Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760214-19033S1

Date of Document: 1997-05-04

مسافر به قشم وارد شود يا؟ نشود كسي جوابگو نيست از ديروز براي مدت نامعلومي ورود مسافر به منطقه آزاد قشم ممنوع شد. علت اين اقدام عجيب بروز مشكلات حاد ناشي از كمبود نيروي ارزياب درگمرك اين منطقه آزاد تجاري -صنعتي اعلام شده است و منبع اين خبر نيزخبرگزاري جمهوري اسلامي بود كه به نقل از محمود آرامي، معاون فرماندارقشم آن را مخابره كرد. البته مشكل ياد شده تنها خاص منطقه آزاد قشم نيست و در مورد ساير مناطق آزاد كشور (كيش و چاه بهار ) نيز چنين مسافراني است كه از كيش وارد تهران مي شوند، چندين ساعت از وقت خود را در صف طويل گمرك فرودگاه مهرآباد و يا فرودگاه ساير شهرهايي كه از كيش به آنها پرواز برقرار است مي گذرانند. مسافران چاه بهار بيش از اين وقت مي گذارند و حتي در مقاطعي از سال اين اتلاف وقت به چند روز هم مي رسد. اما در هيچ كدام از اين مناطق با وجود مشكلات فراوان، تاكنون چنين اتفاق عجيبي رخ نداده بود. آخرين بار كه از قشم خارج مي شدم مسافران ساعت ها زير شديدترين باران هايي كه خاص مناطق جنوب كشور است در انتظار ورود به گمرك ايستاده بودند. اين تنها بخشي از مشكل است چون در اثر طولاني شدن صف، بسياري از مسافران به كشتي نمي رسند و مجبورند تا فردا در جزيره بمانند يا با قايق راهي بندرعباس شوند كه خود مشكل تازه اي است چون ورود مسافر با كالا به اسكله اي كه قايق ها در آن تردد مي كنند ممنوع است. خوش شانس ها مي روند و بي اقبال ها مي مانند. آنها كه مي روند تازه از يك خان گذشته اند چون در بندرعباس دوباره كالاها بررسي مي شود. البته اينجا خلوت تر است. سرانجام آنهايي كه با هواپيما قصد ترك بندرعباس را دارند وارد خان آخر مي شوند. اينجا هم سهل تر از جزيره نيست، دوباره چمدان ها باز مي شود اما اين بار نه براي گمرك كه براي مامورين انتظامي گويي فرودگاه بندرعباس هم منطقه آزاد شده و فرودگاه گمرك آن. كسي هم اعتراضي ندارد چون به هر حال كالا رد مي شود. در كيش قبلا گمرك در جزيره بود و مسافران زيادي از پروازها جا مي ماندند. بعد گمرك به فرودگاه هاي مقصد منتقل شد. مشكل حل نشد چون هنوز هم وقت تلف مي شود اما لااقل كسي از پرواز جانمي ماند. در اينچنين شرايطي گذر از گمرك يعني پيروزي، يعني جبران هزينه سفر و اندكي سود (البته نه براي همه ). در قشم امكان انتقال گمرك وجود ندارد، چون اين منطقه آزاد فرودگاه فعال ندارد. يك سال و نيم قبل قسمت باند اين فرودگاه افتتاح شد به اين اميد كه باقي آن (ناوبري - سالن ها و غيره ) نيز افتتاح شود اما تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده است. مسافران با دردسر مي آيند و با دردسر بسياربسيار بازمي گردند اما نه تنها تعداد آنها كم نمي شود، بلكه در شرايطي به حدي مي رسد كه ورود آنها ممنوع مي شود. براي كسب اطلاع از وضعيت موجود و مدت ممنوعيت دفتر مهندس بوشهري مديرعامل منطقه آزاد قشم تماس گرفتيم، گفتند فرمانداري اين خبر را اعلام كرده و بايد باقي قضايا نيز از همانجا پيگيري شود. با دفترفرماندار قشم تماس گرفتيم گفتند: /14 30ساعت از اداره خارج شده اند وامكان دسترسي به ايشان نيست. معاون ايشان نيز نبودند. در اداره دراصل كسي نبود كه جوابگو باشد. با دفتر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران، عبدالحسين وهاجي تماس گرفتيم، گفتند: ايشان امروز (شنبه ) مطلب را به صورت خام شنيده اند وقرار است فردا (روز يكشنبه ) موضوع را پيگيري كنند. با مسئول گمرك قشم موفق شديم مستقيم صحبت كنيم اما او گفت: طبق قانون نمي توانيم اطلاعاتي بدهيم. گفتيم: كدام قانون، گفتند: قانون داخلي خودمان و افزودند: اگر مي خواهيد چيزي بدانيد با ناظر گمركات هرمزگان صحبت كنيد. شماره ايشان را به دست آورديم اما هيچ كس درآن سوي خط جوابي نداد! از افراد غيرمسئول به صورت غيررسمي شنيديم كه ديروز دوباره مسافر وارد جزيره شده و برگ سبز نيز صادر شده اما است هيچ اطلاعات رسمي منتشر در اين زمينه به دست نيامد. طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي كشور، مقامات محلي در مناطق آزاد توسط مديرعامل مناطق تعيين مي شوند يا تفويض اختيار مي كنند و ما به اين اميد به دفتر منطقه آزاد مراجعه كرديم كه شرح آن در مطالب بالا گفته شد. مسئولين مناطق آزاد، ورود مسافر به اين مناطق را كه عمدتا براي گردش و استفاده از امتيازات گمركي انجام مي شود به عنوان يكي از راه هاي كسب درآمد ذكر مي كنند كه درآمد حاصل از آن براي سرمايه گذاري در خود جزيره صرف مي شود. حال كه واقعيت اين است و مسافران از حقوق قانوني خود درزمينه معافيت گمركي استفاده مي كنند، چرا تاكنون شيوه اي اتخاذ نشده كه اين ورود و خروج مسافر باسهولت صورت گيرد. در شرايطي كه اكثر منتقدان يكي از مسائل مهم ادارات و وزارتخانه ها را فزوني كارمند ذكر مي كنند، كمبود ارزياب گمرك رفت وآمد مردم به بخشي از مملكت را مختل كرده است.