Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760213-18939S1

Date of Document: 1997-05-03

پرسش هاي ما و پاسخ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: گروههاي هنري موضعگيري سياسي نكنند! خبرنگار ما در حالي كه وزير سوار اتومبيل مي شود، پرسش هاي خود را مطرح مي كند چرا نبايد گروههاي هنري از جمله كارگردانان اين اجازه را داشته باشند كه از كانديداي خاصي حمايت؟ كنند مخالفت با موضعگيري هنرمندان در مسائل سياسي به اين معناست كه آنان كه سرمايه اي از جنس انديشه دارند، عرصه را خالي كنند، تا آنان كه انديشه اي ازجنس سرمايه دارند، آسوده ترفعاليت كنند. يكي از همراهان وزير به خبرنگار ما مي گويد: من نمي گذارم سوالهايتان را بپرسيد اما وزير پاسخ خبرنگار را مي دهد مصطفي ميرسليم وزير فرهنگ وارشاد اسلامي به هنگام افتتاح نمايشگاهي در فرهنگسراي ارسباران تكرار كرد كه گروههاي هنري نمي توانند موضعگيري سياسي كنند و نبايد در انتخابات رياست جمهوري از كانديداي خاصي حمايت كنند. درهمين حال وي نگفت كه براساس كدام قانون يا ضابطه اين حق از گروههاي هنري سلب شده است. ميرسليم همچنين گفت كه قانونا فقط گروههاي سياسي مي توانند موضعگيري سياسي كنند اما نگفت كه در كدام فصل قانون اساسي اين موضوع تصريح شده است. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش از اين ضمن اينكه گفته بود كه هيچ يك از گروههاي اجتماعي، ورزشي، فرهنگي، علمي و كارگري و انجمن هاي اسلامي نبايد درگير مسائل سياسي از شوند، گروههاي هنري نيز خواسته بودكه وارد فعاليت سياسي نشوند. بسياري از هنرمندان بويژه سينماگران پس از باخبر شدن از اين سخنان، به مخالفت با آن برخاستند. سيف الله داد كارگردان فيلم بازمانده از جمله هنرمنداني بود كه با نظر ميرسليم مخالفت كرد. وي گفته بود كه قانون فقط مداخله نيروهاي نظامي را در اين مورد منع كرده است، چرا نبايد گروههاي هنري از جمله كارگردانان اين اجازه را داشته باشند كه از كانديداي خاصي حمايت كنند. سيدضياءهاشمي تهيه كننده فيلم هاي دزد سينمايي، روز عروسكها، فرشته وعروس نيز سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را مخالفت با آزاديهاي مشروع ارزيابي كرده بود. يدالله صمدي، كارگردان فيلمهاي دو سينمايي اتوبوس، نفر و نصفي و چندين فيلم ديگر نيز سخنان آقاي ميرسليم را به معناي دست كم گرفتن مردم دانسته وگفته بود كه امروزه مردم شعور لازم را براي انتخاب سرنوشت خودوميهنشان دارند. محمدعلي نجفي كارگردان مجموعه تلويزيوني سربداران نيز گفته بود كه از اين سخنان چنين بر مي آيد كه گويي بهتر است، آنان كه سرمايه اي از جنس انديشه عرصه دارند، را خالي كنند، تا آنان كه انديشه اي از جنس آسوده تر سرمايه دارند، فعاليت كنند. ابوالحسن داودي كارگردان فيلمهاي نقاش سينمايي ايليا، جوان و من زمين رادوست دارم، نيز از ديگر هنرمنداني بود كه با اين سخنان مخالفت كرد و گفت من هر چه كتابچه هاي قانون را ورق زدم، درهيچ كجاي آن بندي، قانوني، ماده اي و حتي اشاره اي نديدم كه جز در مورد نظاميان فردي از آحاد مردم را بطور عام و، يا هنرمندان را بطور خاص از طبيعي ترين حق قانوني خود يعني نظردهي در مورد اتفاقي كه طبعا به آينده همه ملت بستگي دارد، باز داشته همچنانكه باشد هيچ حكمي در سخنان امام يا رهبر انقلاب در اين مورد در هيچ برهه اي نديدم. از طرف ديگر در همه جاي دنيا در نظامهايي كه به هر حال به نحوي ارتباطي با دمكراسي و نظام پارلماني و انتخابات دارند، هنرمندان اتفاقا در اين مورد راي تعيين كننده دارند. اين نه فقط در نظامهاي غربي بلكه در كشورهاي جهان سوم و درحال توسعه هم فراوان به چشم مي خورد. در همين هندوپاكستان، بسياري از هنرمندان نه تنها نظرشان تعيين كننده است، بلكه دوران پختگي سن شان را هم در مجلس قانون گذاري يا در عرصه سياست مي گذرانند. پس چگونه مي شود در نظام جمهوري اسلامي كه پايه گذار وجوه كاملا مترقي اسلامي در جهان است و به تبع آن حافظ آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي است، يك چنين ادعايي را پذيرفت. منوچهر عسكري نسبكارگردان فيلمهاي سينمايي آن هي جو سوي مه، و مجموعه تلويزيوني خانه در انتظار نيز در مخالفت با سخنان ميرسليم گفته است: در نظام جمهوري اسلامي ايران روشن است كه چه كسي هدايت سياسي و رهبري مردم رابرعهده دارد، تكليف رابرخي هاروشن نمي كنند. از طرفي حق دارم بپرسم، زماني كه مدرسين محترم حوزه هاي علميه، استادان ودانشجويان دانشگاهها و ساير اقشارمردم به دور هم جمع مي شوند و به بحث و نظر پيرامون انتخابات رياست جمهوري مي پردازند، چرا هنرمندان داراي چنين حقي حق نباشند، دارم بپرسم چرا اين برخي ها اصرار دارند ما را از درياي بيكران امت مسلمان جدا؟ كنند چرا به جاي ترغيب به انجام كاري كه براساس قانون جزء حقوق ما است، امر به نهي مي دهند. داود گنجه اي نوازنده و رييس مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايران (وابسته به صدا و سيما ) نيز گفته است كه هنرمندان به عنوان كساني كه نماينده فرهنگ و هنر كشورشان هستند، بايد در مورد مسائل سياسي اظهار نظر كنند. فرهنگسراي ارسباران. نهم ارديبهشت 1376 پس از اظهار نظرهاي فراوان هنرمندان در مخالفت با سخنان وزير فرهنگ و ارشاد تصميم اسلامي، گرفتيم نظرات ايشان رادر اين مورد جويا شويم. براي اينكه سريع تر به نتيجه روزي برسيم، كه قرار بود آقاي ميرسليم نمايشگاهي را در فرهنگسراي ارسباران افتتاح كند، به آنجا رفتيم تا پرسشهايمان را - كه پرسشهاي هنرمندان نيز بود - مطرح كنيم. در برابر مخالفتهاي يكي ازهمراهان آقاي وزير كه مي گفت من نمي گذارم سوالهايتان رابپرسيد به آقاي ميرسليم گفتيم: در هفته اي هستيم كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور تجليل ازمنزلت خبرنگاران مشغول برگزاري جشنواره مطبوعات است، پس انتظارزيادي نيست اگر از شمابخواهيم در هفته تجليل از روزنامه نگاران به پرسشهاي يك خبرنگار پاسخ دهيد. و چنين شد كه سوالاتمان را مطرح كرديم، هرچند كه فرصت بسيار كوتاهي بود وبسياري از پرسش هاي ما بي پاسخ ماند. آقاي ميرسليم، شما چندي پيش گفته بوديد گروههاي هنري نبايددر مسائل سياسي و بويژه انتخابات رياست جمهوري موضع گيري كنند، آيا براساس قوانيني اين حرف را؟ زده ايد آنچه گفته بودم اين بود كه از گروههاي هنري و اجتماعي نبايد به عنوان ابزار سياسي استفاده شود. استفاده نامزدهاي انتخاباتي ازگروههاي هنري و اجتماعي كارشايسته اي نيست و موجب پديد آمدن تفرقه مي شود. به همين دليل گروههاي هنري و اجتماعي نمي توانندموضع گيري سياسي كنند و كانديداي خاصي را مورد حمايت قرار دهند. اما قانون فعاليت سياسي گروههاي هنري را منع نكرده؟ است قانونا فقط گروههاي سياسي مي توانند فعاليت سياسي كنند. در كجاي قانون آمده است كه گروههاي هنري نمي توانند موضعگيري سياسي ؟ كنند اشتباه نكنيد، هنرمندان مي توانند موضعگيري كنند، گروههاي هنري نمي توانند. و ما بي آنكه پاسخ اين سوال را گرفته باشيم كه گروههاي هنري براساس كدام قانون، از موضعگيري سياسي منع شده اند، گفتيم كه هنرمندان نيز نسبت به اين سخنان اعتراض كرده اند. بد به آنها فهمانده اند. يعني هنرمندان متوجه حرف شما؟ نشده اند بله. بد به آنها فهمانده شده است... متاسفانه فرصت نيافتيم كه ازآقاي وزير بپرسيم مگر اين جمله كه گروههاي هنري نبايد واردموضعگيري سياسي كنند جمله پيچيده اي است كه كسي يا كساني بتوانند مانع از فهم صحيح آن توسطهنرمندان بشوند. همچنان كه نتوانستيم بپرسيم مگر قانون فقطمداخله نيروهاي نظامي را در مسائل سياسي و انتخاباتي منع؟ نكرده است فرصت طرح اين پرسش نيز نبود كه وقتي صنوف مختلف از جمله جامعه پزشكان، انجمن مهندسان و انجمن اسلامي بازار و تجار محترم اين حق را دارند كه مواضع سياسي خود رامطرح و كانديداي خود را معرفي كنند، چرا اين حق از گروههاي هنري سلب؟ مي شود اميدواريم به زودي پاسخ وزير محترم فرهنگ وارشاد اسلامي را به اين پرسشها درهمين صفحه به اطلاع مردم برسانيم. ژيلا بني يعقوب