Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760209-18723S1

Date of Document: 1997-04-29

ضرورت تقويت عرصه هاي فرهنگي هنرمندان و انتخابات رياست جمهوري كيومرث پوراحمد كيومرث پوراحمد، نامش باقصه هاي مجيد پيوند خورده است. حالا ديگر بيشتر بچه هاي ايراني سريال تلويزيوني قصه هاي مجيد را كه توسط او كارگرداني شده است، ديده اند. خواهران غريب آخرين ساخته سينمايي پوراحمد تا آخرين روزهاي سال بر 1375 پرده سينماهاي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ قرار داشت. او كه حالاسال 48 دارد هنوز خاطره آقاي كارخيران معلم چهارم ابتدايي اش را فراموش نكرده است كه توانست نفرت او و همكلاسي هايش را نسبت به مدرسه به عشق تبديل كند. پوراحمد هنوز هم نمي داند چراآقاي كارخيران نتوانست تا آخر سال معلمشان باشد. به گفته خودش روزي كه مراسم خداحافظي دكتر خاتمي در تالار وحدت برگزار شد، همه غم سنگيني كه در ده سالگي از خداحافظي آن معلم در او ايجاد شده بود بارديگر وجودش را فراگرفت. پوراحمد گفته است: دوره اي كه آقاي كارخيران معلم ما سطح بود، نمره كلاس ما از كلاس مشابه خيلي بيشتر شد و اين با فشار وارد كردن و يا افزايش تكاليفمان به دست نيامده بود. روش تدريس اين معلم خيلي خوب بود و علاوه بر اين خيلي هم مهربان بود و رفتارش باعث شد كه ما به درس و مدرسه خيلي علاقه مند بشويم. من در دوران كودكي لكنت زبان شديدي داشتم، اما سر كلاس آقاي كارخيران لكنت زبانم قطع مي شد. اواخر سال يك روز با ما خداحافظي كرد و رفت. روز خداحافظي اش همه گريه مي كرديم; از ته دل هم گريه مي كرديم و من يك هفته درفراقش مريض شدم. روزي كه مراسم توديع آقاي خاتمي برگزارشد من حضور داشتم و آن روزدقيقا به ياد خداحافظي آن معلم افتادم. به اعتقادپوراحمد اهالي سينما و تئاتر، دست اندركاران مطبوعات و نشر كتاب و همه آنها كه با فرهنگ و هنر سروكار دارند، براي رياست جمهوري آينده فردي شايسته تر از سيدمحمد خاتمي سراغ چرا ندارند، كه آنها دوره وزارت او راخوب به ياد دارند. كارگردان سريال قصه هاي مجيد مسائل رفاهي مردم يعني تامين نان و آب و گوشت و مسكن ولباس و آموزش و پرورش راازسينما و تئاتر و كتاب و مجله مهمتر مي داند، چرا كه به اعتقاد وي اگر مردم رفاه نسبي نداشته باشند، فرهنگ و هنرجايي در زندگي شان نخواهدداشت. با اين وجود وي معتقد است: شخصيتي فرهيخته، با سعه صدر و آزادانديش در مورد مسائل اقتصادي و رفاهي مردم هم نمي تواند تصميمات نادرست بگيرد. چيزي كه عرصه سياست ايران گاه از آن رنج سرجاي مي برد، خود نبودن عناصري سياسي است و به گمان من رئيس جمهور آينده بايد كابينه اي تشكيل دهد كه همه سر جاي خودشان باشند. تبعيت مطلق از ولايت فقيه جمال شورجه جمال شورجه يكي ديگر ازكارگردانان كشور است. از اوتاكنون فيلم هايي از قبيل حماسه مجنون، دايره سرخ، لبه تيغ و عبور از خط سرخ را ديده ايم. وي درباره ويژگي هاي رئيس جمهوري آينده معتقد است: تبعيت مطلق از ولايت فقيه و پيروي از فرامين ايشان بايد از جمله خصوصيات بارز يك رئيس جمهور باشد. همچنين حركت به سمت تحقق عدالت اجتماعي از ديگر ويژگي هاي رئيس جمهوري مورد نظر اين كارگردان سينماي دفاع مقدس است. شورجه مي گويد: تبيين و تدوين سياست هاي فرهنگي در جهت تداوم مقابله با انواع تهاجمات فرهنگي استكبار ازساير شرايطي است كه بايد رئيس جمهور آينده به آن بپردازد. وي همچنين اعتقاد دارد كه هنرمندان و افرادي كه بر حسب فعاليت هاي هنري شان يك مقبوليت عامه پيدا كرده اند صحيح نيست كه از اين شهرت درجهت كانديداي مشخصي استفاده كنند. مناسبترين فرد براي احرازرياست جمهوري . محمد علي نجفي كارگردان مجموعه تلويزيوني سربداران نيز گفته است: در بحبوحه جنگ، علي رغم اوضاع نابسامان كشور عزيزمان از لحاظ اقتصادي و بين المللي، ايران از نظر فرهنگي و در زمينه هاي گوناگون اين عرصه در مسير رشد و كمال قرار گرفت. اما