Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760208-18658S1

Date of Document: 1997-04-28

غلامحسين كرباسچي: بچه هاي مسلمان اين كشور را ساخته اند و مي سازند نه ليبرالها! ما با مجمع روحانيون مبارز و ائتلاف گروههاي خط امام هيچ وقت درباره مسايل آينده كشور، در مورد مسايل سياسي جاري كشور و مسايل اقتصادي دولت آينده صحبت نكرده ايم، بنابراين اگر اين بحث مطرح شود كه داراي ديدگاههاي متفاوت هستيم بايد گفت بله، ممكن است ديدگاههاي ما نسبت به مسايل متفاوت باشد، اما نكته اي كه ما به آن رسيديم اين بود كه در ميان نامزدهاي موجود، شخصيت جناب آقاي خاتمي نسبت به ديگران جامع تر و مفيدتر براي كشور است. خوشبختانه يا متاسفانه، هيچ وقت در زندگي دچار شوخي نبوديم. بنده از خودم مي گويم و قطعا دوستان ديگر هم اين گونه هستند. ما منافع شخصي در انقلاب خودمان متصور نمي بينيم. خيلي هم دنبال اين نيستيم كه حتما يك گروه داشته باشيم. مقدمه: انتخابات رياست جمهوري، بحث و گفتگوهاي فراواني در جامعه برانگيخته است كه خود گرمي انتخابات، و روشنگري مردم را در زمينه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي و اجتماعي در پي داشت و دارد. در اين راستا، روزنامه سلام، گفت و شنيد مفصلي با غلامحسين كرباسچي داشته است كه روزنامه همشهري نيز براي خوانندگان پرتعداد خود اين گفت و شنيد را چاپ كرده است. با هم بخوانيم: سلام: جناب آقاي كرباسچي، درآستانه برگزاري هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري هستيم، فضاي سياسي و انتخاباتي و همچنين تركيببندي جناحها از نظر شما چگونه؟ است . كرباسچي: ما در 18 سال گذشته تجربيات زيادي در زمينه انتخابات داشته ايم و اين بار هم بعضي از ابعاد مشابه با انتخابات گذشته است. البته هر انتخاباتي يك ويژگيهاي انحصاري هم دارد. فعاليتهاي انتخاباتي هم مثل هميشه با طرح كردن بحثهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي از طرف جناحها و شخصيتهاي مختلف همراه است. فضاي حاكم بر كشور هميشه در زمان انتخابات يك فضاي سازنده اي است. در مجموع حاصل اين بحثها، رشد سياسي جامعه را به دنبال جامعه اي دارد كه از رشد سياسي لازم برخوردار نباشد، حركتهاي سازنده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن جامعه هم پشتوانه فكري لازم را ندارد و پايدار نخواهد ماند و بيشتر به اشخاص وابستگي پيدا خواهد كرد. اگر كل جامعه از تفكر سياسي غني برخوردار باشد كه در همين فضاهازمينه رشد فراهم مي شود، پايداري نظام و جرياناتي كه براي رشد و توسعه كشور لازم است، تضمين مي شود. فعاليتهاي تبليغاتي گوناگون است. بعضي ها تحليل و حرفي براي گفتن دارند يا حداقل ادعايي براي آينده مطرح مي كنند، ادعاهايي كه مبتني بر يك سري نظريات و تفكرات خاصي است. بعضي ها با توجه به گذشته، يك فعاليتهايي را مي توانند عرضه كنند و بگويند ما اين كارها را كرده ايم. اين كارها خوب است. متاسفانه در اين ميان بعضي ها هستند كه نه درگذشته شان فعاليت مثبتي هست يعني در اين 18 سال گذشته نمي توانند موردي را مشخص كنند و بگويند ما اين كار مثبت را انجام داده ايم. هركاري كه در اين سالها كرده اند يا پريدن به ديگران و انتقاد از ديگران بوده يا توهين به ديگران بوده يا حرفهاي بي محتوايي كه هيچوقت هم به نتيجه اي نرسيده است. هيچ جا يك كار اجرايي موفق يا حتي كار سياسي، فرهنگي و اقتصادي موفق نمي توانند از خودشان نشان بدهند. براي آينده هم هيچ تحليل و حرفي كه بتواند دردي را از مردم دوا كند و آينده اي را براي كشور تضمين كند يا حداقل يك ادعاي جديدي باشد، ندارند. اينها مجبورند كه به نقد ديگران و گاهي حتي به توهين و فحاشي نسبت به ديگران بپردازند. اين مسايل كم و بيش درگذشته هم وجود داشته است و البته به نظر من اين كارها كمترين تاثير را به دنبال دارد. ممكن