Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760214-19024S1

Date of Document: 1997-05-04

اختلاف خانوادگي پس از مرگ مرگ غني مقدمه جنگ وراث (بخش آخر ) در مورد اينكه وجود پيش وندسيد در ابتداي نام مرحوم در كنار امضاي او نشان از جعلي بودن نوشته و امضاي زير آن است يا؟ نه با توجه به اينكه با ملاحظه شناسنامه متوفي مشخص شد مادر او از سادات بوده است و به عقيده بيشتر علماي متقدم و متاخر فرزندان از جانب مادري در زمره سادات ناميده نمي شوند بنابراين شايد از اين حيث سيد بودن مرحوم منتفي باشد. اما نمي توان گفت به اين دليل وصيت نامه جعلي است. چرا كه ممكن است به اشتباه چنين اتفاقي بيافتد. در هر حال به عنوان يك شكايت كيفري و به طريق مقتضي در صورت درخواست هر ذينفعي مورد رسيدگي قرار توضيح مي گيرد لازم درباره طلاق بائن اين است كه برخلاف طلاق رجعي، در طلاق بائن مرد حق رجوع در ايام عده را ندارد. طلاق هاي بائن عبارتند از: طلاق زن يائسه، طلاق دختر صغيره (بالغ نشده است ) طلاق، سوم، طلاق دختر باكره، طلاق خلع (كه زن با پرداخت مبلغي به مرد مطلقه مي شود. ) و طلاق مبارات (كه زن و مرد هر دو از هم كراهت دارند و به اين جهت زن با پرداخت مبلغي حداكثر به اندازه مهريه اش مطلقه مي شود ) بنابراين طلاق ذكر شده در اظهارات يكي از طرفين، ظاهرا از نوع اخير بوده است. (وكيل همسر دوم متوفي چنين ادامه مي دهد ): پنجم چنانكه مرحوم قصد رجوع و يا وصيتي برخلاف وصيت نامه اول روداشت، با توجه به اينكه خواهان (همسر اول مرحوم ) خارج از كشور بوده، بايد وصيت نامه رو به صورت رسمي تنظيم مي كرد يا به طور سري تنظيم و يا اينكه به يكي از بستگان خانم مي سپرد. درباره نظر شوراي نگهبان اولا نظريه اين شورا نمي تونه ناقض قانون باشه و نياز به مصوبه مجلس ثانيا داره، مهلت ماهه 3 قيد شده در ماده 294 قانون امور حسبي يكي از مواعده و حكم مرور زمان رو نداره و تمامي مهلت هاي دادرسي همانند گذشته رعايت مي شوند. با اين وصف پيرو لايحه تقديمي و عرايض قبلي تقاضاي رد دعوي خواهان (همسر اول متوفي ) را دارم. وصيت نامه رسمي مانند ساير اسناد رسمي توسط مامورين دولت كه اختيار اين كار به آنها داده شده باشد و يادفاتر ثبت اسناد رسمي تنظيم مي شود وصيت نامه سري مطابق ماده 279 قانون امور حسبي: ممكن است به خط [وصيت كننده ]موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايدبه امضاء موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آئين نامه وزارت دادگستري معين مي گردد، امانت گذارده شود. آنچه در اين دعوي مورد بحث و اختلاف است وصيت نامه خود نوشت است. اين نوع وصيت نامه بر طبق ماده 278 قانون امور حسبي در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي يعني وصيت كننده نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط وي بوده و به امضاء او رسيده باشد. بنابراين اگر موارد پيش گفته رعايت شده باشد، چنين وصيت نامه اي مي تواند ارائه شده و مورد استناد قرار گيرد. - (وكيل همسر اول متوفي در پاسخ به اظهارات وكيل همسردوم متوفي چنين مي گويد ): اينكه شما كراهت متوفي رو بااين غلظت و شدت بيان مي كنيد نهايت كم لطفي است. اون مرحوم اتفاقا به خاطر اينكه رفته و مجددا زن گرفته و قصد جبران مافات داشته اقدام به تنظيم اين وصيت نامه كرده. اصلا اين چيزي كه شما مي فرمائيد يه موضوع ذهني و باطنيه، در ادامه بايد عرض كنم كه موكل بنده (زن اول مرحوم ) خارج از كشور بوده و به همين دليل پس از بازگشت به وصيت نامه دسترسي پيدا كرده. اينكه چرا تنظيم وصيت نامه بطور آشكار نبوده و به شكل خود نوشت تنظيم شده خوببهترين دليل همون ازدواج دوم و حضور همسر دوم بوده و به همين جهت شايد علني شدن اون ايجاد مشكل مي كرده، آخرين مورد هم درباره نظريه شوراي نگهبانه كه با عنايت به اصول 4 و 91 قانون اساسي معتبر و نسخ كننده قسمت آخر ماده 294 قانون امور حسبيه بعد از پايان جلسه دادرسي، سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري به قيد قرعه براي بررسي متن وصيت نامه و تشخيص اصالت يا مجعول بودن آن تعيين مي شوند تا دادگاه براساس نظر كارشناسان حكم صادر كند. گوياترين عبارتي كه در نكوهش اختلافات خانوادگي مربوط به وصيت وارث مي توان گفت اين بيت است: -شعرپله اي: 0 312 حاشيه /2مرگ 7ميانه غني مقدمه جنگ وارث است - خوشبخت آن كسي كه بمردوكفن نداشت! اميد كه چنين نباشد.