Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760208-18696S1

Date of Document: 1997-04-28

برنامه بازگشت حجاج به 7 شهر در روز سه شنبه . سرويس شهري: برنامه بازگشت حجاج از جده به مقصد هفت شهر كشور در روزنامه سه شنبه نهم ارديبهشت از سوي روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي به شرح زير در اختيارهمشهري قرار گرفت: جده - تهران: پرواز شماره 1398 ساعت ورود 0245 دقيقه بامداد شامل كاروانهاي 17145 - - 17693. پرواز 17147 شماره 1402 ورود 0645 دقيقه شامل كاروانهاي - 17614 17154 - - 17214. 5034 17685 پرواز ورود 1020 دقيقه شامل كاروان. 1410 17214 پرواز ورود 2045 دقيقه شامل كاروانهاي 17323 - - 17214. 1412 17487 پرواز ورود 2345 دقيقه شامل كاروانهاي 17183 - - 17632. 17323 جده - مشهد: پرواز 2540 ورود 0215 دقيقه بامداد شامل كاروان. 2544 19263 پرواز ورود 0615 دقيقه شامل كاروانهاي 19263 -. 2556 19293 پرواز ورود دقيقه 2015 شامل كاروانهاي 19293 -. 2558 19344 پرواز ورود 2315 دقيقه شامل كاروانهاي 19370 -. 19344 جده - ساري: پرواز0515 2542 ورود دقيقه بامداد شامل كاروانهاي 30268 - . 2548 30270 پرواز ورود 1220 دقيقه شامل كاروانهاي 30268 -. 30278 پرواز 2552 ورود 1820 دقيقه شامل كاروانهاي 30273 -. پرواز 30278 1920 2554 ورود دقيقه شامل كاروانهاي - 30273. 30176 جده - اهواز: پرواز 5036 ورود 2130 دقيقه شامل كاروانهاي 20165 - - 20183. 20179 جده - كرمان: پرواز 5034 ورود 0730 دقيقه شامل كاروان. 26161 جده - اصفهان: پرواز 1404 ورود 1030 دقيقه شامل كاروانهاي 13104 - - 13177 . 1406 13392 پرواز ورود 1330 دقيقه شامل كاروانهاي 13313 - - 13398 . 1408 13392 پرواز ورود 1630 دقيقه شامل كاروانهاي 13155 - - 13398 - 13408. 13310 جده - يزد: پرواز 2546 ورود 0830 دقيقه شامل كاروانهاي 34134 -. پرواز 34158 1430 2550 ورود دقيقه شامل كاروان. 34158