Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760208-18686S1

Date of Document: 1997-04-28

معاون وزارت بهداشت و درمان: ميليارد 600 ريال يارانه امسال براي تامين دارو اختصاص يافت . سرويس شهرستانها: معاون پشتيباني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي گفت: امسال 600 ميليارد ريال يارانه براي تامين داروي كشور اختصاص يافته است. دكتر محمدرضا كلانتر معتمد ديروز در سفر به كازرون افزود: يكي از هدفهاي وزارت بهداشت و درمان در سالجاري اولويت دادن به اجراي طرحهاي واكسيناسيون است. وي گفت درصد 95 از كودكان كشور تاكنون تحت پوشش واكسن هاي سه گانه و ب. ث. ژ قرار گرفته اند. وي با اشاره به اين كه ريشه كني بيماري فلج اطفال از جمله برنامه هاي اساسي بهداشتي در كشور است خاطرنشان كرد: تنها پنج مورد فلج اطفال در كشور مشاهده شده كه آن هم از كشورهاي همجوار به ايران منتقل شده است.