Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760207-18616S1

Date of Document: 1997-04-27

با حضور دكتر حبيبي معاون اول رئيس جمهوري ساختمان تاريخي دوره قاجاريه به انجمن خوشنويسان واگذار شد خوشنويسان برتر جهان اسلام برگزيده شدند خطاطي هنر ناب و زيباي اسلامي ايراني است كه خوشنويسان جهان به كمك آيات و نشانه هاي قرآني، عرفاني و باريك شدن در شعر شاعران بزرگ سرزمين ما بر صحيفه كاغذ نقش مي زنند و بيننده و خواننده را به جهاني پر از راز و رمز نقاشي - خط مي برند كه از ساليان دور، آرام آرام پيش رفته و فضاهاي تازه اي از ذهنيت هنرمندان مسلمان را به خود اختصاص داده است. گزارش صفحه سه امروز همشهري به اين هنرمندان و آثار برگزيده آنان اختصاص دارد.