Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760207-18594S1

Date of Document: 1997-04-27

گزارش هفتگي داد و ستد سهام در بورس .سرويس اقتصادي: هفته گذشته در تالار بورس تهران 12 ميليون و 123 هزار و 637 سهم به ارزش بيش از 34 ميليارد و 13 ميليون ريال داد و ستد شد. اين معاملات در 6 هزار و 643 نوبت و براي 3 هزار و 901 نفر خريداري شد. ميزان معاملات اين هفته از نظر ريالي 49 درصد و از نظر تعداد 76 درصد نسبت به هفته قبل از آن افزايش نشان مي دهد. از 124 شركتي كه سهام و حق تقدم سهام آنها در اين هفته داد و ستد شد قيمت سهام 35 شركت تا 900 ريال افزايش يافت و قيمت سهام 58 شركت نيز تا 142 هزار و 999 ريال كاهش پيدا كرد; در نتيجه شاخص كل قيمت سهام در اين هفته /4 93با واحد كاهش روبه رو شد و به /1924 82رقم واحد رسيد. بيشترين افزايش ريالي قيمت در هفته قبل مربوط به گروه صنعتي نورد و پروفيل پارس بود كه با 900 ريال افزايش به قيمت 18 هزار ريال داد و ستد شد. در مقابل طيف ايران بيشترين كاهش قيمت را به خود اختصاص داد. قيمت سهام اين شركت در هفته موردبررسي به علت افزايش 2 هزار درصدي سرمايه 142 هزار و 999 ريال كاهش يافت و به 7001 ريال رسيد. براساس اين گزارش بيشترين تعداد و ارزش معاملات در هفته گذشته مربوط به حق تقدم سهام پارس الكتريك بود. سهام اين شركت در 459 نوبت و به ارزش افزون بر 10 ميليارد و 333 ميليون و 668 هزار ريال در بورس تهران عرضه شد. بيشترين تعداد سهام معامله شده نيز در هفته گذشته مربوط به حق تقدم سهام نيروي محركه بود. در اين هفته 3 ميليون و 516 هزار و 966 برگ حق تقدم سهام نيروي محركه داد و ستد شد. بيشترين تعداد خريدار را نيزايران خودرو با 253 نفر به خود اختصاص داد. در هفته مورد بررسي توسط بانكها و سازمانهاي دولتي 7 ميليون و 59 هزار سهم 308و به ارزش افزون بر 15 ميليارد و 326 ميليون و 327 هزار ريال در بورس تهران به فروش رفت. پررونق ترين روز داد و ستد سهام چهارشنبه 3 ارديبهشت بود. در اين روز 509 2 ميليون و هزار و 855 سهم به ارزش بيش از 12 ميليارد و 599 ميليون ريال در بورس عرضه شد.