Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760204-18565S1

Date of Document: 1997-04-24

تمدن معنوي در آرمان شهرهاي فردا شهرنشيني در چين در آستانه يك تحول بزرگ قرار گرفته است جيانگ ژي گانگ پاكيزه ترين شهر چين است. دراين شهر كسي سيگار نمي كشد و زباله يا آب دهان خودرا بر زمين نمي ريزد. جيانگ زمين، رهبر چين، شهر جيانگ ژي گانگ را به پاس كاميابي هاي اقتصادي و استاندارد بالاي اخلاقي ستوده است جيانگ ژي گانگ پاكيزه ترين شهر چين است. به گزارش تلويزيون سي. ان. ان، در اين شهر كسي سيگارنمي كشد و زباله يا آبدهان خود را بر زمين نمي ريزد. جيانگ زمين، رهبر چين، اين شهر را به پاس كاميابي هاي اقتصادي و استاندارد بالاي اخلاقي ستوده است. جيانگ زمين بر آن است كه اين شهر نمونه وسرمشقي براي ديگر شهرها باشد. جيانگ ژي گانگ از ديدگاه آلودگي هاي صوتي و زيست محيطي و هم پيوندي اجتماعي بسيار نمونه وار است. اين شهر، شلوغ و پر ازدحام نيست و كم تر تبهكار وجرم آفرين در آن يافت مي شود. گردانندگان شهر همواره از تازه واردها درخواست مي كنند مقررات همگاني رارعايت كنند، زباله بر زمين نريزند، سيگار نكشند، وآبدهان بر زمين نيندازند. زيرا خيابان هاي اين شهريكتا نمونه اي است از يك فرآيند شگرف كه تمدن معنوي خوانده شده است. برجسته ترين كسي كه از اين شهر بازديد كرده جيانگ زمين، رهبر چين، است. وي اين شهر را به عنوان نمونه اي براي چين برگزيده است. دست خط اوپيرامون نمونه وار بودن جيانگ ژي گانگ به صورت اعلاميه هايي در بسياري از مناطق كشور پخش شده است. در اين دست نوشته جيانگ زمين از مردم درخواست كرده است كه همواره به صورت يكي از بهترين ها باقي بمانند. كارخانه خودروسازي اين شهر يكي از بنيادين ترين صنايع كشور چين است و كارگران آن از رفاهي چشم گيربرخوردارند. در اين كارخانه تابلوهايي نصب شده كه در آن به كارگران پيشنهاد شده است باادب باشند و بهداشت و اخلاق را در كانون توجه خود قرار دهند. وقت شناسي و وطن پرستي از ويژگي هاي اخلاقي كارگران كارخانه است و هر يك از 6000 كارگر آن هر سه ماه يك بار مورد ارزيابي قرار مي گيرند. كارگران كارخانه همچنين براساس رفتار و منش خود پاداش مي گيرند و در هنگامي كه تخلفي از آنان سرمي زند آشكارا از آنها انتقاد مي شود يا از كارخانه اخراج مي شوند. هنگامي كه كارگران نوبت ( شيفت ) كاري خود را به پايان مي رسانند و رهسپار خانه هاي خود مي شوند به ناچار از برابر شعار جيانگ زمين مي گذرند. هر كس سيگار بكشد و زباله يا آبدهان خود را بر زمين بيندازد يا جريمه مي شود يا براي آموزش هاي اجباري بايد در كلاس هاي ويژه شركت كند. اما رفتارمتمدنانه پاداشهاي ديگري هم دارد. جيانگ ژي گانگ حتي خانه هاي نمونه هم دارد. يك روز مقام هاي چيني، گزارشگر سي. ان. ان، را به يك خانه متمدن بردند كه بر سر در آن نوشته شده بود: خانه متمدن. آقاي شن و خانواده اش - كه در اين خانه مي زيستند -درواقع از بازرسي هايي كه يك هيات محلي انجام داده بود سربلند بيرون آمده بودند. ماموران تا دو ماه ديگر دوباره به خانه متمدن سرمي زنند تا ببينند شن و خانواده اش آيا همچنان به هنجاري (استاندارد ) متمدن بودن وفادار مانده اند يا نه. در اين شهر، دانش آموزان مدرسه ها درسي ويژه را نيز بايد بگذرانند. درس تمدن معنوي كه تاكيد ويژه آن بر خدمات اجتماعي است. آنها براي كوششهاي خود تشويق مي شوند. اما تنها جوانان نيستند كه آموزش مي بينند. تلويزيون هم سهم خود را ادا مي كند. در يك برنامه تلويزيوني، نمايشي با درون مايه اخلاق و ارزشهاي خانواده اجرا مي شود. در اين نمايش: يك بازرگان ثروتمند به خاطر رعايت نكردن مسئوليت خود نسبت به مادر و خانواده اش مجازات مي شود. در اين برنامه، كارهاي بزرگ و انساني شهروندان در قالب يك جشن ويژه به نمايش درمي آيد و بازديد از يكي از ديدني هاي شهر، جايزه هايي است كه به پاس كاركردهاي آموزشي و بهداشتي به گردانندگان شهر اهداشده و اين جايزه ها بر ديوارهاي ساختمان انجمن شهرنصب شده اند. گردانندگان جيانگ ژي گانگ از اينكه شهرشان به اقتصادي كاميابانه و اخلاقياتي درخور تحسين دست يافته، همواره افتخار مي كنند. جمعيت جيانگ ژي گانگ درحدود يك ميليون نفر است. اين شهر يكي از ثروتمندترين شهرهاي چين است و توسعه در آن ادامه دارد. در اين شهر كتابي انتشار يافته به نام تمدن معنوي كه يك نسخه آن در هر خانه اي وجود دارد. اين كتابحاوي مقرراتي است كه بايد براي رسيدن به تمدن معنوي رعايت شود. از همه خانواده ها درخواست شده است كه اين كتاب را مطالعه كنند و آن را فراگيرند. شايد آموزش هاي اين كتاب و الگوي رفتارهاي مردم در اين شهر، در آستانه قرن بيست ويكم به ديگر شهرهاي چين كشانده شود وآرمان شهرهاي جديدي متولد شوند. پاكيزه ترين و منظم ترين شهر چين، اما به فرايافتي براي تبليغات دولتي در سطح ملي تبديل شده است. چراغ هاي زيباي نئون در هر غروب، به خيابان هاي جيانگ ژي گانگ جلوه اي يگانه مي بخشند. اما شهروندان فرهيخته شهر هرگز با شبزنده داري سلامت خود را به خطر نمي اندازند و رستوران هاي شهر در ساعت نه هر شبتعطيل مي شوند. جيانگ ژي گانگ در يك عبارت با ديگر شهرهاي چين از زمين تا آسمان فرق دارد. واحد رسانه هاي خارجي همشهري بازگردان: دكتر علوي