Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760214-19038S1

Date of Document: 1997-05-04

گشتي در دنياي خبرها روسهاي دورانديش، موشكها را نابود نكردند پاريس: روزنامه لوموند ازقول منابع اطلاعاتي فرانسه گزارش داده است كه روسيه هزاران موشك برد كوتاه و برد متوسط خود را كه از سراسر شوروي سابق به بهانه تخريب آنها جمع آوري كرده از بود، ميان نبرده بلكه آنها را براي روز مبادا انبار كرده است. طبق اظهار اين منابع، روسيه هم اكنون شش هزار و 650 موشك دوربرد هر كدام با يك يا چند كلاهك هسته اي و 20 هزار موشك برد متوسط و برد كوتاه از اين نوع در اختيار دارد. لوموند نوشته است كه روسيه از نظر تسليحات موشكي و اتمي همچنان بر آمريكا برتري دارد و تعداد آنها برابر مجموع موشكهاي اتمي همه كشورهاي ديگر از آمريكا، چين تا فرانسه است. ماندلا هم تقاضاي عفو مي كند . كيپ تاون: تا شش روز ديگر كه مهلت درخواست عفو در فدراسيون آفريقاي جنوبي باقي مانده است همه رهبران كنگره ملي آفريقا از جمله نلسون ماندلا در نظر دارندتقاضاي عفو كنند، زيرا ممكن است بعدا كساني پيدا شوند كه آنهارا متهم كنند تا تاريخ لغو آپارتايد (تبعيض نژادي ) در اين رابطه مرتكب قانون شكني شده اند به همه كساني كه تا تاريخ دهم ماه مه تقاضاي عفو كنند، بخشودگي داده مي شود و از تعقيب قضايي مصون خواهند بود. پيروزي حزب كارگر انگليس و تحولات آينده . لندن: انگليس از پريروز داراي جوانترين نخست وزير از سال ميلادي 1812 تاكنون اوتوني شد Blairبلر Tony 43 ساله است كه روز ششم ماه مه (سه شنبه اين هفته ) ساله 44 مي شود. پدر ومادرش هر دو كارگر وسوسياليست بودند. مادرش فوت شده است. توني كه 17 سال پيش با همكلاسي اش شري ازدواج كرده سه فرزند 9 و 11 و 13 ساله دارد. وي با حذف يك اصل از مرامنامه حزب كارگر كه تاكيد بر دولتي بودن همه وسايل توليد داشت اين حزب را با به دست كرسي 419آوردن در پارلمان 659 نفري انگليس به بزرگترين پيروزي اش از سال 1832 تاكنون رسانيد وحزب محافظه كار را از صحنه مجالس محلي اسكاتلند و ويلزكاملا بيرون راند، به گونه اي كه وزيران اصلي حزب محافظه كار هم نتوانستند وارد پارلمان شوند. توني بلر از دانشگاه آكسفورد در رشته حقوق فارغ التحصيل شده است. همه مفسران اروپايي وي را يك راديكال واقعي مي دانند و احتمال مي دهند تا 20 سال ديگر برسرقدرت باشد. پس از پارلماني شدن حكومت انگليس، وي پنجاهمين نخست وزير اين كشور است كه مي گويدمن يك كارگرم و از همين رو پيروزي وي باعث خرسندي سوسياليستها، سوسيال دمكراتها و چپهاي اروپا شده است. آنان اين پيروزي را سرآغاز روي كارآمدن چپهاي اروپايي مي دانند. وزير خارجه بلر قول داده است با احزاب خواهر (چپ ) اروپا همكاري تنگاتنگ داشته باشد. نخستين پيامهاي تبريك، ازسوي رهبران حزب سوسيال دمكرات آلمان، حزب سوسياليست فرانسه، نخست وزير سوسياليست پرتغال، رهبران چپگراي ايتاليا، رهبر حزب كارگر استراليا، نخست وزير چپگراي هند، رئيس جمهوري