Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760211-18882S1

Date of Document: 1997-05-01

رئيس جمهوري در همايش ملي انرژي اعلام كرد: مگاوات 8500 به توان توليد برق آبي كشور افزوده مي شود . سرويس اقتصادي: توان توليد برق آبي كشور 20 هزار مگاوات برآورد شده و هم اكنون نيز 8500 مگاوات نيروگاه برق آبي در كشور در حال ساخت است. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري ديروز در مراسم افتتاح همايش ملي انرژي با تاكيد بر اهميت انرژي اظهارداشت: در سالهاي اخير با تمركز وسرعت بخشيدن به فعاليتهاي بخش انرژي عقبماندگي هايي كه در اثر رفاه كاذبنفت در اين بخش وجود داشت تا حدي جبران شد و با وجودي كه ما هنوز منابع نفت و گاز كشف نشده بسياري بايد داريم، به سوي استفاده ازانرژيهاي نومثل انرژي خورشيدي، زمين گرمايي، بادي و ... برويم كه البته حركت به اين سمت نيز آغاز شده است. رئيس جمهوري مصرف انرژي در كشور را به دليل فراواني و ارزاني آن بسيار زياد وايران را جزو مسرف ترين كشورها درمصرف انرژي، معرفي كرد و مديريت مصرف انرژي را يكي از حركتهاي بسيار خوب در كشور دانست. آقاي هاشمي رفسنجاني در ادامه گفت: براي تبديل ايران به كشوري عظيم درزمينه انرژي بايد به كشف منابع تازه انرژي، دستيابي به تكنولوژي لازم وبه روز براي بهره برداري از اين منابع و يافتن راههاي درست براي جلوگيري از اتلاف انرژي بپردازيم. بيژن زنگنه وزير نيرو در ادامه اين مراسم، انرژي را از پايه هاي اصلي توسعه جوامع دانست و اظهار داشت: اهميت منابع انرژي براي كشور ما مضاعف است زيرا وجود منابع عظيم انرژي، نقش راهبردي در سطح جهان به ايران داده است. همچنين شالوده اقتصاد ايران با درآمدهاي حاصل از نفت به هم آميخته است. وي گفت: ايران هم اكنون علاوه برصادرات سوختهاي فسيلي به صادرات انرژي الكتريكي نيز مي پردازد و در آينده ميزان صادرات برق افزايش خواهد يافت. وزير نفت، ديگر سخنران اين همايش اعلام كرد: انرژي يكي از اركان اقتصادجهاني و مايه رشد ملتهاست. كاراكتشاف، توليد، حمل و بازاريابي نفت و گاز اكنون بزرگترين تجارت جهان است به طوري كه سالي 500 ميليارد دلار پول در اين صنعت دادوستد مي شود. آقازاده گفت: امنيت اقتصادي ما تاحدود بسياري از درآمد صادرات نفت خام تامين مي شود اما با وجود مركزيت نفت خام در اقتصاد كشور، متاسفانه اين ماده خام استراتژيك، از آن جايگاهي كه بايد و شايد در بخشهاي اقتصاد ما برخوردار نبوده است. به نحوي كه درآمدزايي نفت خام براي كليه بخشهاي اقتصادي ما همواره ارتباطي ناسالم را ميان اين دو بخش برقرار كرده است. سالم كردن مجموعه اقتصاد ما و رشد و شكوفايي تك تك بخشهاي اقتصادي كشور مستلزم تصحيح اين ارتباط و بهبود كاستي ها در عملكرد مربوط به مصرف انرژي اين واحدهاست. رشد اقتصادماتابعي از عملكرد بخش نفت است زيرا در چارچوب نظام تجارت بين المللي، ما در همين بخش نفت داراي مزيت رقابتي هستيم. لذا بر مسئولين و مردم است كه در پي تقويت هرچه بيشتر اين بخش برآيند. ضمن اينكه متنوع ساختن پايه هاي اقتصاد كشور منوط به همين بخش نفت است. آقازاده گفت: ادامه مصرف انرژي به شيوه فعلي به هيچ عنوان به مصلحت كشورنيست. كشور ما در مقايسه با كشورهاي مشابه، متاسفانه بيشترين مصرف انرژي را دارد. توجه به اين مهم ضروري است كه بخش انرژي ايران در آن واحد بايدبه دو عرصه توجه كند. يكي عملكرد رقبا در بازارهاي بين المللي و ديگري اهداف اولويت ها، مسايل رشد و مسايل اجتماعي ناشي از توليد و مصرف بي رويه انرژي در كشور. وي گفت: ضروري است كه صاحبنظران دراين همايش براي اصلاح اين مسايل حداكثرتلاش خود را به كار گيرند و برنامه هايي معقول و جامع ارائه كنند. به گزارش خبرنگار ما، در ادامه اين مراسم، رئيس جمهوري نشان لياقت و مديريت به محسن صفايي فراهاني مشاوروزير نيرو و عضو هيات مديره شركتهاي فرآب ومپنا (شركتهاي مديريت طرحهاي نيروگاهي ) اعطا كرد. صفايي فراهاني در گفت وگويي با خبرنگارما اظهار داشت: اين دو شركت بااستفاده از توان كارشناسان داخلي و بدون اتكاء به شركتهاي خارجي از سال 72 به طراحي و ساخت نيروگاههاي جديد در كشور پرداخته اند. به طوري كه در مناقصه هاي بين المللي نيروگاههاي شوشتر و هركدام 4كارون با قدرت توليد 1000 مگاوات وهمچنين نيروگاه آذربايجان شركت كرده وبرنده شده اند. همچنين نيروگاههاي كارون 1 مسجد كارون 3 سليمان و اراك نيز توسط اين دوشركت در دست ساخت است و در مجموع با ساخت اين هفت نيروگاه توسط /1 7متخصصان داخلي ميليارد دلار صرفه جويي ارزي به عمل مي آيد.