Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760214-19026S1

Date of Document: 1997-05-04

معرفي كتاب مجموعه مقالات در معرفي و نقد آثار داريوش مهرجويي گردآورنده: ناصر زراعتي انتشارات: ناهيد چاپ اول: پائيز 1375 1800 680 صفحه تومان كتاب در سه بخش ترتيب يافته است: بخش اول و دوم به ترتيب شامل 3 و 4 مقاله در كليات آثار و سبك مهرجويي است. عناوين مقاله ها در اين بخش عبارت است از ردپاي مهرجويي در آثار سه گانه او، عامل اقتباس در سينماي مهرجويي، روشنفكران فيلمهاي مهرجويي، با مهرجويي در دنياي مهرجويي گاو هالو پستچي و سينماي مولف از الماس 33 تا دايره مينا، درباره سفر به سرزمين رمبو، الموت و هامون. بخش سوم كتاب شامل بررسي فيلمهاي بلند اين كارگردان بطور جداگانه است. الماس 33 گاو آقاي هالو، پستچي، دايره مينا، مدرسه اي كه مي رفتيم، سفر به سرزمين رمبو، اجاره نشين ها، شيرك و هامون فيلمهايي هستند كه به همراه شناسنامه، خلاصه فيلمنامه و بخشي از فيلمنامه از سوي ناقدين مختلف بررسي شده اند. كليات سعدي (براساس نسخه فروغي و مقابله با دو نسخه ديگر ) به كوشش بهاء الدين خرمشاهي انتشارات ناهيد چاپ اول: زمستان 75 1085 5500 نسخه صفحه اثر حاضر دومين تصحيح آقاي خرمشاهي از كليات سعدي است. اساس اين طبع نيز نسخه چاپي مرحوم فروغي است ولي ويژگي آن اين است كه با دو چاپ مهم كليات سعدي در دوره معاصر يعني چاپ مرحوم يوسفي و چاپ مرحوم حبيب يغمايي مقابله شده است. از ديگر ويژگيهاي اين چاپ آن است كه ابيات عربي با تلاش مصحح به صورتي قابل قبول اعرابگذاري شده وترجمه مناسبي نيز ارائه شده است. همچنين ترجمه همه آيات و احاديث و امثال و حكم و كلمات قصار عربي آمده است. توضيح ابيات و عبارات دشوار نيز در اين چاپ مورد توجه قرار گرفته است. حسابداري مديريت تاليف: حميدرضا موسي رمضاني - عزت الله امي ناشر: ترمه چاپ اول 1375 قيمت 455 12000 ريال صفحه در جامعه ما به حسابداري مديريت كمتر بها داده مي شود و از ديدگاه مديران، صرف عمليات مالي ونگهداري دفاتر قانوني به دليل اجبار و الزام كفايت قانوني، مي كند. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته به گزارشهاي مديريتي اهميتي ويژه داده و از آن در جهت برنامه ريزي و كنترل سازمان استفاده بهينه مي شود. كتاب حاضر تلاشي است در جهت تحكيم و تثبيت فرهنگ استفاده از گزارشهاي تهيه شده سيستم حسابداري كه توسط مديران صورت مي گيرد. اين كتاب در هفت فصل عمده مباحث حسابداري مديريت را كه مورد استفاده دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته حسابداري است مطرح مي كند. راهنماي حسابداري دولتي تاليف: حميدرضا موسي رمضاني، جعفر باباخاني ناشر: انتشارات ترمه چاپ اول 1375 قيمت 408 11000 ريال صفحه اهميت حسابداري و حسابرسي دولتي به لحاظ ويژگيهاي خاص خود و عليرغم تحت پوشش قرار دادن بخش عظيمي از منابع مالي كشور هنوز هم مورد توجه جدي قرار نگرفته و ابعاد و جايگاه واقعي آن به خصوص در ايران در پرده اي از ابهام باقي مانده است. از سوي ديگر آموزش نامناسب حسابداري دولتي و غيرانتفاعي و كمبود منابع درسي دانشگاهي و مقالات تحقيقي مرتبط با اين زمينه نشان دهنده عدم پيشرفت اين فن است كتاب حاضر براساس طرح دروس دوره هاي كارشناسي تدوين شده است و با توجه به كاربري مسايل و تمرينات مختلف مي تواند مورد استفاده دانشجويان رشته هاي مديريت، حسابداري و مديران دولتي قرار گيرد. بازمانده روز نوشته: كازوئو ايشي