Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760210-18809S1

Date of Document: 1997-04-30

رئيس جمهوري بايد عاشق خداخدمتگزارمردم وسرزمين ماباشد هنرمندان و انتخابات رياست جمهوري . ابراهيم حاتمي كيا تاكنون هشت فيلم سينمايي ساخته است. از كرخه تا راين از سايرفيلمهايش شهرت بيشتري دارد. تمام فيلمهايش به گونه اي باموضوع جنگ ارتباط پيدامي كنند. برج مينو، بوي پيرهن يوسف، ديده بان، مهاجر وخاكستر سبز از جمله اين فيلمهاست. به اعتقاد حاتمي كيا كسي بايد رئيس جمهور شود كه وقتي حرف مي زند، فكر كنيم كه واقعا او است كه دارد حرف مي زند نه كس ايده اي ديگر كه دارد از ذهن خودش خارج شده باشد و ديكته شده نباشد. او را سخنگو احساس نكنيم. شخصيتي باشد كه اول موضوع را درك مي كند و بعد حرف مي زند. چنين شخصي حتما پاي حرفهايش هم خواهد سيدعليرضا ايستاد سجادپور نويسنده و منتقد سينمايي نيز از ر ئيس جمهور آينده انتظار دارد در راس برنامه ريزي هاي خود توجه به مسائل فرهنگي را به معناي عام كلمه مدنظر قرار دهد. وي مي گويد: البته اين حرف به اين خاطر نيست كه در شغل فرهنگي مشغول به فعاليت هستم; بلكه اين حرف را برمبناي سخنان بسيار مهم و تعيين كننده رهبر معظم انقلاب اسلامي مي گويم كه چندي پيش فرمودند: فرهنگ در راس امورمان بايد باشد. وي بر اين عقيده است كه توجه ويژه به مسائل فرهنگي مي تواند مشكلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را نيز حل كند. سجادپور كه با حمايت هنرمندان از يك كانديداي خاص مخالف است، مي گويد: تبليغ مشخص براي يك كانديداي خاص را نادرست مي دانم، اين كار را به منزله ورودبه بازيهاي خطي و جناحي مي دانم كه در شان يك هنرمندنيست. البته هر كس نظر خودش را دارد و به هنگام راي دادن مي تواند نظرش را اعمال كند. اما حمايت ازكانديداي مشخص به معناي اين است كه هنرمند خودش رابالاتر از مردم مي داند و مي خواهد به مردم خط بدهد. به اعتقادعلي دهكردي بازيگري كه در فيلمهاي از كرخه تا راين، مزد پاييز ترس، روز بلند، شيطان وسجده بر آب بازي كرده، كسي بايد رئيس جمهور شود كه از تجربه فرهنگي كافي برخوردار باشد، تا بتواند در برابر تهاجم وسيع فرهنگي، درايت به خرج دهد. سيد ضياء هاشمي تهيه كننده فيلم هاي سينمايي روز دزدعروسكها، عروس فرشته، وروز شيطان ويژگيهاي رئيس جمهوري آينده را چنين برشمرده است: اعتقاد و پاي بندي به اسلام ناب محمدي و اصول طرح شده از سوي بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام ( ره ) و حضرت آيت الله خامنه اي، تعهد خاص نسبت به استقرار اصل عدالت اقتصادي و اجتماعي و در تاسي از مولاي متقيان حضرت امير (ع ) به مثابه ملاك و ميزان سنجش صحت سياست ها در تمامي زمينه ها، مبارزه مستمر با سلطه طلبي آمريكا در تمامي عرصه ها، به كارگيري مجموعه نيروهاي خطامام و پرهيز از انحصارگرايي و فرقه گرايي، فراهم ساختن بستر مناسب جهت ايجاد در عرصه فرهنگ و هنر كشور ازحالت سفارشي - فرقه اي به حالت خلاق، بالنده و متعالي كه با احياي جوهره الهي سببساز رويكرد مشتاقانه و مجددمردم خداجوي شده و در نتيجه باروري استعدادهاي فراواني را در پي خواهد داشت. نظر ديگر را در مورد ويژگيهاي رئيس يدالله صمدي جمهوري، كارگردان فيلمهاي دمرل، سينمايي اتوبوس، دونفر و مردي نصفي، كه زياد مي دانست ومعجزه خنده اظهار كرده است. وي مي گويد: رئيس جمهور بايدعاشق باشد: عاشق خدا، مردم و سرزمين ما. عشق به آنچه كه رهايي بخش است، به آزادي، شادي، شعف و سازندگي ازويژگي هاي رئيس جمهوري است كه سرزميني آباد و آزاد ومردمي سالم و شاد را نويد مي دهد. مهدي هاشمي بازيگر سينما و تلويزيون كه بسياري از مردم بازي او را در مجموعه تلويزيوني افسانه سلطان وشبان به تماشا نشسته اند، مي گويد: رئيس جمهور كيست و انتخابش چرا اين همه براي ما اهميت؟ دارد براي اينكه او مي تواند وضع را به نحو مطلوب يا نامطلوب تغيير دهد، مدافع قانون باشد يا قانون را به نفع جناح خود زير پا بگذارد، قانون تكاليف؟ چيست و مقرراتي كه نمايندگان ملت وضع مي كنند تا همه افراد كشور در پناه آن با آرامش، امنيت و حسن سلوك وحقوق لازمه زندگي كنند و ملزم به تابعيت آن باشند و امااجراي آن كه مسئوليتش به عهده قوه مجريه و در نهايت شخص رئيس جمهور است چنان حساس و با اهميت است كه گاهي از خود قانون هم مهمتر مي شود. -؟ چرا - چون قانون غالبا به دليل قدرت طلبي هاي انحصارطلبانه و يا محافظه كارانه، تمام و كامل به اجرا در نمي آيد، بنابراين رياست قوه مجربه مسئوليت بسيار عظيمي است وشخص بسيار بزرگي را مي طلبد كه عهده دار اين وظيفه سنگين باشد، شخصي كه علاوه بر سابقه درخشان، كارداني، دانش ولياقت، وجدان، خلوص و تقوا، از شجاعت لازم براي اجراي عدالت و قانون برخوردار باشد و در مقاطع حساس به سود هيچ دسته و گروهي حقوق ملت را زير پا نگذارد وبيش از هرچيزي در مقابل مردمي كه او را راستگو برگزيده اند، باشد كه دروغگويي شروع بي اعتمادي است. مسلمابه كسي راي مي دهم كه شخصيتش براي من روشن تر و آشناتراز ديگران است. به اعتقادابوالحسن داوودي كارگردان فيلم سينمايي من زمين را دوست دارم وايليا، نقاش جوان هنر در نظام اسلامي مي تواند چكيده و عصاره همه يافته هاي انقلاب باشد. وي مي گويد: هنرمند با تكيه بر باور الهي به عنوان خاستگاه اصلي هنر و عامل رهايي و نجات بشر مي تواند پيشاهنگي صالح براي جامعه باشد و اين در شرايطي است كه شان هنر تنها براساس مصلحت جامعه در خدمت اين باور قرار گيرد، طبعا نگاه رئيس جمهور آينده به عنوان عالي ترين مقام اجرايي مملكت و ژرف انديشي او در اين باره و سابقه و شان فرهنگي اش براي چون مني اهميت فراوان دارد، چرا كه اين شان فرهنگي نشانه اعتبار قائل بودن براي حقي است كه هنرمندان به ضرورت مسئوليت عظيم خود بايد در آينده از آن بهره مند شوند. بگذاريد راحت تر بگويم هنوز هم پس از گذشت نزديك به دو دهه از انقلاب، برخي از مسئولان به جامعه هنري تنها به عنوان ويتريني كه برحسب ضرورت مي تواند در گسترده كردن قدرت جناحي شان به خدمت گرفته شود، نگاه مي كنند. طبعا چنين بينشي - هرچه قدر هم اندك - وقتي قرار است از من ابزاري بسازد در خدمت نفوذ سياسي، نمي تواند مورد قبولم باشد. بنابراين براي من، رئيس جمهور آينده قبل از هرچيز بايد اين شان فرهنگي و نگاه روشنفكر را به نقش و ضرورت واقعي هنر در جريان پيشبردانقلاب داشته به باشد علاوه ما در قرني زندگي مي كنيم كه بنا به رسالتي كه بردوشمان افتاده، هرچه سريعتر بايدعقبماندگي خود را از جامعه بين المللي، در عرصه سازندگي و پيشرفت فني و خودكفايي اقتصادي جبران كنيم و طبعا پيشاهنگ اين نبرد كسي جز رئيس جمهوري نيست كه بتواند در ميانه اين شطرنج كه حريفانمان امريكا و انگليس و اسرائيل و همه استعمارگران نو هستند، كشور را به ساحل نجات هدايت كند.