Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760208-18656S1

Date of Document: 1997-04-28

صندوق بين المللي پول از امكان تاخير در اجراي طرح اتحاد پولي اروپا اظهار نگراني كرد .واحد رسانه هاي خارجي همشهري: صندوق بين المللي پول هشدار داد هرگونه تاخير در اجراي طرح اتحاد پولي اروپا خطرناك است و نوسانات شديدي را در بازارهاي ارز جهان پديد مي آورد. اين موضوع در جريان نشست بهاره صندوق اعلام شد كه هم اكنون با حضور نمايندگان اعضاي اين صندوق در واشنگتن جريان دارد. به گزارش مقامات تلويزيون بي بي سي، صندوق بين المللي پول اعتقاد دارند پول واحد اروپا بايد طبق برنامه از سال 1999 به جريان انداخته شود و از اين امر گريزي نيست. هرگونه تاخير خطرات بسياري رادر پي دارد. تعويق طرح اتحادپولي بازارهاي ارز جهان رادستخوش آشوب مي كند. سرمايه گذاران به طور دسته جمعي دارايي خود را از پولهاي ضعيف به پولهايي تبديل خواهند كرد كه به نظرشان ايمن تر است.