Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760203-18428S1

Date of Document: 1997-04-23

با طبيعت مهربان تر باشيم در ارتفاعات دارآباد چه؟ گذشت در پي زمستاني خشك و كم باران، بهار در كوه و دشت دامن گسترده است. علاقه مندان به ورزش كوهنوردي كه هر جمعه، كوههاي شمال تهران را به ويژه در مسيرهاي دارآباد، دربند، گلاب دره، كلكچال، شيرپلا، اوسون وپلنگ چال مي پيمايند، مي گويند، امسال بهار به علت كم آبي سرسبزي سال هاي پيشين را ندارد، اما به هر حال بهار زيبا و فصل رويش و بالندگي است. اما دريغا ازشهرونداني كه علي رغم برخورداري از هواي پاك كوهستان و زيبايي هاي طبيعت، گل ها و گياهان نورسته ودرختچه هاي تازه به شكوفه نشسته را ريشه كن مي كنند ويا مي شكنند و با خود به شهر مي آورند، به اين اميد كه آن شاخه از زمين جدا شده كه ساعتي بيش نمي تواندزنده بماند، لحظاتي زينت بخش فضاي خانه آنها باشد. اين ناسپاسي آشكار از كساني سرمي زند كه شايد در محيطكار، در محله و در ديد و بازديدهاي خانوادگي، خود رامقيد به ادب و احترام مي دانند، اما براي مظاهرزيبايي و سرزندگي طبيعت اين مواهب ارزشمند احترامي الهي، قايل نيستند و به آساني به زندگي آنها خاتمه مي دهند. يك شهروند ساكن تهران مي نويسد: صبح روزجمعه 29 فروردين ماه جاري در مسير ارتفاعات دارآبادو هنگام بازگشت، متوجه شدم كه سه نفر از شاخه هاي مردان، شكسته پر از شكوفه هاي صورتي نوعي درختچه آلوي كوهي را در دست دارند و از يك سراشيبي منتهي به دره كه آب باريكي در آن جريان دارد به سوي، راه اصلي اين مسير بالا مي آيند. هرقدر با خود جنگيدم كه از اين حادثه آسان بگذرم، نتوانستم خود را متقاعد كنم. به اولين نفر كه به راه اصلي نزديك شده بود اعتراض كردم و گفتم: - مي دانيد، چند سال بايد طول بكشد تا اين درختچه به رشد كنوني ؟ برسد! با لحني طنزآميز و در حالي كه به دو نفر ديگر چشم دوخته بود، گفت: - اينها به گل هاي بيابان هم؟ كاردارن! مرد سالخورده اي كه به همراه خانواده خود به كوه آمده بود و شاهد اعتراض من بود، با لحن معترضي گفت: - شما در واقع شاخه هاي زندگي خودتان، فرزندانتان و نسل هاي آينده را قطع مي كنيد، نه گل بيابان را! آن مرد سكوت كرد. ظاهرا مجالي براي ادامه گفت و گونبود. اما عده اي هنگام كوه پيمايي در ارتفاعات شمال تهران با طبيعت بسيار بي رحمانه رفتار مي كنند. درختچه ها را مي شكنند گلها و گياهان را ريشه كن مي كنند و يا كيسه هاي نايلوني، قوطي هاي كنسرو وكمپوت را در آب زلال دره ها رها مي سازند و به اين ترتيب، كوهستان را كه رستنگاه گلها و گياهان و منبع آب شيرين و مامن حيات وحش است، آلوده مي كنند. درمسير دارآباد به علت همين بي توجهي ها، عرياني آشكاركوه به چشم مي آيد. درختچه هاي آلوي كوهي و گونه هاي ديگر را كه در اين ماه به شكوفه مي نشينند، تنها دردامنه صخره هاي غيرقابل دسترس مي توان يافت، تازه اين درختچه ها در همان جا هم از دست اندازي افرادبي توجه و ناسپاس در امان به نيستند نظر مي رسد كه وسايل ارتباط جمعي در جهت آگاه كردن مردم بايد تلاش بيشتري به عمل آورند. سيماي جمهوري اسلامي ايران كه با دريافت حق اشتراك منظم از مردم، به صورت بخشي از حقوق مسلم جامعه درآمده است، بايد در لابلاي برنامه هاي روزانه خود، با ميان پرده هاي هشداردهنده مردم را نسبت به مراقبت از مواهب طبيعي به خصوص پوشش گياهي در حال انقراض آگاه كند. به همان سادگي كه جمله معروف بازيگر اصلي مجموعه تلويزيوني خاله جان در ايام نوروز سر زبان هامي افتد مي تواند بخشي از اين استعدادها را براي حفظمحيط زيست در نظر گرفت و فرهنگ مراقبت از مواهبطبيعي را كه متعلق به همه نسل هاست به ميان مردم برد.