Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760214-19025S1

Date of Document: 1997-05-04

آموزشگاههاي خصوصي درد است يا؟ درمان درست زماني كه ماههاي آخر سال كه پيام آور طبيعتي نو است و مي رود كه سال كهنه را به نو تبديل كند تب كنكور نيز در اين فصل به اوج خود مي رسد وتبليغات رنگ وارنگ و جور واجور با پيام هاي جلب كننده و فريبنده كه دررقابت با يكديگر هستند صفحات روزنامه ها و پلانهاي تبليغاتي را مي پوشاند. همه از بهترين اساتيد و معتبرترين شيوه هاي تدريس سخن مي گويند و به همه نيز تضمين صددرصد قبولي مي دهند حال كدام يك از اين تبليغات به واقعيت نزديكتر است خدا داند و بس.! اما شك و ترديد داوطلبان در انتخاب بهترين ها اجتناب ناپذير است و اين شك و ترديد عامل نگراني و اضطراب خانواده هايي خواهد شد كه هزينه هاي كمرشكن اين كلاسها را به اميد قبولي فرزندشان در كنكور و كسب يك صندلي در هر دانشگاهي كه ممكن باشد پرداخت مي كنند. راستي معياري براي انتخاب يك آموزشگاه از بين صدها آموزشگاه كه همه يك نوع تبليغ تكراري صد درصد تضمين را با خود يدك مي كشند وجود ؟ دارد آيا اين آموزشگاهها با هزينه هاي سرسام آوري كه دريافت مي كنند و اوقاتي را كه از خود و داوطلب اشغال مي كنند مثمر ثمر؟ هستند آيا اگر تدريس در مدارس كيفيت و كميت لازم را داشته باشد باز هم وجود اين همه آموزشگاه ضرورت دارد و آيا اصولا به جاي تاسيس اين همه آموزشگاهها مي توان با درصدي از هزينه هاي آن مدارس را تا حد كيفيت لازم براي شركت دركنكور دانشگاه تجهيز؟ نمود بسياري از داوطلبان چند ساله معتقدند كه تا زماني كه نظام آموزشي مدارس دراين راستا مسئوليت نپذيرد و عملا دخالت مستقيم نداشته باشد افراد سودجو و منفعت طلب همواره تحت نامها و تبليغات گوناگون به خالي كردن جيب مردم ادامه مي دهند. بسياري از دبيران و صاحبنظران با تجربه بر اين باورند كه آموزش و پرورش با تاكيد بر بالا بردن كيفيت آموزشي مدارس و اختصاص يك دوره چند ماهه در پايان تحصيلات دبيرستاني براي آشنايي با نحوه برخورد با سوالات كنكور مي توانند به اين نوع سودجويي ها پايان دهند و اگر آموزشگاه و يا كلاسهاي خصوصي را در تكامل دانش داوطلب مفيد مي دانند حداقل نظارت دقيق بر نحوه تدريس و هزينه هاي آن داشته باشند تا در اين آشفته بازار راهي براي سوء استفاده باقي نماند. محمد حسين ميرزايي يكي از كارشناسان آموزشي آموزش و پرورش بر اين باوراست كه بهترين راه براي آمادگي در كنكور دانشگاه، آموزش دانش آموزان در مدرسه است. زيرا زماني كه دانش آموز در مدرسه حضور دارد اين را زمان تدريس مي داند و در اين ساعات كه در بهترين زمان روز قراردارد دانش آموز آمادگي بهتري را براي پذيرش دروس دارد تا اينكه اوقات استراحت خود را كه نزديك به شب است در محل ديگري با تحمل هزينه هاي جانبي در سر گيرداما بايد در نظر داشت كه رفع اين مشكل نياز به تامين نيازهاي مالي و مادي معلمين خواهد داشت و اگر به اين نكته هم توجه شود زمينه يي به وجود خواهد آمد كه هر دانش آموز با اطمينان به آينده خود بنگرد و در انتخاب حرفه دچار تشويش و دودلي نشود مسلما داوطلبان رشته هاي نظري هم روبه كاهش خواهد گذاشت و نهايتا اين همه متقاضي كنكور وجود نخواهد داشت. كارشناس آموزشي آموزش و پرورش مي افزايد: يكي از نكات مهم توجه اوليا به علاقه مندي دانش آموزان است كه بتوانند استعدادهاي فرزندان خود را درك كرده و در همان زمينه او را هدايت كنند حال اگراين علاقه شغل و يا حرفه اي در جامعه است چون مورد علاقه دانش آموز است پس در اين زمينه پيشرفت او قطعي است و اگر علاقه دانش آموز به رشته هاي نظري باشد اوليا بايد كاملا مراقب وضع درسي آنها باشند در اين صورت اگر دانش آموزان مفاهيم درسي خود را به خوبي فرابگيرند تنها يك دوره