در مقطعي از زمان اين جنبه اساسي جامعه اسلامي تا حدودي به فراموشي سپرده شد، اين موضوع در سالهاي اخير با وضوحي افزونتر مشهود شده است. چنين به نظر مي رسد كه خدمتگزاران دلسوز جامعه چنان كه شايد به امور فرهنگي نپرداخته اند، عمده كوشش ايشان صرف امور مرتبط با بازسازي اقتصادي و صنعتي جامعه شد. بنابر اين نياز به حضور فردي كه در عرصه فرهنگ به طورمشخص فعال بوده و هست درشرايط كنوني ضروري مي نمايد. سيد عاليقدر حجت الاسلام دكترخاتمي مناسبترين فرد براي احراز منصب رياست جمهوري است. ايشان در دوران وزارت خويش با وجود تمام كاستي ها ودشواري هاي شرايط ناشي از جنگ تحميلي در كوران سالهاي دفاع مقدس تمام كوشش خود را صرف ارتقاء سطح فرهنگ جامعه و هنركشور اسلامي مان سينماي ايران كرد كه به سطحي نازل درسالهاي پيش از انقلاب رسيده بود، در زمان ايشان در اقصانقاط جهان به عنوان سينمايي متفاوت و كمال جو مطرح شد كه متاسفانه باز در اين سالهاسيري نزولي يافته است. فعاليت هاي فرهنگي دكتر خاتمي منحصر به اين موارد نمي شود. توسعه كتابخانه ها، چاپ نشريه هاي متعدد و كتابهاي ارزشمند در زمينه هاي علمي و فرهنگي تنها گوشه اي از خدمات بي شائبه ايشان به فرهنگ و هنر جامعه اسلامي ماست. خوشبختانه اين موضوع از نظر هيچ انديشمندي پنهان نيست. عدالت اجتماعي و فرهنگ سيف الله داد از نظرسيف الله دادكارگردان فيلم سينمايي بازمانده رئيس جمهوري آينده بايد از يكسو اجراي برنامه هاي زيربنايي اقتصادي را ادامه دهد و از ديگر سو به دو مساله مهم عدالت اجتماعي وفرهنگ توجه كند. وي مي گويد: اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي ناگزير منجر به افزايش فاصله طبقاتي و ايجادفقر و نارسايي اقتصادي براي برخي اقشار اجتماعي بنابر مي شود، اين رئيس جمهور آينده بايد تحقق عدالت اجتماعي را به عنوان يك خط اصلي دنبال كند. از سوي ديگرتعميق مسائل فرهنگي و توجه به ارزشهايي كه سبب پيروزي انقلاب اسلامي شد نيز يك ضرورت ملي و بين المللي است. چرا كه اگر در عرصه فرهنگي ضعف داشته باشيم نمي توانيم با ملتها ارتباط برقرار كنيم. ديالوگي كه بين سياستمداران برقرار مي شود، مبتني برامكانات و داشته هاي اقتصادي و سياسي است اما گفت و گوي ميان ملتها مبتني بر فرهنگهااست. حتي در زمينه بحث مهمي مثل تهاجم فرهنگي، نمي توان فقطتدافعي عمل كرد، طبيعتا بايدتهاجمي نيز عمل من كرد اين تهاجم را وقتي به عرصه فرهنگ مي رسد، زايندگي فرهنگي نام مي دهم. با زايندگي فرهنگي ماخواهيم توانست ابزارهاي دشمنان را از كار بيندازيم. سيف الله داد تاكيد مي كند: رئيس جمهور آينده ضمن دارا بودن همان ويژگي هاي بنيادي كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، بايد دو مساله فرهنگ وعدالت اجتماعي را به عنوان استراتژي هاي مهم نظام در نظر داشته باشد. منشور انقلاب اسلامي احمد مرادپور . احمد مرادپور كارگردان فيلم سينمايي سجاده آتش با اين اعتقاد كه منشور انقلاب اسلامي در عبارت استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي خلاصه مي شود، حفظ استقلال سياسي و اقتصادي، احترام و پاسداري از آزادي هاي تصريح شده در قانون اساسي براي ملت شريف ايران و جاري كردن آن در تمام امور صيانت اجتماعي، از اقتدار جمهوري اسلامي در امور داخلي و بين المللي رامهمترين و اصولي ترين ويژگي رئيس جمهوري آينده ذكر مي كند. مجيد انتظامي مجيد انتظامي، آهنگساززيرساخت و زمينه همه مسائل يك جامعه را فرهنگ آن مي داند. چرا كه به اعتقاد وي وقتي مشكلات فرهنگي حل شوند، مي توان به حل همه مشكلات ديگراميدوار بود. وي در موردانتخابات رياست جمهوري براين عقيده است كه مردم بايدكسي را انتخاب كنند كه در درجه اول از يك بينش متعالي فرهنگي برخوردار باشد و براي حل مشكلات فرهنگي جوانان داراي ايده هاي بزرگ و افكاري متعالي باشد و به آزاديهاي فردي كه درقانون اساسي تصريح شده احترام است، بگذارد.