Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760207-18587S1

Date of Document: 1997-04-27

بازتاب يك نظر در ميان هنرمندان هنرمندان نيز حق اظهارنظر دارند معتقديم كه هنر هرگز از اعتقاد و تفكر به دور نيست، به همين دليل هنرمندان شايسته ترين افراد براي شركت و مداخله در امور سياسي هستند مخالفت با اظهار نظر هنرمندان را درانتخابات رياست جمهوري بايد در عدم اعتقادبه آزاديهاي مشروع فردي ريشه يابي كرد در شماره پيشين اين گزارش خبر از اين موضوع داديم كه آقاي مصطفي ميرسليم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن اينكه گفته هيچ يك از گروههاي اجتماعي، ورزشي، فرهنگي، علمي و كارگري و انجمن هاي اسلامي نبايد درگير مسائل سياسي شوند، از گروههاي هنري نيز خواسته است كه وارد فعاليت سياسي نشوند. همچنين نوشتيم كه برخي معتقدندجناحي كه مي بيند اهل فرهنگ و هنر و انديشه به كانديداي آنها گرايش ندارند، اصل حمايت اهل فرهنگ را زير سوال مي برد. برخي از هنرمندان، سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را با بيانيه تعدادي از سينماگران كه در حمايت از يكي از كانديداهاي رياست جمهوري صادر شده بود، بي ارتباط ندانستند و گفتند كه جناحي كه مي بيند هنرمندان از كانديدايي به جز كانديداي آنان حمايت مي كند، به فكر محروم كردن هنرمندان از مشاركت در انتخابات رياست جمهوري افتاده است. سخنان وزير ارشاد و بيانيه سينماگران نويسنده صفحه ادب و هنر روزنامه سلام ازجمله افرادي بود كه اين سخنان را با بيانيه هنرمندان مرتبط دانست. وي نوشت: انتشار اين بيانيه ابتدا با واكنش معترضانه بعضي از نشريات روبه رو شد و متعاقب آن وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي طي انتشار اطلاعيه اي خواهان بي طرفي مجامع و موسسه هاي هنري در انتخابات رياست جمهوري شد. اما يكي از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن مخالفت با اين نظر، گفته است: وزير ارشاد پيش از صدور بيانيه سينماگران، اين سخنان را اظهار داشته است. متاسفانه هيچ كس در وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به ما نگفت كه وزير ارشاد اين سخنان را كجا و درچه تاريخي بيان كرده است. بنابر اين نمي دانيم ارتباطي با صدور بيانيه سينماگران دارد يا؟ نه آزاديهاي فردي و انتخابات رياست جمهوري. سيد ضياء هاشمي تهيه كننده روز فيلم هاي دزدعروسكها، عروس فرشته، وروز شيطان كه مهمترين ويژگي انقلاب اسلامي فرهنگي را، بودن آن توصيف مي كند و اعلام حمايت از يك كانديداي بخصوص را جزء آزاديهاي فردي و مشروع مي داند، گفته است: در انتخابات دور دوم مجلس شوراي اسلامي بعضي ها حرفهايي مثل حرفهايي كه اخيرا جناب ميرسليم مطرح كرده اند را در باره فعاليتهاي سياسي دانشجويان گفته بودند كه به پرسش و رهنمود خواستن از رهبر فقيد انقلاب منجر شد. حضرت امام جوابي قريب به اين مضمون فرمودند كه اعلام نظر و تمايل دانشجويان نه تنها حق آنهاست، بلكه يك وظيفه و تكليف هم هست. سيد ضياء هاشمي برآن است كه مخالفت بااظهار نظر هنرمندان در انتخابات رياست جمهوري را بايد در عدم عنايت به جوهره فرهنگي انقلاب اسلامي و عدم اعتقاد به آزاديهاي مشروع فردي ريشه يابي كرد. منوچهر محمدي تهيه كننده فيلمهاي سينمايي از كرخه تا راين، همسر ومن زمين رادوست دارم نيز مانند بسياري ديگر از هنرمندان، از شنيدن سخنان وزير فرهنگ وارشاد اسلامي تعجب كرد، زيرا به اعتقاد وي در زماني كه همه مسئولان نظام از جمله مقام معظم رهبري توصيه به مشاركت جدي مردم درامور سياسي و سرنوشت ساز مملكت مي كنند، اين توصيه آقاي ميرسليم يك معنا بيشتر نمي تواندداشته باشد و آن اينكه هنرمند جماعت هنوزبه درجه اي از رشد و بلوغ فكري نرسيده كه بتواند صواب را از خطا تشخيص دهد و با انتخاب خويش ممكن است به خود و پيرامون خود لطمه و صدمه بزند. محدوديت قانوني وجود ندارد كامبيز روشن روان نظر بعدي راكامبيز روشن روان، آهنگساز ومدرس دانشكده صدا و سيما اظهار