است يك جمع كوچك و گروه اندكي به اين حرفها گوش بدهند ولي كلان جامعه و وجدان عمومي مردم از اين حرفها چندان تاثيرپذير نيست و گاهي هم نتيجه معكوس مي دهد. من فكر مي كنم اين نقطه ضعفي است كه در حال حاضردر فضاي انتخاباتي وجود دارد وتعادل را به هم مي زند و ديگران را هم به واكنش وادار مي كند. بايد به اين افراد تذكر داد وآنان را نصيحت كرد. هركسي از خودش صحبت كند، از نامزد موردنظر خودش صحبت كند، از برنامه هايي كه براي آينده دارند صحبت كنند، از گذشته خود صحبت كنند. فحاشي و تندخويي و نقد ديگران به اين شكل نتيجه اي دربرندارد. اين برداشت من از وضعيت موجود است. سلام: در خصوص تركيببندي ميان جناحهاي مختلف سياسي كشور دراين دوره از انتخابات شاهدتغييراتي نسبت به انتخابات مجلس پنجم هستيم. نزديكيهايي بين برخي از گروهها و جناحهاايجاد شده است كه به طور مشخص مي توان به جمع بندي مشترك مجمع روحانيون مبارز، كارگزاران سازندگي و ائتلاف گروههاي خط امام در مورد جناب آقاي خاتمي به عنوان نامزد رياست جمهوري آينده اشاره كرد. بعضي ها مطرح مي كنند كه ائتلافي بين اين گروهها بوجود آمده و از همين جهت اين گروهها را مورد انتقاد قرار مي دهند كه با وجود اختلاف در برخي اصول، گرايشها و ديدگاهها، دست به ائتلاف زده اند. به اعتقاد شما به عنوان يكي از اعضاي اصلي گروه كارگزاران آيا بين اين گروهها يك ائتلاف با مفهوم مصطلح آن صورت گرفته يا مساله ديگري در بين بوده؟ است . كرباسچي: ما با مجمع روحانيون مبارز و ائتلاف گروههاي خط امام هيچوقت در مورد مسايل آينده كشور، در مورد مسايل سياسي جاري كشور و مسايل اقتصادي دولت آينده صحبت نكرده ايم بنابراين اگر اين بحث مطرح شود كه شماداراي ديدگاههاي متفاوت هستيدبايد گفت بله، ممكن است ديدگاههاي ما نسبت به مسايل متفاوت باشد. اما نكته اي كه ما به آن رسيديم اين بود كه در ميان كانديداهاي موجود، شخصيت جناب آقاي خاتمي نسبت به ساير كانديداها جامع تر و مفيدتر براي مملكت است و ما از ايشان به عنوان يك كانديداي مستقل حمايت كرديم. گروههاي ديگر هم از ايشان حمايت آنها كردند هم با توجه به ويژگيها و ديدگاههاي شخصي خودشان و بدون توجه به اينكه چه كسي از آقاي خاتمي حمايت از مي كند، ايشان حمايت كردند. اين به معناي ائتلاف با مفهومي كه بعضي از آقايان مطرح مي كنند كه اين گروهها بايد از نظرات خاص سياسي و اقتصادي خود دست نيست بكشند، و اين بحثها بيشتر مغلطه است. خود آقاي خاتمي هم گفته اند كه من كانديداي گروه خاصي نيستم. درست است كه ايشان عضو مجمع روحانيون مبارز هستند ولي به اين معنا نيست كه ايشان با دستور سازماني مجمع روحانيون كانديدا شده اند. ايشان خودشان تشخيص دادند. از مقام معظم رهبري كسب نظر كردند، با آقاي رئيس جمهوري ديدار كردند و با شخصيتهاي ديگري هم در قم و جاهاي ديگر مشورت كردند و در نهايت وارد صحنه انتخابات شدند. گروهها هم هر كدام كه در ايشان لياقتها و صلاحيتهاي موردنظر را ديده است، از آقاي خاتمي حمايت كرده اتفاقا است اين نقطه قوت و جامعيت يك كانديدا را مي رساند، ما هيچ كداممان مدعي نيستيم كه فقط جناح ما بايد در همه ابعاد كشور حاكم باشد. من معتقدم كه نه كارگزاران، نه مجمع روحانيون و نه گروههاي خط امام و علي القاعده نه گروههاي ديگري كه در صحنه هستند، حداقل الان در شعار به نفعشان نيست كه بگويند ما مي خواهيم بركل كشور حاكم شويم و همه پستهاي اجرايي كشور را در اختيار گروه خود بگيريم و همه را از صحنه حذف در كنيم سالهاي گذشته روشن شده است كه چنين ديدگاهي نه موفقيت دارد و نه مورد تاييد و تصويب مقام معظم رهبري و مسئولين كشور همه است مي گويند ما مي خواهيم از همه نيروها استفاده كنيم. حالا اگر شخصيتي توانست نيروهاي مختلف با ديدگاههاي گوناگون را به خود جلب كند، مورد تاييد عين است اين مساله را ما درگذشته در مورد شخصيت آقاي هاشمي و مقام معظم رهبري داشته ايم. مگر ما در مورد آقاي هاشمي شاهد يك وحدت نظربين روحانيت مبارز و روحانيون مبارز و ائتلاف خط امام و سايرگروهها؟ نبوديم خوب آن روز آياجامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز با هم ائتلاف كرده؟ بودند در مورد مقام معظم رهبري در حال حاضر همه گروههاي مطرح وحدت نظر دارند و درگذشته هم در مورد رياست جمهوري ايشان وحدت نظر آيا داشتند اين مساله به آن معنا بود كه همه اين گروهها در آن زمان با هم ائتلاف كرده بودند و ديدگاههاي خاص سياسي، اقتصادي و فرهنگي خودشان را رها كرده؟ بودند اينطور نبوده است و اين گروهها افكار و عقايد خاص خودشان را داشته اند منتها آرمانهايشان را در رياست جمهوري مقام معظم رهبري در آن دوره و بعد هم در زمان آقاي هاشمي در ايشان و امروز هم در آقاي خاتمي متبلور اين مي بينند مساله به مفهوم اين نيست كه اين گروههااز ديدگاهها، تحليلها و مواضع خاص خودشان دست كشيده اند. اين حرفها سفسطه است. وقتي نمي توانند نقاط قوتي از طرف خودشان مطرح كنند، به اين ايرادها متوسل مي شوند كه مثلاچرا شما ائتلاف كرده ايد. خب اينكه ائتلاف مگر نيست حمايت مشترك از يك كانديدا بد؟ است مگر شما درگذشته خودتان با خيلي از جناحهاي مختلف ديگر ائتلاف؟ نمي كرديد در همين 4 سال قبل همه ما با توجه به ديدگاههاي متفاوتي كه داشتيم از آقاي هاشمي حمايت كرديم. آيا آن موقع جامعه روحانيت مبارز تابع بقيه جريانات شده بود و با آنهاائتلاف كرده؟ بود بنابراين جواباين ايرادها روشن است و خود كساني كه اين سئوالها را مطرح مي كنند، جواب را مي دانند منتهاصلاح آنهااين است كه در اين فضاي انتخاباتي اين شبهات را مطرح كنند. البته اشكالي هم ندارد. آنها سئوال مي كنند و جواب هم مي شنوند ولي نبايد به نزاع و درگيري منجر شود. گاهي يك فردي مثلا در بازار يا مهندسي در گوشه اي بلند مي شود و مي گويد كه مجمع روحانيون يا كارگزاران بايدبراي ملت توضيح بدهند. شما؟ كي هستيد بالاخره يك جمعي هستند ودارند نظراتشان را مطرح مي كنند. آيا شما نماينده ملت ؟ هستيد!شما كه بعضي هايتان بنابرتحليل الفبايي انتخابات!! با وجوداينكه اسمتان با اولين حرف الفبا در ليست كانديداهاي مجلس پنجم شروع مي شد، در انتخابات راي نياورديد. شما كه مردم حتي به يك نفر از گروهتان راي ندادند مي گوييد كه ما بايد به ملت توضيح؟ بدهيم شما مگر نماينده ملت؟ هستيد البته در فضاي انتخاباتي اين مسايل هست منتها اينطور بحث كردن و از موضع ملت حرف زدن و از موضع قيموميت مردم صحبت كردن، زننده است. تاثير مثبتي هم ندارد. به عنوان نصيحت به اين برادران مسلمان عرض مي كنم كه اگر زماني مي شد با اين حرفها فرصتي را در اين مملكت بوجود آورد، الان دستها باز شده است و معلوم است كه چه كسي در اين كشور كار كرده وچه كسي حرف زده است. مردم اطلاع دارند و با اين صحبتهاي عوام فريبانه كاري از پيش نمي رود. سلام: در انتخابات مجلس پنجم فضاي سياسي و تبليغاتي تا حدودي مخدوش شد و بعضي گروهها به رقيبانشان تهمت و برچسب زدند و به شخصيت افراد حمله بعد كردند از انتخابات مجلس، همين گروهها تاكيد زيادي مي كردند كه در انتخابات رياست جمهوري بايد فضاسالم باشد و چهره ها تخريب نشوداما اين روزها كه به زمان برگزاري انتخابات نزديك مي شويم و كار جدي شده است، بار ديگرشاهد آغاز شدن حركتهاي تخريبي ازسوي اين افراد هستيم و موضوعاتي همچون ولايت فقيه، ليبراليسم وحتي تكرار مشروطيت به شكلهاي مختلف عليه گروههاي خاصي بكار گرفته مي شود. تحليل شما از اين برخوردها؟ چيست . كرباسچي: همينطور است كه من شمامي گوييد قبلا در بحثي به اين مطلب اشاره كردم كه لازم نيست ما در مورد لزوم مشاركت مردم بحث كنيم. مردم نسبت به سرنوشتشان احساس مسئوليت مي كنند و در صحنه حاضر مي شوند. ما بايد كاري كنيم كه موانع مشاركت مردم را از بين ببريم. موانع مشاركت همين فضاهايي است كه گاهي بوجود مي آيد. بهرحال هرجمعي و جناحي ممكن است به يك شخصيتي احترام بگذارند و بخاطر آن شخصيت وارد صحنه طبعا شوند يك انتخابات از پيش تعيين شده و مشخص مشاركت مردم را به دنبال ندارد. اصلا رفراندوم برگزار كنيم و به مردم بگوييد كه فلاني قرار است رئيس جمهور شما شود، راي آري يا نه بدهيد. متاسفانه گاهي اينطور حرف مي زنند كه اين از بدترين تبليغات براي انتخابات است يعني مساله تمام است واقعامردم چه احساسي پيدا خواهند كردوقتي تبليغ كنيم كه نتيجه انتخابات از قبل مشخص حتي؟ است اگر خودمان فكر مي كنيم كه نتيجه مشخصي بدست خواهد آمد لااقل در جامعه اينطور مطرح مي كنيم كه تعيين سرنوشت به دست مردم است تا آنان به صحنه بيايند. اگر به مردم بگوييم كه راي شما چندان تاثير در سرنوشت شما ندارد، چه انگيزه اي براي شركت در انتخابات خواهند؟ داشت در اول انتخابات هميشه اينطوراست كه مردم را دعوت مي كنندكه به صحنه بياييد و مي گويند چرا درانتخابات شركت نمي كنيد، چرامي گويند موانع مشاركت وجوددارد، بياييد، همه بياييد، آزادهستيد اما بعد كه مي آييم، شروع مي كنند به فحش دادن و ريختن توي محفل و زدن و... كه البته اين حركتها منشاء واحدي دارد ومعمولا يك جناح است كه هم فحش مي دهند و هم برخوردهاي تندمي كنند و در دوره هاي قبل هم ما همين مسايل را ديده ايم. كساني كه در دوره پنجم مجلس بيشترين فحاشي و توهين را به ديگران كردند همان كساني بودند كه به نوعي برخوردهاي فيزيكي را تشويق مي كردند و نهايتا هم در انتخابات مجلس آنچه كه ايده آل آن گروه بود، اتفاق نيفتاد و مجلس انحصاري نشد. سلام: در مورد شعارهايي كه مطرح مي كنند... كرباسچي: شعارها هم جزء همين ابزارهايي است كه متاسفانه آقايان بكار مي گيرند اينكه بطورمبهم صحبت كنند و بگويند يك عده اي خلاف اصل اسلام و ولايت هستند، آخر اين عده چه كساني؟ هستند كانديداها كه مشخص اند، مرجع تشخيص اينها كه مشخص است، ملاكهاي قانوني هم مشخص است. ما اگر يك ميثاقي را پذيرفته ايم يعني قانون اساسي و نظر مقام معظم رهبري، اين ميثاق تكليف را براي ما روشن مي كند. اگر غير از اين حرفي داريد، اين حرفها تبليغات و نظريات خاص سياسي يك گروه است. نبايداينها را به اسلام و اصل انقلابوصل كرد و همه ديانت و اسلام و تبعيت افراد از ولايت را زيرسئوال برد. من شنيده ام كه درمحفلي يكي از اين آقاياني كه سابقه خوبي هم در اطاعت از حتي حضرت امام (ره ) ندارد و من يادم هست كه در قم ايشان يك بار هم حاضر نبود به بيت امام ( ره ) رفت و آمد كند، در رابطه با ولايت فقيه و مخالفت با ولايت فقيه و تكرار جريانات اول انقلاب وبني صدر و از اين قبيل مسايل صحبت كرده البته است خوب است و ما استقبال مي كنيم از اينكه كساني كه قبلا اعتقاد ديگري داشتند، امروز همه تابع ولايت فقيه شوند و بايد به همه مرحبا گفت كه در پرتو انقلاب هدايت شدند. البته در همان جلسه امام جمعه محترمي كه حضور داشتند به اين آقا گفته اند كه بحث شما منطقي نيست و هر كسي كه شوراي نگهبان او را تاييد كرد از نظر ما تابع ولايت فقيه است و ما مي توانيم به او راي بدهيم و بحث شما لزومي ندارد. حرف ما هم همين است. درباره برنامه كانديداها و نظريات و اخطار و ايده هاي اقتصادي و فرهنگي و كارهايي كه مي خواهند انجام دهند صحبت مي كنيم و به مردم نويد بدهيم چه كسي امروز مدعي است كه شخصيتهاي موجود كه به عنوان كانديدا مطرح هستند، از ولايت فقيه تابعيت؟ ندارند اگر كسي چنين ادعايي كند، اتهامي وارد كرده است كه دردادگاه قابل تعقيب اين است اتهام خيلي بزرگي است و كسي نمي پذيرد. به هر حال اينها بحثهايي است كه در آستانه انتخابات مطرح مي شود. همين افراد بعدامي فهمند كه اشتباهات بزرگي كرده اند، در انتخابات دوره پنجم مجلس، يك جمعي است كه دست اندركار سازندگي كشور بودند و از مديران كشور بودند و براي برپايي نظام اقتصادي و صنعتي كشور زحمت كشيده بودند توسط بعضي افراد متهم به ليبراليسم شدند. افرادي كه امروز خودشان مي روند و آن پروژه ها را به عنوان افتخاراتشان افتتاح مي كنند نوار پاره مي كنند و قيچي مي كنند واقعا اين چه خيانتي است كه ما افتخار هر كار خوبي كه در كشور شده و سازندگي كه در كشور شده است را از بچه مسلمانها و معتقدان به ولايت سلب كنيم و بگوييم كه اين كارها را ليبرالها كرده اند، آيا اين هنر؟ است ليبرالها از اول انقلاب حسابشان از حساب انقلاب جدا شده و تا امروز هم وجهه و جبهه شان مشخص است و برخورد امام هم با اين افراد معلوم بود. تمام ما كساني بوديم كه در مقابل ليبرالها ايستاديم. در موردخود بنده آن زمان در روزنامه ها نوشتند كه يك كسي باز در صدا و سيما مقابل مديرعامل بني صدر ايستاده است. حالا اين سابقه و پيشينه را متهم مي كنند و مي گويند كه كارهاي انجام شده در اين مدت را ليبرالها كرده اند. به نظر من يك دستهاي مشكوكي در كار است و اينها تبليغات مشكوكي است كه شايد از ناحيه همان ليبرالها به نحوي خط داده مي شود كه متاسفانه از زبان دوستان شنيده يعني مي شود هر كس در اين كشور كار كرده ليبرال است. اين كه روش درستي نيست. بچه هاي مسلمان اين كشور را ساخته اند و مي سازند نه ليبرالها. چطور ليبرالها اين همه گرفتاري و نارسايي و فحش تحمل مي كنند براي نظامي كه به آن اعتقاد؟ ندارند كساني كه در اين نظام كار كردند و اين همه پروژه و طرح را راه انداختند، در همين تهران اين كار بزرگ را كردند كه امروز حتي از لحاظ بين المللي اگر نگاه كنيد در مقايسه با خيلي شهرهايي كه مشابه ما هستند وضعيت درخشان و افتخارآميزي دارد و همه مسئولان كشور به اين وضعيت مي بالند، شما مديراني را كه اين كار را كردند متهم مي كنيد كه ليبرال بودند. آيا يك نفر ليبرال در ميان اين همه معضلات و گرفتاريها براي مملكت كار؟ مي كند بهرحال اين منطق بسيار مضري براي انقلاب است و ما توجه همين نمي كنيم آقايان بعد از انتخابات، از اشتياق و علاقه و اطاعت از رهبري و ولايت همه اقشار دم مي زنند ولي در فضاي انتخابات هر كسي را متهم به مخالفت اين مي كنند كارها به مصلحت نيست. سلام: با توجه به وضعيت موجود پيش بيني شما نسبت به نتيجه انتخابات چيست و به نظر شما چه كسي در انتخابات پيروز؟ مي شود كرباسچي: ما دستگاه دقيقي از نظر آمار نداريم به علاوه اينكه يك ماه تاانتخابات فاصله است و در اين يك ماه بستگي دارد كه افرادي كه نظريات مختلفي دارند بتوانند با مردم در ارتباط باشند و در يك جو سالمي حركت كنند. اگر ما كاري كنيم كه اكثريت قاطع كساني كه مي توانند راي بدهند، پاي صندوقهاي راي بيايند، ممكن است نتيجه به يك شكل باشد ولي اگر كاري كنيم كه فقط يك عده خاصي با يك ديدگاه خاص در انتخابات شركت كنند و بقيه دلسرد شوند، ممكن است نتيجه انتخابات تغيير چيزي كند كه تا امروز ما بطور قطع مي توانيم اعلام كنيم اين است كه نظر مقام معظم رهبري كه براي ما به عنوان يك وظيفه شرعي اين است كه كاري كنيم حداكثر مردمي كه مي توانند راي دهند به پاي صندوقهاي راي حاضر شوند و كانديداهاي موجود و گروههاي طرفدار آنها و همچنين مسئولان اجرايي بايد به گونه اي عمل كنند كه براي انتخابات مدير اجرايي كشور حداكثر واجدان شرايط به پاي صندوقهاي راي حاضر شوند. البته بسياري از مردم هنوز تصميم قطعي خودشان را براي انتخابات كانديداي موردنظر نگرفته اند بعضي از كانديداها در 56 سال گذشته امكاناتي داشته اند، زمينه ها را فراهم كرده اند و توانسته اند خودشان را به مردم معرفي كنند ولي بعضي ها در سالهاي گذشته اين امكانات را نداشتند و ارتباط نزديكي با افكار عمومي نداشتند، الان به تدريج مردم دارند با برخي از اين شخصيتها آشنا مي شوند. اگر فضايي فراهم شود كه اين جوسازيها و برخوردهاي ناسالم و زد و خوردها را بوجود نياورند و مردم بتوانند با نظرات كانديداها آشنا شوند، قطعا نتيجه انتخابات قابل پيش بيني نيست. سلام: نقش صدا و سيما را در معرفي نامزدهاي رياست جمهوري به مردم چگونه؟ ارزيابي مي كنيد آيا پيشنهاد خاصي در اين باره به مسئولان سازمان صدا و سيما؟ داريد كرباسچي: صدا و سيما پرانرژي ترين رسانه در رابطه با افكار عمومي است. بعضابه لحاظ ضوابط و آيين نامه هايي كه دارند و پستهاي اجرايي كه بعضي از كانديداهادارند و بعضا هم به خاطر سليقه هاي خاصي كه بر مديران اين مجموعه حاكم است، عملكردي كه تا امروز داشته كاملا مشخص است كه اين سازمان فقط يك طرف كار بوده است و آن جامعيتي كه در اين باره انتظار هست از خودشان نداده است در اين يك ماه آينده بايد زمينه مساوي براي طرح نظرات فراهم شود البته يك فرصت كوتاه يك ساعته براي كانديداها وجود دارد كه از اين طريق صحبت كنند در گذشته هم بوده است، شورايي هم براي نظارت بر اين تبليغات وجود دارد ولي به نظر من اگر بخواهيم واقعا ديدگاههاي كانديداها حلاجي شود و مردم با نظريات آنان آشنا شوند بايد از روشهاي جديدي استفاده كنيم. كشورهاي ديگر هم همينطور است و معمولا در فصل انتخابات برنامه هاي صداو سيما و مطبوعات همه متمركز مي شود بر انعكاس ديدگاههاي كانديداها، گاهي اوقات وقتي بحث انتخابات مطرح صدا مي شود، و سيما مي رود مجموعه اي از مصاحبه ها و نظريات مردم را تنظيم مي كند كه ماخودمان مي دانيم كه اين برنامه ها انتخابي است و تمام اينها مطابق سليقه مديرقابل تنظيم است. اينكه با چه كسي مصاحبه بكنيم و كدام بخش از نظرات مردم رامنعكس كنيم و كدام قسمت را حذف كنيم، مشخص است و خود ما در اين سالها با اين قبيل كارها آشنا هستيم ولي بايد خود كانديداها مطرح شوند و بين آنها ميزگردهايي تشكيل بدهند يا پرسش و پاسخهايي بطور مستقيم بين كانديداها و طرفدارانشان ترتيب داده صدا شود و سيما يك وسيله و ابزار روز است و ما بايد از اين روشها كه روشهاي ناپسندي هم نيست و بيشتر ذهن مردم را روشن مي كند، استفاده كنيم. اميدوار هستيم كه در اين يك ماه آينده كه يك ماه تعيين كننده هم هست، روش متعادل تري را از صدا و سيما ببينيم. سلام: جناب آقاي كرباسچي، شما از يك طرف شهردار تهران هستيد و از طرف ديگراز اعضاي موثر گروه كارگزاران، در انتخابات مجلس پنجم بعضي ها مطرح مي كردند كه شهرداري تهران در امر تبليغات انتخاباتي از بودجه عمومي به نفع گروه خاصي استفاده كرده اين است بحث به كجا؟ انجاميد مطلع هستيم كه در اين رابطه با بعضي از شهرداران مناطق تهران برخوردهايي صورت گرفت و مورد سئوال قرار گرفتند آيا اين اتهامات به اثبات؟ رسيد فكر مي كنيد در انتخابات رياست جمهوري هم اين بحثها مجددا مطرح؟ شود . كرباسچي: ما بايد سئوال كنيم اما از كساني كه در آن دوره اين حرفها را زدند بايد سئوال كنيم كه كجا توانستند آن اتهامات را ثابت؟ كنند ما مدعي اين ما مساله هستيم مي گوييم شما در يك دوره انتخابات مي آئيد چنين حرفهايي را بدون دليل مطرح مي كنيد كه فقط كاربرد انتخاباتي دارد و براي جوسازيهاي تبليغاتي كارساز است. آنها بايد جواب بدهند كه كجا توانستند ثابت كنند كه يك ريال در يك جا از بودجه عمومي صرف يك كار انتخاباتي شده من است گمان نمي كنم كه كشورمان را بتوانيم اينگونه با حرفها و صحبتها و سرمقاله هايمان جلوه بدهيم كه اينقدر بي حساب و كتاب است كه در پايتخت مملكت اولين يا يك سري از مديران اين پايتخت درانتخابات با آن حساسيت كاري خلاف قانون با آن گستردگي كه آقايان مدعي هستند انجام مي دهندو آب هم از آب تكان يعني نمي خورد، در اين مملكت نه قانوني هست و نه دادگاهي هست و نه نظامي براي برخورد وجود دارد! اين توهين به كل كشور و انقلاب و نظام و موجب دلسردكردن مردم است و آنها بايد جواب بدهند كه آن اتهاماتي كه وارد كردند به؟ كجارسيد از نظر ما تا اين لحظه كه در خدمت شما نشسته ام يك مورد مشخص خلاف قانون به اين معنا كه كارگزاران از امكانات دولتي استفاده كرده باشند وجود ندارد. حالا اينكه كسي مدعي شود و دادگاهي تشكيل شود از همه گروهها هست و من فكر مي كنم پرونده تخلفات انتخاباتي را از گروههاي مختلف بايد بررسي كنيم و ببينيم كداميك از آنها منجر به راي شده است. آن چيزي هم كه در رابطه با يكي دو نفر از عناصري كه با شهرداري همكاري مي كردند مطرح شده است: اولا ربطي به كارگزاران نداشته است، ثانيا فردي كه او رامورد بازخواست قرار دادند درنهايت جرمي كه برايش اعلام كردند اين بود كه افرادي كه به او علاقمند بودند با دو يا سه ماشين شهرداري به شهرستاني رفته اند. البته اگر ما از اين مساله هم در آن زمان باخبر مي شديم حتما آن مامور را تنبيه مي كرديم و اين كار مورد تاييد نيست ولي در آن حدي نبود كه آقايان بزرگ نمايي كردند. آيا واقعا هيچ كسي در انتخابات از هيچ ماشيني كه از اموال عمومي باشد استفاده نمي كند يعني همه شخصيتهاي مختلفي كه در جاهاي مختلف سخنراني مي كنند و به لحاظ امنيتي و شئونات امكاناتي در اختيار شان هست آيا همه فقط از ماشينهاي شخصي استفاده مي كنند. بهرحال اين كارها چيزهايي معمولي است كه در حد عرف اگر به كسي امكاناتي را دادند كه مي تواند از آن استفاده شخصي بكند، يك وقت هم ممكن است چنين كاري بكند البته اين كارهامورد تاييد بنده نيست اما درهمان حد هم بايد با آن فرد برخورد كرد. در ضمن اين مساله اصلا ربطي هم به كارگزاران نداشته است. آنچه كه به كارگزاران و جريان رسمي ما مربوطمي شده، حتي يك مورد هم تا امروزكه اثبات شود و كسي را مجرم معرفي كنند، نداشته ايم و ما واقعا از كسي كه چنان ادعاهاي بزرگي را عليه كارگزاران مطرح مي كند مي خواهيم كه پاسخگو باشد. سلام: آيا نسبت به اين اتهاماتي كه مي فرماييد عليه شهرداري مطرح شده، پيگيري قانوني هم انجام؟ داده ايد . كرباسچي: هركجا اتهام نسبت به شخص من بوده پيگيري كرده ايم و در مورد شهرداري هم موارد پيگيري شده است. متاسفانه وقتي كه پيگيريها به جايي مي رسد كه بايدبصورت جدي با متخلف برخورد شود معمولا همين افراد اظهار مي دارند كه اشتباه شده و انتخابات تمام شده است. ما هم نمي خواهيم كينه توزي كنيم. ولي بهرحال اميدوار هستم كه اخلاق درستي داشته باشيم و اتهامات بي مورد به ديگران نزنيم. سلام: آقاي كرباسچي، ما شما را به عنوان يك فرد جدي در كارها و فعاليتهايتان مي شناسيم. شما در ادامه كار جمع كارگزاران تا چه حدجدي هستيد و آيا اين جمع را به يك تشكل سازمان يافته سياسي تبديل خواهيد ؟ كرد . كرباسچي: بله، ما خوشبختانه يامتاسفانه هيچوقت در زندگي مان دچار شوخي نبوديم. بنده از خودم مي گويم و قطعا دوستان ديگر هم اينگونه هستند. ما منافع شخصي در انقلاب براي خودمان متصور نمي بينيم. خيلي هم دنبال اين نيستيم كه حتما يك گروه داشته باشيم. آنچه براي ما مهم است مساله انقلاب، كشور و نظام ما است تا امروز فكر مي كنيم كه در اين دوران پراهميت ترين كار اين است كه كمر خودمان را براي ساختن اين كشور ببنديم. ضروري ترين مساله، سازندگي كشور است و همه شعارها بعد از سازندگي مي تواند تحقق پيدا كند. برخورداري مردم، عدالت اجتماعي، آباداني كشور، عزت اسلامي، استقلال و حتي آزادي به اين معنا كه برده و محتاج به ديگران نباشيم همه به اين بستگي دارد كه اين سرزمين اسلامي متناسب بااسمش ساخته شود. اگر ما يك روز فكر بكنيم و به اين نتيجه برسيم كه واقعا جريانات انقلاب و مملكت نياز به يك تشكل سازمان يافته جدي دارد، قطعا اين كار را خواهيم اين كرد بحثي است كه الان در جمع كارگزاران مطرح است. من شخصا فكر مي كنم كه به لحاظ رشدي كه ما در 8 سال گذشته در سازندگي داشتيم زمينه اينكه ما به توسعه سياسي بپردازيم و زمينه