Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760207-18613S1

Date of Document: 1997-04-27

گشتي در دنياي خبرها مهمترين سند تاريخي سال 2000 مسكو: اعلاميه مشترك جيانگ زمين رئيس جمهوري چين و يلتسين رئيس جمهوري روسيه كه چهارشنبه گذشته انتشار يافت و در آن هرگونه ادعاي يك كشور به ابرقدرت مطلق بودن رد و وجوديك ابرقدرت در جهان مغاير منطق قلمداد شد، مهمترين سند تاريخي است كه در دهه هاي اخير نظيرنداشته است. اين دو تن نظمي رادر جهان پايدار مي بينند كه برپايه چند قطبي استوارباشد. نظام دو قطبي نيمه دوم قرن جاري پايدار نماند و نظام يك قطبي هم نمي تواند پايه بگيرد. عبارت نظام مردود يك قطبي اشاره به كشوري نكرده است، اما رسانه هاي آمريكايي و پاره اي ازسياستمداران اين كشور در يكي -دو سال اخير كشورشان راتنها ابرقدرت جهان مي خوانند تا باج خواهي كنند و زور بگويند. اين اعلاميه تاريخي كه ديدواحد چين و روسيه را برپايه نظام چند قطبي، و رد برتري جويي نشان مي دهد به عنوان اساس نظم بين المللي در قرن آينده پيشنهادشده است، و در آن آمده است كه هيچ كشوري اكيدا نبايد ادعاي برتري جوئي و سلطه طلبي كند و از موضع زور امور بين المللي را در انحصار خود قرار دهد. نكات مهم اين اعلاميه كه جيانگ ساله 70 و يلتسين 66 ساله امضاي خود را بر پاي آن نهاده اند از اين قرار است: هيچ بلوك نظامي نبايد به وجودآيد و يا براي توسعه آن تلاش شود كه صلح بين المللي را به دليل مخالفت ساير كشورها با آن به مخاطره جدي خواهد افكند. پايان قرن حاضر شاهد تحولات بين المللي عمده اي بود كه جنگ سرد ناشي از دو قطبي بودن جهان پايان يافته و تمايل روزافزون عمومي زمينه نظام چند قطبي را فراهم آورده است و هيچ كشوري حق ندارد ادعا كند كه ابرقدرت مطلق است. كشورها بايد متساوي الحقوق وهم شان باشند و حيثيت آنها مورد تعرض قرار نگيرد و سياست سلطه گري و بهره كشي متوقف شود. همه كشورها - كوچك و نيرومند بزرگ، و ضعيف، فقير و غني - متساويا عضو جامعه بين المللي هستند و در اين جامعه، سلطه گري، انحصارطلبي و زورگويي ابدا جايي نمي تواند داشته باشد و اين است نظم واقعي جهاني. سازمان ملل بايد تلاشهاي خود را روي حفظ صلح و جلوگيري از برخوردها متمركزكند. كشورهاي در حال توسعه (جهان سوم سابق ) هر روز نيرومندترمي شوند و خواهان نظم بين المللي منطقي و نويني هستند. آنها بايد در نظم جهاني جايگاه مناسبي داشته باشند كه در آن تبعيض، و زورگويي وجود نداشته باشد و كشوري را بر كشور ديگر ادعاي برتري نباشد. نخست وزير روسيه در خردادماه ويلتسين بعدا از چين ديدار خواهند كرد تا درباره تحكيم دوستي و همكاري دو كشور و به اجرا در آوردن اين اعلاميه تلاش كنند. بي حالي يلتسين . مسكو: يلتسين رئيس جمهوري روسيه كه در سفر به آلمان بي حال و خسته به نظر مي آمد و از آلمان براي استراحت، مستقيما به ساحل درياي سياه رفته بود، دچار آنفلوانزا شده است. با وجود اين، وي برنامه استراحت خود را قطع كرد تا با جيانگ زمين ملاقات كند و اعلاميه مشتركي را كه ضمن آن ابرقدرت بودن آمريكا رد شده است، امضاء كنند. وي سپس براي ادامه استراحت به ساحل درياي سياه رفته است. مايكل دباكي جراح آمريكايي قلب كه بيماري آنفلوانزاي يلتسين را تاييد كرد، گفت كه وضع قلب وي عادي است و مشكلي دباكي ندارد اين روزها در روسيه بسر يلتسين مي برد چند ماه پيش تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و پس از آن دچار ذات الريه مضاعف شد. ماندلا: داور بزرگ سياهان . لندن: مفسران رسانه هاي غرب ضمن بررسي فعاليت هاي نلسون ماندلا رئيس جمهوري چپگراي فدراسيون آفريقاي جنوبي در سه سال اخير به اين نتيجه رسيده اند كه سياهپوستان جهان - از آمريكا تا آفريقا - براي نخستين بار يك داور بزرگ براي خود يافته اند كه حل مسايل خود را به او ارجاع وي مي كنند تاكنون موفق به حل مسايل متعددي از جمله جنگ آنگولا شده است و اينك كمر به حل مساله زئير بسته است. اين مفسران معتقدند ماندلاي سالخورده كه نمي خواهد بيش از اين دوره، رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي باشد تا پايان عمر در مقام تازه خود به عنوان داور صدها ميليون سياهپوست باقي خواهد ماند، اما افسوس كه پير شده است. جادوي مرگ! لوس آنجلس: جمعه گذشته يك قاضي كيفري ايالت كاليفرنيا يك مرد ساله 44 كره اي به نام جائه چونگ كه براي خارج ساختن ارواح پليد از جسم زنش كيونگ مردي را براي كتك زدن وي اجير كرده بود قاتل درجه اول شناخت. جائه در دادگاه گفت كه سوءنيت نداشت و مي خواسته زنش از شر ارواح خبيثه رهايي يابد، زيرا پزشكان نتوانسته بودند او را كه گه گاه خل مي شد درمان كنند. وي شنيد يك راهب كره اي به نام سونگ چوي با وردخواندن و چوبزدن مي تواند اين ارواح را از تن زنش خارج كند و وي را به اين كار دعوت كرد كه ضمن زنش كتك خوردن، مرد. قاضي، راهب را قاتل درجه دوم اين شناخت جنايت در شهرلوس آنجلس صورت گرفته بود. گزارش سازمان ملل از بلوك شرق . ژنو: به گزارش سازمان ملل، در پي فروپاشي بلوك شرق، كودكان كشورهاي عضو اين بلوك (اروپاي شرقي ) دچار وضع بدي شده اند. در اين گزارش آمده است كه در نظام كمونيستي شغل و درآمد، تحصيل، بهداشت و مسكن پدران و مادران اين كودكان تضمين شده بود ولي اكنون براي همه اين امور بايد پول بدهند و براي يافتن كار تلاش كنند و دست به رقابت بزنند. بنابراين، وضعيت بچه هاي آنها از نظر خوردوخوراك، تحصيل و بهداشت به مخاطره افتاده است. اين گزارش تصريح مي كند كه عده اي جنايتكار هم از اين اوضاع سوءاستفاده مي كنند و هر سال پانصد هزار زن را به اميد كاربهتر به كشورهاي ديگر مي برند و مي فروشند و به ولگردي و فساد وادار مي كنند.