كرد. وي گفت: هنرمندان و ساير اقشار جامعه كانديداي مي توانند، مورد نظر خود را انتخاب و در باره او صحبت و اظهار نظر كنند. قانون هم اين عمل را منع نكرده و محدوديتي را در اين زمينه براي هنرمندان قائل نشده است. عليرضا رئيسيان عليرضا رئيسيان كارگردان فيلمهاي سينمايي سفر وريحانه نيز گفته است: صحبتهاي ايشان خلاف قانون و خلاف صحبتهاي امام راحل است و چون اين امر مهم نمي تواند با صحبتهاي هيچ وزيري خدشه دار شود، پس هر نقل قولي ازاين دست خلاف مي نمايد. شايسته ترين افراد براي مداخله در امورسياسي صديقه وسمقي، شاعر، يكي ديگر از هنرمنداني بود كه سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رامورد انتقاد قرار داد و گفت: من از شنيدن سخنان آقاي ميرسليم بسيار تعجب كردم، كاش ايشان دليل اين نظر را بيان مي كردند و توضيح مي دادند كه چرا از هنرمندان چنين توقعي دارند. هنرمندان در هر جامعه اي، متفكران وانديشمندان آن جامعه محسوب مي شوند، بنابراين در تصميم گيريهاي سرنوشت ساز جامعه نقش حساستري دارند و بايد به آگاهي مردم بپردازند. ما معتقديم كه هنر هرگز از اعتقاد و تفكر دور نيست و گمان نمي كنم هيچ مساله اي در جامعه به اندازه انتخاب جريان حاكم برجامعه، موثر و مهم باشد. به همين دليل هنرمندان شايسته ترين افراد براي شركت و مداخله در امور سياسي از جمله انتخابات هستند. سياست زدايي از جامعه هنرمندان. محمدحسين آسايش، منتقد سينمايي نيز باطرح اين سوال كه به راستي سياست زدايي ازجامعه هنري به سود كيست، گفته است: چه دليلي دارد هنرمندان را از حضور در صحنه هاي سياسي كشور محروم؟ سازيم در حالي كه طي سالهاي اخير بارها اين نكته گوشزد شده كه يكي از دلايل انزواي سينماي ايران و عدم اقبال اقشار جامعه به استقبال ازفيلمهاي داخلي، بيگانه بودن اين آثار با مسائل مبتلابه جامعه ايراني در دوران معاصر است وبسياري علت اين ضعف و كاستي را سياست گريزي، خود سانسوري و ناآشنايي هنرمندان بامقولات سياسي دانسته اند و بسياري نيز بر اين باور بوده اند كه علت اصلي خنثي بودن و بي هويتي فيلمهاي سينماي ايران واهمه هنرمندان از نزديكي به مسائل روز و جريانات و تحولات مترتب برآن بوده و به همين دليل به سوي مضامين پيش پا افتاده و بي دردسر گرايش يافته اند. بديهي است كه وقتي در مسائل سياسي روز از هنرمندان توقع داريم كه از اعلام مواضع شخصي شان صرفنظر كنند، اين خودداري به شكل وسيع تري در آثار و دستاوردهايشان سرايت خواهد يافت. ناصر غلامرضائي كارگردان فيلمهاي سينمايي خون نامزدي بس، و حريم مهرورزي در مورد سخنان آقاي ميرسليم اظهار نظر وي نكرد فقط گفت: ايشان نظر خود را گفته اند، نظر ايشان ممكن است براي عده اي قابل قبول باشد و براي عده اي نيز قابل قبول نباشد. ضرورتي ندارد من در اين مورد اظهار نظر كنم. سعيد صادقي . سعيد صادقي نسب فيلمبردار فيلم سينمايي عاشقانه كه نگران است، هنرمندان در انتخابات تبديل به يك ديگ جوشان شوند و هر جناح سعي كند از آنها به نفع خود بهره برداري كند، نيز با سخنان مصطفي ميرسليم مخالفت كرد. چرا كه معتقد است هنرمندان هم جزو جامعه هستند و مي توانند اظهار نظر كنند. وي گفت: هركس از هر جناحي كه باشد، بايدحرفش را اگر بزند همه اظهار نظر كنند، به نفع جامعه آنها است كه شجاعت موضعگيري سياسي را حسيني وار دارند، عمل مي كنند وهيچ كدام از مسئولان حق ندارند، حسيني بودن را از جامعه بگيرند. فرهاد فخرالديني از نظرفرهاد فخرالديني آهنگساز و سازنده موسيقي سريال امام علي (ع ) چنين سخناني شايددر مورد اجراي يك قطعه موسيقي در يك اركستر سمفونيك درست باشد اما نه در انتخابات رياست جمهوري. وي گفته است: اگر در يك اركستر سمفونيك گروهي از نوازندگان بگويند من با اجراي اين قطعه مخالفم و عده اي ديگر بگويند من بااجراي آن يكي قطعه موافقم، اجراي اركسترمختل مي شود. اما انتخابات رياست جمهوري با اجراي موسيقي متفاوت است و هنرمند نيز همچون ساير ايرانيان حق اظهار نظر دارد. ژيلا بني يعقوب