گورو ترجمه: نجف دريابندري نشر كارنامه چاپ اول 1375 نسخه 5500 تومان 1250 نويسنده اين رمان ژاپني است اما از سن 6 سالگي به انگلستان رفته و در آنجا زيسته و آثارش نيز به زبان انگليسي چاپ شده است. آثار وي هر كدام در زمان چاپ برنده يكي از جوايز ادبي انگلستان شده است و در اين ميان بيشترين فروش و توفيق به همين اثر تعلق داشته است. رمان در حقيقت دو لايه دارد، لايه بالايي يا بيروني سرگذشت مردي است به نام استيونز كه بيش از 30 سال در خانه يكي از اشراف انگلستان پيش خدمت بوده و اكنون كه بساط آن خانه برچيده شده به نوشتن خاطرات خود مشغول شده است. خاطرات داستان از دو نوع است، آنچه به خوداستيونز مربوط مي شود كه داستان عشق ناكامي است كه هرگز حتي به زبان نيامده است و دوم رويدادهاي سياسي مهمي است كه در سراي دارلينگتن زير چشم نويسنده اتفاق افتاده و مربوط است به تلاش محافل اشرافي و محافظه كار انگلستان در سالهاي پس از جنگ جهاني اول براي كمك به نازي هاي آلمان و آشتي دادن آلمان هيتلري با دولت انگلستان. بر ضد روش نوشته: پاول فايرابند ترجمه: مهدي قوام صفري چاپ اول 1375 ناشر: فكر روز 1200 3300 نسخه تومان پاول فايرابند استاد فلسفه دردانشگاه بركلي در كاليفرنيا، و استاد فلسفه علم موسسه فدرال تكنولوژي در زوريخ مطالعات بود او قبل از پرداختن به فلسفه شامل فيزيك، رياضيات، ستاره شناسي، تئاتر و اپرا مي شد. در فلسفه جديد علم، برخلاف تمركز قديم تر بر روش علمي، به فهميدن اشتغال علمي بسيار توجه مي كنند. اين كتاب نارسايي هاي بعضي از ايده هاي مربوط به ماهيت معرفت را برجسته مي كند. استدلال او اين است كه تنها تبيين ممكن و معقول موفقيت هاي علمي، تبيين هاي تاريخي است و اكنون وقت آن رسيده است كه در نظريه معرفت، با استناد بر داده هاي تاريخي، آنارشيسم به جاي عقل گرايي بنشيند. پنجمين گنج و ميكو نوشته: الينور كوئر ترجمه: مژگان فريديان نشر الفبا چاپ اول 1376 هزار 5 جلد كتاب، داستان زندگي كودك خوشنويسي است در ناكازاكي ژاپن به نام ميكو. ميكو براي نقاشي كلمات ژاپني چهار گنج دارد، قلم مو، قلم جوهري، جوهردان وكاغذي با الياف برنج. اما معلم وي به او مي گويد كه ميكو گنج پنجم راهم كه زيبايي در قلب است دارد. وقتي بمب اتمي روي ناكازاكي مي افتد، زندگي ميكو در يك لحظه عوض مي شود، دهكده او ويران شده و دستش بسختي صدمه مي بيند. او آرزو مي كند كه مي توانست دوباره نقاشي از كند نويسنده اين كتاب قبلا كتابساداكو و هزار درناي كاغذي به فارسي ترجمه شده است. تاريخ فلسفه يونان (سه جلدي ) نوشته: دبليو، كي، سي، گاتري ترجمه: مهدي قوام صفري ناشر: فكر روز چاپ اول 1375 نسخه 3300 انديشه هاي فيلسوفان دست كم يونان، يكي از سرچشمه هاي هرگونه انديشه فلسفي در هر دوره تاريخي و در هر ناحيه جغرافيايي است و درك درست مكاتب فلسفي بعد از آن، خواه در شرق و خواه در غرب، مستلزم آشنايي عميق با اين انديشه ها سه است جلد تاريخ فلسفه يونان، عبارتند از: آغاز، تالس; آناكسيمندر، آناكسيمنس و فيثاغورث و فيثاغورثيان. مي تراود مهتاب مجموعه خط و نقاشي جواد بختياري از اشعار نيمايوشيج تذهيب: محمد طريقتي ناشر: بشارت چاپ اول 1375 هزار 5 نسخه كتاب مجموعه اي از اشعار نيمايوشيج است كه جواد بختياري خوشنويس معاصر به خط نستعليق آنها را نوشته است خروس مي خواند، ترا من در چشم راهم، هنگام كه گريه مي دهد ري ساز، را، مهتاب، داستاني نه تازه، قايق و داروگ از جمله اشعاري هستند كه خوشنويسي شده اند.