودند. پول هم هرچه مي خواست مي دادند، تبليغات دنيا نيز همصدا به نفع عراق بود، ولي اين ملت با اتكاء بر جوهره خودش آنها را عقبزد. اين اتفاق عجيبي حتي بود در اواخر جنگ، هواپيما فرانسه، با خلبان به عراق مي داد و آلمان پيچيده ترين صنايع شيميايي را در اختيار عراق گذاشت تا در حلبچه عليه مردم خودعراق به كار گرفته شد. بعد هم جنگي با خود عراق به راه انداختند كه اين سلاح ها را پس بگيرند كه هنوز نتوانسته اند. در بصره هم كارشناسان شوروي سابق حضور داشتند و آخر جنگ هم آمريكا با ما مستقيما درگير شد و با همه اينها براي اولين بار در جنگ هاي ايران، ما حتي يك وجب از خاكمان را به دشمن نداديم. رئيس جمهوري افزود: اين دوره گذشت و غربي هاگفتند: ايراني ها فداكارند و با موج انساني جنگ را در بردند، حالي كه تلفات ما كمتر از عراق بود. ما با تدبير و شجاعت و فنون نظامي خود، مي جنگيديم و نتيجه اش اين شده كه ما اكنون يك نيروي عظيم دفاعي داريم و زرادخانه هاي ما پيچيده ترين موشك ها و كوچك ترين ابزارهاي جنگي را توليد مي كنند، اما آنها فكر مي كردند كه سازندگي از عهده ما برنمي آيد و ما به آنها محتاج خواهيم بود. رئيس جمهوري افزود: ايران امروز بسيار نيرومند است و سرافراز نيز خواهد ماند. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بخش ديگري از سخنان خودگفت: در بخش سازندگي هم انقلاب دارد معجزه خود را نشان مي دهد و رمز كار اين است كه در قرون گذشته ايراني تصميم گيرنده نبود و مهمترين كاري كه با انقلاب اتفاق افتاد اين بود كه ما مستقل شديم. امروز كسي به ما نمي گويد چه بخوانيم، چه توليد كنيم و چه كاري بكنيم. اين اساس حركت ماست و بندها را از دست مردم باز كرده است. اين افتخار عظيمي است كه خارجي ها در تصميم گيري هاي اين كشورهيچ نقشي ندارند. امروز قدرت عجيبي در ايران خلق شده ما است /1 5الان ميليون دانشجو داريم كه اين نيروي انساني، رمزاساسي قدرت اجرايي ماست. براي شما مشكل است كه به روستاها برويد، ولي مي توانيد به جنوب تهران برويد و آنجا را با 15 سال گذشته مقايسه كنيد كه البته درسال هاي آينده به دليل برخي مسائل طبيعي بهتر از شمال شهر خواهد شد. ما حتي به فكر كنار مرزها هم، كه كشورهاي مثل ما توجه نمي كنند، بوده ايم. راه ها و سدها و كارخانه هاي بسياري در مناطق متصل به مرز در حال ساخت است. دانشگاه زاهدان از بهترين دانشگاه هاي ماست با حدود 30 تا 40 هزار دانشجو و سد پيشين هم در كنار بلوچستان پاكستان ساخته شده است. حتي در كردستان كه اين طور تبليغ مي كنند كه جنگ است، ما در كنار مرز عراق در حال ساخت سد هستيم. آبهاي كم كشور را كه هدر مي رفت داريم مهار مي كنيم. يك طرح افسانه اي در مازندران در حال اجراست كه ضمن آن از آستارا تا تركمن صحرا كانالي كشيده مي شود كه هرجا منطقه اي آب زياد دارد به اين كانال مي ريزد و هرجا آب كم دارد از آن بهره مي گيرد. رئيس جمهوري گفت: درياها قبلا، اصلا مال ايران نبود. سازه هاي دريايي در اختيار خارجي ها بود و از ساحل كه به دريا مي رفتيم حتي كاپيتان كشتي ها خارجي بودند. تعمير كشتي اساسا در ايران انجام نمي شد و تمام بندرها را خارجي ها به قيمت زياد، وبه صورت كليد در دست مي ساختند. اساسا ما در درياي خزر بندرنداشتيم. امروز ما يك كارخانه كشتي سازي عظيم در درياي خزر داريم و 10 بندر صيادي ساخته شده يا در حال ساخت است. رئيس جمهور ابراز اميدواري كرد كه حركتي كه ايران با آزادي و با اتكاء به اسلام آغاز كرده است، در چند سال آينده هم ادامه پيدا كند. ما سال 1400 را گذاشته ايم كه تمام برنامه هايمان را تحقق يافته ببينيم و شما هم مي توانيد در آن برنامه شريك شويد. دانشمندان، متخصصان و انديشمندان ايراني در اين مراسم بااهداي لوح تقدير از خدمات رئيس جمهوري در دوران دفاع مقدس و سازندگي براي اعتلاي ايران اسلامي تجليل كردند. در آغاز مراسم دكتر يزدان پرست و پروفسور رضا دو تن از متخصصان ايراني مقيم آلمان و آمريكا در سخناني تاكيد كردند، ايرانيان متخصص مقيم خارج آماده اند براي اعتلاي ايران اسلامي تمام تلاش و امكانات خود را به كار گيرند. دكتر يزدان پرست در اين مراسم گفت: ايران خانه همه ايرانيان است و براي سربلندي و افتخار آن از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم كرد. پروفسور رضا نيز با ستايش از برنامه هاي سازندگي در كشوراين حركت را گامي ارزنده براي تجديد عظمت ايران عنوان كرد. وي اظهار داشت: ايرانيان متخصص در خارج از كشور آماده اند تمامي هستي خود را در راه اعتلا و سربلندي ايران به كار گيرند و به تصور دگرانديشي و قصور كوچك، فرزندان خود را رها نكنيد و از آنان چشم نپوشيد. پروفسور رضا گفت: پيوند نيروي عظيم متخصص داخلي با ايرانيان متخصص مقيم خارج مي تواند در قرن بيست ويكم جايگاه واقعي ايران اسلامي را در دنيا تجديد كند. كمال خرازي نماينده دايم ايران در سازمان ملل و دكتر ايرج فاضل رئيس اين همايش نيز در ابتداي اين مراسم گزارش هاي جداگانه اي را ارائه كردند.