يوگسلاوي احزاب چك نخست وزير سوئد و... به خانه شماره 10 داونينگ استريت (دفتر نخست وزيري ) ارسال شده است. رهبر كمونيستهاي ايتاليا (حزب تغييرنام يافته دمكراتيك چپ ) در پيام خود نوشته است كه عصر قدرت گيري چپها در اروپا آغاز شده است كه فاز تازه اي در سياست اين قاره است. نخست وزير پرتغال پيروزي توني بلر را پيروزي نوع تازه سوسياليسم در اروپا خوانده است. روزنامه هاي انگليس ابراز حيرت كرده اند كه چگونه مردم انگليس، روحيه محافظه كارانه خود را يك باره و بدون توجه به هشدارهاي متعدد رها كردند و به حزب كارگر روي آوردند. آنها تشنه تغيير اين بودند روزنامه ها بيانيه نخست وزير سوئد را كه تاكيد كرده است پيروزي توني بلر، پيروزي سوسيال دمكراتها را در سراسر اروپا به دنبال خواهد داشت چاپ كرده اند. روزنامه هاي روسيه پيروزي بلررا سرآغاز همكاري تازه روسيه و انگليس در همه زمينه ها قلم زده اند و روزنامه هاي اروپاي غربي نوشته اند كه اتحاديه اروپا شريك آسانتري بدست آورده است كه با عقيده ايجاد يك اتحاديه اروپاي غربي ازايالات مستقل (كشورهاي موجود )موافق است. سران اتحاديه براي آشنايي با بلر 20 روز ديگر در هلند يك گردهمايي تشكيل مي دهند. رابين كوك وزير خارجه بلر كه در اين گردهمايي به همتايان اروپايي اش معرفي خواهد شد خواهان تجديدفعاليت انگليس در اموربين المللي است و آخرين خبر اين كه: حزب حاكم ( كمونيست )لهستان پيروزي توني بلر را بايك پارچه نوشته بسيار بسيارطويل با زمينه سرخ تبريك گفته و براي دولت او آرزوي موفقيت كرده است. در زير اين پارچه نوشته عكس توني بلر آويزان شده است. اين شعار بر سردر دفتر حزب كمونيست لهستان در شهر ورشو ديده مي شود. دستگيري مامور اطلاعاتي انگليس . لندن: ديروز يك مامور معروف سابق سرويس هاي محرمانه انگليس به اتهام قصد فروش يك تپانچه به يك گانگستر بازداشت شد. وي كريستوفر Haleهيل است و 57 سال از عمرش مي گذرد و قبلا از اعضاي MI (اينتليجنت سرويس ) بود. وي دستگاه الكترونيك ويژه اي براي به دام انداختن تروريست ها و جاسوس ها اختراع كرده بود. به گزارش آسوشيتدپرس، كريستوفر درصدد فروش سلاح پرقدرت خود به يك عضو مافيا برآمده بود. ويتنام در بزرگراه اطلاعاتي جهان . هانوي: مطالب كامل دو روزنامه و نيز خبرگزاري ويتنام به زبان ويتنامي در شبكه اينترنت قرار گرفت تا مهاجران ويتنامي در سراسر جهان در جريان تحولات وطن خود قرار گيرند. در اين رابطه، يك مقام ويتنامي گفت: قرار گرفتن اين مطالب به طور روزانه در شبكه اينترنت باعث مي شود ويتنامي ها در هرگوشه از جهان با واقعيتهاي وطن خودآشنا شوند، با وطن تماس وهمكاري داشته باشند و به وسيله رسانه هاي مغرض گمراه نشوند و درحالت بيم و نگراني قرارنگيرند. اين دوروزنامه پلي خواهد بود كه ويتنامي هاي داخل و خارج را به هم مرتبط خواهد ساخت. آنها همچنين مي توانند نظرات وپرسشهاي خود را هم از طريق Mail-E ( پست الكترونيك ) با مقام هاي مربوط در هانوي آزادانه در ميان بگذارند.