حضور مردم را در قالب احزاب سازمان يافته فراهم كنيم، مورد تاييد و تاكيد مسئولان و بزرگان كشور است. اين ضرورتي است كه وجود دارد. اين بحث در كارگزاران هم مطرح شده است. در اين دو دوره انتخابات هم مجموعه استقبال مردم از نظرات و حضور كارگزاران در مسايل سياسي و اجتماعي اين وظيفه را براي ما بوجودمي آورد كه به فكر ايجاد يك تشكل جديد باشيم. البته اين مساله به تصميم جمعي كارگزاران بستگي دارد. سلام: شما به عنوان مدير مسئول روزنامه همشهري هم مطرح هستيد. بد نيست به مناسبت برگزاري چهارمين جشنواره مطبوعات يك سئوال مطبوعاتي هم طرح كنيم. باتوجه به مشكلاتي كه در جريان فعاليتهاي مطبوعاتي در كشور وجود دارد شما از رئيس جمهور آينده چه خواسته اي در جهت كاهش اين مشكلات؟ داريد . كرباسچي: اولين خواسته ما به عنوان مدير مسئول روزنامه همشهري اين است كه ان شاءا... در دوره آينده تبعيض سياسي بين روزنامه ها ازبين برود. ما الان شاهد اين مشكل هستيم كه روزنامه ما فقط به اين عنوان كه چرا روزنامه شما ارزان است - در حالي كه اگر روزنامه اي ارزان است بايد آن را تشويق كنند - يا با عنوانهاي ديگر، دو سال است كه از سوبسيد مطبوعات محروم شده ايم و با وجود اينكه مقام محترم رياست جمهوري هم دستور داده اند و نظرات حقوقي هم از معاونت حقوقي رياست جمهوري در اين باره ارايه شد و حتي وزير ارشاد هم در يك مقطعي دستور لازم را در اين رابطه دادند ولي مديران آن بخش زير بار نرفتند و دو سال است كه حق قانوني كه دولت پرداخت مي كند براي روزنامه، صرف كارهاي ديگري شده است. من فكر مي كنم كه اگر دولت پذيرفته است كه قانوني را به عنوان قانون مطبوعات داشته باشيم و در پرتو آن به يك عده اي اجازه فعاليت مطبوعاتي داده شود، اگر مجلس يا دولت سوبسيد و امكاناتي را به مطبوعات اختصاص مي دهند، اولين قدم اين است كه با توجه به شعار عدالت اجتماعي كه جناحها مطرح مي كنند، اين امكانات عادلانه بين مطبوعات توزيع شود، يعني براساس تيراژ، براساس فعاليت مطبوعاتي و براساس موفقيتها. نكته مهم تر و اساسي تري كه بايد در كل روي آن كار شود اين است كه توسعه سياسي زمينه و ابزار مي خواهد. اينكه مردم افكار مختلف را بشناسند و حضور پيدا كنند، يكي از موثرترين و بهترين ابزار براي اين كار، مطبوعات است. فضاي حاكم بر حوزه مديريت مطبوعات بايد در جهت تشويق كار مطبوعاتي بيشتر باشد، آن هم براي همه. بالاخره اگر ما قانوني داريم و كساني اين قانون را رعايت مي كنند و يا فقط اين قانون در جهت سلايق مختلف قلم مي زنند، بايد به آنها اجازه بدهيم كه حرفشان را بزنند. البته اگر كسي خلاف قانون عمل كند بايد تعطيل شود و ما هم وقتي كه در هيات نظارت بر مطبوعات بوديم تاكيد مي كرديم كه اگر كسي خلاف قانون عمل مي كند بايد با آن برخورد شود و برخورد هم كرديم كه گاهي اوقات به ما انتقادهايي هم در اين باره مي شد. الان متاسفانه ما شاهد اين نكته هستيم كه گاهي اوقات حتي در دادن اجازه نشر به مطبوعات به بعضي افراد در عرض 24 ساعت مجوز نشر مي دهند و براي بعضي ها در قالب كارهاي اداري چندين ماه و شايد سال كار مي ماند. نمونه خيلي مشخص اين مساله خانم فائزه هاشمي است كه درخواست انتشار روزنامه كرده اند و الان چند ماه است كه كارشان مانده است، با توجه به اينكه ايشان نماينده مجلس است، فرزند رئيس جمهور است من نمي دانم به چه دليل به ايشان اجازه انتشار روزنامه نداده اند. در مقابل، به بعضي از افراد ظرف چند روز يا چند ساعت اجازه نشر دادند. آرزوي من به عنوان يكي از دست اندركاران مطبوعات اين است كه وضعيتي بوجود آيد كه ما استقبال كنيم كه نظرات و حرفهاي مختلف طرح شود. مردم ما اهل مطبوعات بشوند. اين خوب نيست براي كشور ما كه تيراژ مطبوعات ما در مقايسه با همين كشورهاي همسايه بالا نيست. سلام: متشكر هستيم كه در اين گفت و شنود شركت كرديد.