Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760208-18689S1

Date of Document: 1997-04-28

گستره گام بعدي در نگاه سامانه اي وكلان نگر، كه امروزه نگاه رايج و نويني در علم مديريت شهري است، مديران و مسئولان سازمانها و نهادهاي مختلف هنگامي كار خود را موفق به حساب مي آورند و در ارزيابي ها نمره مثبت براي آن منظور مي كنند كه تمامي سامانه (سيستم ) به، صورتي همگون و متناسب با يكديگر رشد و توسعه يابد. با آن كه زمان چنداني از اجراي طرح ممنوعيت ورود خودرو روي خطوط عابر پياده نمي گذرد، اماحمايت مردم و بيشترين دارندگان خودرو از اين طرح، وپافشاري مسئولان راهنمايي ورانندگي در برخورد جدي با متخلفان، حكايت از به سامان شدن بخشي هرچند كوچك ازرفتارهاي ترافيكي شهروندان دارد. اما هنوز موارد مختلفي از كم اعتنايي به قانون دررفتار برخي سواره ها و پياده ها و به ويژه موتورسواران به چشم مي خورد كه مجريان قانون، بايد براي اين عادت هاي زشت، راه حلها و مجازات هاي خاص آنان را در نظر بگيرند. در همين روزهاي اجراي مقررات ويژه خط عابر پياده، بارها وبارها ديده شده است كه برخي موتورسواران، احترام به خط عابر پياده را زيرپا مي گذارند و پس از عبور از خط، در ميانه چهارراه متوقف مي شوند و يا اصلا چراغ قرمز را ناديده گرفته و با گستاخي از آن عبور و يا حتي در مسيرهاي ويژه اتوبوسها به هر شكلي كه مي خواهند رفتار مي كنند كه اين رفتار بيمارگونه، جز اهانت به قانون و مقررات و بي احترامي به شهروندان معنا و مفهوم ديگري ندارد. به نظر مي رسد زمان آن فرا رسيده باشد كه مسئولان راهنمايي و رانندگي در پي توفيق اجراي قانون مبارزه با متجاوزان به خطوط عابر پياده، در مبارزه با اين دسته از متخلفان گام بعدي را محكمتر از قبل بردارند و مطمئن باشند كه در اين مرحله نيز مردم و مسئولان و رسانه هاي گروهي در كنارشان خواهند بود.