Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760211-18887S1

Date of Document: 1997-05-01

گشتي در دنياي خبرها ريشه كن كردن فساد، بهترين خدمت به هند دهلي نو: حزب مخالف درپارلمان هند تصميم گرفت از اين پس تلاش اصلي خود را به كشف فساد مالي و اداري معطوف كند واين سوءاستفاده ها را تا به آخر پي بگيرد و آنها را در پارلمان مطرح سازد تا از طريق رسانه ها به اطلاع مردم برسد و همكاري مردم جلب شود. رهبر پارلماني اين حزب گفت كه به عقيده او اين كار بهترين خدمتي است كه مي توان در اين برهه از زمان براي هند انجام حزب داد مخالف در كنگره 545 نفري هند حزب اول به حساب مي آيد كه ائتلافي از احزاب چپ، در برابر آن، حكومت را به دست گرفته اند. آخرين زنداني ماجراي ميدان تيانانمن آزاد شد . پكن: چين ديروزبائوتونگ آخرين زنداني ماجراي ميدان تيانانمن در سال 1989 را آزاد كرد. بائو 65 ساله است وي به اتهام تحريك علني مردم بر ضد انقلاب چين دستگير شده بود. پسر بائو به خبرنگاران گفت كه پليس، پيش از آزاد شدن پدرش به او گفته است كه تا دو سال با روزنامه نگاران مصاحبه نكند و از انتشار مقاله و كتاب نيز در اين مدت خودداري ورزد. وي كه 40 سال عضو حزب كمونيست چين بود از اين حزب نيز اخراج شده است. دردسر القاب افتخاري در مالزي. كوالالامپور: در مالزي، القاب افتخاري كه پيش از نام افراد مي آيد هنوز مرسوم است از قبيل تنگو، تون، داتوك، داتوك سري و... در ] زبانهاي ديگر طان و.. [ چند روز پيش يك مرد مالزيايي كه قصد سفر به خارج از كشور را داشت به عوض نام اصلي با گفتن لقبش تان سري تلفني براي خود در يك جا پرواز، ذخيره كرد. وي ديروز با اطمينان از محفوظبودن جايش در هواپيما، با دو جامه دان به فرودگاه رفت تا درهمان جا بليت سفر را خريداري كند، اما به او گفتند چهار نفر با لقبتان سري جا رزرو كرده بودند و بليتهايشان را خريده اند و جاي ديگري هم نيست. اين مرد اعتراض كرد. كارمند شركت هوايي از بلندگوتان سري ها را دعوت كرد تا به گيشه او بروند. در آن لحظه بيش از ده تان سري در سالن انتظار بودند و همه به گيشه مراجعه كردند و در اينجا بود كه تان سري جامه دان به دست متوجه اشتباه خود شد كه نام و نام خانوادگي خود را تلفني نداده بود، پس مجبور شد برنامه سفرش را به تعويق اندازد و به خانه باز گردد. كسري بودجه كويت . كويت: شش سال پس از جنگ با عراق وكويت هنوز كسري بودجه دارد. كسر بودجه سال مالي آينده كويت كه ازيازدهم تير آغاز مي شود 4 ميليارد ميليون 960و دلار اين است كسري از كسري جاري تنها 43 ميليون دلار كمتر كل است درآمد سالانه كويت (عمدتا از نفت ) ده ميليارد و ششصد و شصت ميليون دلار است و هزينه هاي اين دولت نزديك به ميليارد 5 دلار بيش از اين درآمد است. اشغال هفت ماهه كويت توسط عراق و هزينه هاي جنگ سال 1991 به اقتصاد كويت آسيب شديد زده است. رفراندوم، تقاضاي تازه جدايي طلبان تكزاسي . فورت ديويس: جدايي طلبان تكزاسي كه چند روز پيش يك زن و شوهر را به گروگان گرفته بودند تا دو تن ازهمدستانشان از زندان پليس آزاد ديروز شوند، خواستار برپايي رفراندوم براي تعيين تكليف ايالت تكزاس شدند. آنها عقيده دارند كه دولت واشنگتن در نيمه قرن گذشته غيرقانوني جمهوري تكزاس را ضميمه ايالات متحده كرده است. تكزاس يك جمهوري مستقل بود، رئيس جمهوري داشت و نمي تواند خود را تا حد يك ايالت، كوچك كند و در شكم كشوري ديگر قرار گيرد. نياز همگاني به كامپيوتر . نيويورك: درآمد و در نتيجه سهام شركت هاي رايانه اي و تكنولوژي پيشرفته در سه سال گذشته در سراسر جهان سببشده است كه آي. بي. ام بزرگترين اين شركتها ديروز اعلام كند: درآمد هر سهم از درآمد شركت 14 درصد بالا رفته است. اين شركت همچنين اعلام كرده است /3 5به ارزش ميليارد دلار از سهام توسعه را كه قبلا صادر كرده است از دارندگانشان هر /158 375سهم دلار بازخريد مي كند. اين شركت در دو سال /13 2گذشته ميليارد دلار از سهام خود را از مردم پس گرفته است. نياز مردم به كامپيوتر اينك همانندنياز آنها به اتومبيل در دهه هاي چهارم سوم، و پنجم قرن جاري بي حد و حصر شده است. حبس ابد براي سركار استوار آمريكايي . واشنگتن: هيات منصفه يك دادگاه نظامي آمريكا، ديروز استوار دلمارسيمسون را در سوء نظر جنسي به شش كارآموز نظامي زن مجرم شناخت و به قاضي توصيه كرد وي را به حبس ابد محكوم كند. اين استوار وظيفه داشت در آكادمي نظامي به اين زنان كه مي خواستند وارد خدمت ارتش آمريكا شوند تعليم نظامي بدهد و اونسبت به آنها سوءنظر پيدا كرده بود ونيت سوء خود را با تهديد و ارعاب عملي مي كرد. بازگشت لك لكها . ورشو: هواي متغير اروپاي مركزي و شمالي باعث بازگشت لك لك هاي مهاجر از آسمان لهستان به آفريقا شده است. به گزارش تلويزيون ورشو، لك لك ها كه براي تخم گذاري در لهستان و شمال اروپا هزاران كيلومترپرواز كرده بودند و خود را از قاره آفريقابه آسمان لهستان رسانده بودند پس از روبه روشدن با هواي نامساعد اين منطقه كه معروف به هواي ديوانه است به تصور اين كه هنوز زمستان است و اشتباه كرده اند تغيير مسير داده اند ودر جهت آفريقا در حال پروازند. به گزارش اين تلويزيون لك لك هاي درازپا و درازمنقارپس از يكي، دو هفته پرواز بر فراز اروپاي مركزي چون اثري از گرم شدن هوا نديدند وگرسنگي به آنها فشار آورده است به سوي آفريقا عقبنشيني كرده اند. تلويزيون تعداد ورشو لك لك ها را 15 هزار جفت برآورد كرده است.