Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760211-18924S1

Date of Document: 1997-05-01

آيت الله العظمي حسين نوري همداني: در شان نامزدهاي انتخاباتي نيست كه طرف مقابل را تخريب كنند قم - خبرنگار همشهري - حضرت آيت الله العظمي حسين نوري همداني از مراجع معظم شيعيان، در گفتگويي ديدگاهها و نظريات خويش را پيرامون هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري تشريح وي كرد در اين گفتگو تاكيد كرد بنا به نظر حضرت امام و رهبر معظم انقلاب، مردم ايران از رشدكامل سياسي برخوردارند و به قيم نيازندارند. متن كامل اين گفتگو در پي مي آيد: سئوال: به نظر حضرتعالي اهميت انتخابات در يك نظام اسلامي و مردمي ؟ چيست اهميت انتخابات از اين نظر مهم است كه اين موضوع با مقدرات و سرنوشت يك ملت ارتباط دارد و هنگامي كه مردم پاي صندوقهاي راي مي روندنشانگر آنست كه در تعيين مقدرات خود دخالت دارند و اين امر بيانگر آزادي و رشد سياسي و اجتماعي مردم است. سئوال: وظيفه مردم و خصوصا روحانيت معظم و حوزه هاي علميه را در انتخابات بيان فرمائيد. وظيفه مردم حضور گسترده و انتخابفرد شايسته است اما روحانيت بايد معيارها و ارزشهايي را كه در كانديداها بايد باشد بيان كنند و هرقدر دامنه اين بحثها گسترده تر باشد و تبليغات سالمي براي تبيين معيارها و ملاكها انجام شود مردم با شناخت كامل تري عمل مي كنند. اين وظيفه روحانيت است. در هرزماني كه تبليغات صحيح و سالمي انجام شده به همان نسبت موفقيت بيشتري حاصل شده است. سئوال: آيا شناخت مردم در انتخابات از شخص منتخب لازم است و آيا انتخابهرشخصي ولو بدون شناخت قبلي مصلحت الهي و اجتماعي را از عهده انسان ساقط؟ مي كند اين يك تكليف مهم اجتماعي است وهمانطور كه رهبر معظم مكرر فرمودندشركت در انتخابات يك وظيفه و تكليف است همچون نماز و روزه. وظيفه سياسي واجتماعي هرفردي است كه در انتخابات شركت كند و در صورتي اين تكليف از ذمه انسان ساقط مي شود كه شناخت كافي از فرد داشته باشد و راي دهد و اگر شناخت نباشد تكليف خود را عمل نكرده است. سئوال: به نظر حضرتعالي شرايط وويژگيهاي يك رئيس جمهور چيست و مردم بايد به چه كسي راي؟ بدهند چون موضوع انتخابات و انتخاب رئيس قوه مجريه بسيار مهم است بايد مشخصات و معيارها را يك به يك درنظر بگيريم و براساس آنها راي بدهيم در درجه اول بايستي كسي انتخاب شود كه در خطانقلاب و ولايت فقيه باشد، ثانيا از اوضاع جهان و وضع اجتماعي مملكت آگاهي داشته باشد و زمان و مقتضيات آن را بشناسد، ثالثا بايد مدير و مدبر باشد و نقشه هاي اساسي و تدبيرهاي صحيح براي پياده كردن ضوابط و احكام اسلامي داشته باشد و مردم بتوانند در سايه اين قوانين و ضوابط از يك زندگي صحيح و رفاه كامل برخوردار باشند، البته اينها مراتبي دارد كه بايد حد كامل آن را در فرد درنظر گرفت. رئيس جمهور بايد فردي باشد كه درد و رنج مردم محروم را چشيده باشد تا بتواند براي فقرزدايي و رفع محروميتها گام بردارد و تورم و ترقي قيمت كالاها را مهار كند. فرد منتخب بايد توانايي رفع اين مشكلات جامعه را داشته باشد و البته در عمل موفق باشد. سئوال: به نظر حضرتعالي آيا لازم است كه از سوي بزرگان و مراجع و از جمله خودحضرتعالي شخصي براي انتخابات معرفي و يا تاييد؟ شود بنده معتقدم در منصبها كه مربوط به انتخاب مردم است علما نبايد فردي را معرفي كنند. علماي محترم بايد صفات و مشخصات مورد نياز آن منصب رابه عنوان ويژگيهاي اصلح بازگو حضرت كنند امام كه من 2 سال نماينده ايشان در اروپا بودم اين مشخصه را تاكيد مي كردند و مي فرمودند كه مردم ايران در نتيجه اين انقلاب و جنگ و دادن شهداي بسيار، از رشد كاملي برخوردار هستند و قيم لازم ندارند. لذا نبايد فردي به عنوان يك مقام معرفي شود. در قانون اساسي انتخاب بعضي پستها به رهبر سپرده شده اما پستهايي كه به دست مردم است بايد خود مردم انتخاب حضرت كنند امام در اين زمينه آن طوري كه در مجلد 20 صحيفه نور در صفحه 194 مكتوب است فرموده اند: همانطور كه بارها گفته ام مردم درانتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه و دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران كه بادرايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزشهاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته اند مسلما قدرت تشخيص وانتخاب اصلح را دارند. مردم با معتمدين و متعهدين خويش مشورت مي نمايند - مردم شجاع ايران با دقت تمام به كساني راي دهند كه متعهد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان، زمين اسلام مستضعفين اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف و در يك كلمه مدافع اسلام ناب محمدي باشند و افرادي را كه اسلام سرمايه داري، اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بي درد و اسلام راحت طلبان و در يك كلمه اسلام آمريكايي هستند طرد نمايند. لذا وظيفه ماست كه از معرفي فرداحتراز كنيم و بنده هم شخصي را معين نكردم و هركس كه سئوال مي كند معيارها و صفات لازم را بيان كرده ام. سئوال: براي برگزاري بهتر و سالم نگهداشتن انتخابات و حضور بيشتر مردم چه توصيه هايي؟ داريد نكته 2 را بايد درنظر بگيريم اول اينكه هركانديدايي جنبه هاي مثبت و برنامه هاي خود را اعلام كند و به ديگر كانديداها و ذكر جنبه هاي منفي احتمالي آنها نپردازد. پرداختن به افراد ديگر و نام بردن و ذكرنقطه ضعفها و يا تراشيدن نقطه ضعف وخداي نكرده تهمت زدن گناه كبيره است. رهبر معظم انقلاب در روز عيد غدير فرمودند كه همه كانديداها داراي وفا و صفا و صميميت هستند. وقتي كه ايشان اينگونه مي گويند نبايد عيبها را گفت. گفتن زشت رويي دگران نشود باعث نكورويي افرادي كه به تخريب ديگران مي پردازند دليل ضعف خودشان است و الا ديگران را تخريب نمي كردند. امام صادق ( ع ) فرمود: برانسان پاكيزه تهمت و افترا بستن، گناهش از كوههاي استوار سنگين تر است و لذا تهمت زدن خارج از جو سالم انتخابات است. سئوال: نظرتان در مورد افرادي كه به ديگران تهمت ضديت با ولايت فقيه يا نظام مي زنند،؟ چيست اين در شان كانديدايي كه براي رياست جمهوري تلاش مي كند نيست كه طرف مقابل را تخريب كند و در اين صورت نشانه غرض ورزي است. در بيانيه شوراي فرهنگ عمومي كه در مورد انتخابات منتشر شد آمده است كه عناوين ليبرال، مرتجع و مخالف نظام و مخالف ولي فقيه نبايد ذكر شود. سئوال: حضرتعالي چه پيامي براي كانديداها؟ داريد تنها به دستور اميرالمومنين به مالك اشتر براي اداره حكومت مصر اشاره مي كنم كه فرمود: چهار چيز را در نظر داشته باشد- 1 جمع كردن ماليات - 2 جهاد با دشمنان - 3 تربيت و آموزش مردم و- 4 آبادكردن مملكت مصر كه اين 4 مورد در واقع مهمترين وظايف مسئول يك كشور است. ايشان سپس فرمودند: سعي كنيد بهترين ذخيره اي كه پس انداز مي كنيد ذخيره عمل صالح باشد و هركس در هر شغلي چه تاجر و چه كشاورز و چه رئيس جمهور، بايد هدفش عمل صالح رئيس جمهور باشد منتخب بايد به خدا توكل كند و براي خدمت به اسلام و نظام در سايه توجه اسلام برنامه ريزي كند.