چندماهه براي آموزش نحوه پاسخگويي به سوالات تستي كافي است و ديگر چنين دانش آموزي به كلاسهاي كنكور و معلم خصوصي نيازي ندارد. مدير داخلي يكي از آموزشگاههاي علمي پسرانه درباره تاثير اين كلاسها در قبولي دانش آموختگان در كنكور گفت: به نظر من اين كلاسها براي دانش آموزان بسيار لازم و ضروري است زيرا آنها به خاطر امكانات محدودي كه آموزش و پرورش براي آنها در نظر گرفته نمي توانند مطالب درسي را كاملا دريابند چون هم معلمين كار آزموده و مجرب كم دارند و هم تعداد ساعات كه براي آموزش اين دروس در نظر مي گيرند كم و نامنظم است در نتيجه آموزشگاهها از اين معلمين مجرب با ساعات مناسب و معين استفاده مي كنند و دانش آموزان مي توانند با استفاده از مطالبي كه در مدارس ياد مي گيرند با شركت در اين آموزشگاهها آمادگي لازم را براي شركت در كنكور بدست آورند. مدير داخلي يكي ديگر از آموزشگاههاي علمي درباره تاثير اين كلاسها در قبولي دانش آموختگان در كنكور گفت: كيفيت و كميت آموزشي در مدارس به گونه اي است كه دانش آموزان صرفا تنها با تكيه به اين آموزش نمي توانند در كنكور توفيقي بدست آورند ولي ما در آموزشگاه خصوصي بابت پولي كه دريافت مي كنيم گذشته از اينكه تمام كمبودها و ضعفهاي درسي دانش آموختگان را بر طرف مي كنيم او را با شيوه هاي تستي و نحوه برگزاري كنكور آشنا مي سازيم و مي توان گفت آموزشگاههاي خصوصي كامل كننده دروس و آماده كننده دانش آموختگان براي شركت در كنكور قبولي دانشگاه است. قاسم عبدالرحيمي يكي از كارشناسان علوم اجتماعي درباره افزايش بي رويه كلاسهاي كنكور مي گويد: افزايش بيش از حد متقاضي ورود به دانشگاه باعث ايجاد اين همه آموزشگاههاي كنكور شده و اين كلاسها عرصه تاخت وتاز سودجويان قرار گرفته و تا مي توانند به عناوين مختلف جيب خود را پر مي كنند و متاسفانه مسئولين نيز بر اين امر توجهي نمي كنند و راهي به وجود نمي آورند كه دست اين افراد سودجو كوتاه شود زيرا همه اين امكانات آموزشي را دولت خود در اختياردارد و مي تواند خود تمام اين آموزشها را بر عهد بگيردو مردم نيز از هيچ كمكي كوتاهي نخواهند كرد وآن وقت است كه آموزش از وسيله پول ساز خارج مي شود وجايگاه اجتماعي خود را باز مي يابد. پريسا عظيمي كه يكي از داوطلبين كلاسهاي كنكور است در اين باره گفت: اصولاخود معلمين و دبيران شاغل در مدارس اولين تبليغ كننده اين آموزشگاهها هستندو چون نيازهاي مالي آنان فقط در اين آموزشگاه و كلاسهاي خصوصي تامين مي شود درنتيجه به كيفيت آموزشي در مدارس توجهي نمي كنند و دانش آموزان را به درس خصوصي و كلاسهاي خارج از مدرسه دعوت مي كنند و در اين زمينه گاهي پولهاي زيادي را از دانش آموزان دريافت مي كنند و اين عامل يكي از دلايل بي محتوي شدن بنيه علمي مدارس است. محمدعلي ياوري كه يكي ديگر از داوطلبين كلاسهاي كنكور است درباره مشكلات دانش آموزان در مدارس مي گويد: يكي از مشكلاتي كه ما در مدارس داريم پايين بودن كيفيت آموزشي و كم بودن ساعات درسي است در نتيجه ما هميشه با كمي وقت در كلاس مواجه ايم و معلمين مجبورند براي اينكه دچار كمبود وقت نشوندسريع درسي را به پايان برسانند و در چنين شرايطي نمي توان آن گونه كه درس بايد، را عمقي آموخت. وي يكي ديگر از مشكلات را عدم آشنايي با سوالات تستي مي داند و مي افزايد: مشكل ما آشنا نبودن با سوالات تستي است و شيوه هاي برخورد با مسايل مختلف كنكور كه در اين زمينه مدارس فعاليت مثبتي نداشتند و به طور كلي مي توان گفت استفاده از كلاسهاي خصوصي و آموزشگاهها به دليل ضعفهايي است كه مدارس در كيفيت آموزشي خود دارند كه اگر اين ضعفها بر طرف شود و تمام آموزش درمدارس صورت گيرد ديگر ما نياز به شركت در كلاسهاي كنكور و خصوصي و تحمل هزينه هاي سرسام آور را نخواهيم داشت. ادامه دارد