Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760203-18414S1

Date of Document: 1997-04-23

چرا نبايد در مسائل سياسي موضعگيري ؟ كنيم! سيف الله داد، در پشت صحنه فيلم بازمانده بازتاب يك نظر در ميان هنرمندان سيف الله داد: نمي توانند به هنرمندان بگويند كه شما جانبدار كسي نباشيد و آن وقت خودشان از كانديداي خاصي به طور علني جانبداري كنند فاطمه راكعي فاطمه راكعي: هنرمند به دليل دريافت سريعي كه از اوضاع و شرايط دارد، بايدبيشترين حساسيت را نسبت به مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه نشان دهد يدا... صمدي: امروزه مردم شعور لازم را براي انتخاب سرنوشت خود و ميهنشان دارند. در هفدهمين روز از روزنامه اخبار بهار، خبر داد كه آقاي مصطفي ميرسليم وزير محترم فرهنگ وارشاد اسلامي ضمن اينكه گفته هيچ يك از گروههاي ورزشي، اجتماعي، علمي فرهنگي، و كارگري و انجمن هاي اسلامي نبايد درگير مسائل سياسي شوند، از گروههاي هنري نيز خواسته است كه وارد فعاليت سياسي نشوند. ميرسليم همچنين گفته بود كه برخي از داوطلبان نامزدي درانتخابات رياست جمهوري به سراغ گروههاي هنري نظير خوشنويسان، كارگردانان و غيره رفته اند وبه جلب نظر و راي آنان پرداخته اند، اين انحراف حركت، جديدي است كه متاسفانه با انتخابات اين دوره رياست جمهوري ممكن است، تشديد شود. نخستين كسي كه با اين نظريه به مخالفت برخاست، آقاي سيدعطاءالله مهاجراني معاون پارلماني رئيس جمهور بود. وي در يك واكنش سريع كه عصر همان روز در روزنامه اطلاعات منعكس شد ناخشنودي از حضور اهل فرهنگ مثل كارگردانان سينما و خوشنويسان و نويسندگان و هنرمندان را نوعي موضعگيري سياسي دانست و احتمال داد جناحي كه مي بيند اهل فرهنگ و هنر و انديشه به كانديداي محترم آنان گرايش ندارند، اصل حمايت اهل فرهنگ را زير سوال مي برد. مهاجراني با بيان اين مطلب كه صنوف مختلف، تدارك كننده وجه مادي زندگي هستند و اهل فرهنگ تدارك كننده وجه معنوي آن، پرسيده بود: حال در امر مهمي مثل انتخابات رياست جمهوري همان گونه كه براي صنوف ازجمله انجمن اسلامي بازار حق و حقوق قائل هستيم كه موضعگيري سياسي و اجتماعي خود را مطرح كنند و جلسات پي درپي داشته باشند كه بس مفيد و مغتنم چرا است، اهل فرهنگ و هنر و انديشه نتوانند در امر مهم انتخابات حضور پيدا؟ كنند . سيف الله داد كارگردان سينما كه در چهاردهمين جشنواره سراسري فيلم فجر جايزه بهترين فيلم را به خود اختصاص داد، از ديگر مخالفان نظر ميرسليم بود كه گفت: يادم هست كه در اوايل انقلاب تلاشهايي صورت گرفت تا حتي دانشجويان نيز در فعاليتهاي سياسي شركت نكنند، اما رهبر فقيد انقلاب خيلي صريح گفتند كساني كه مي خواهند دين را از سياست جدا انحراف كنند، فكري دارند. البته من قائلين اين حرف را متهم به چنين مساله اي نمي كنم. سيف الله داد كه فيلم بازمانده اش را تعداد زيادي از ايرانيان اواخر سال گذشته به صورت يك سريال تلويزيوني از شبكه اول تلويزيون به تماشا نشستند، همچنين گفت: كساني كه مي گويند گروههاي هنري نبايد درگير مسائل سياسي اگر شوند، براساس ضوابطي اين حرف را مي زنند، بايد آن ضوابط را تغيير دهند، چراكه مخالف اصل كلي سياست ما عين ديانت ماست است. - آقاي داد! آيا واقعا ضوابطي وجود دارد كه دخالت هنرمندان را در انتخابات ممنوع؟ مي كند - نه. تا آنجا كه من مطلع قانون هستم، فقط مداخله نيروهاي نظامي را در اين مورد منع كرده است. واقعا من اين را نمي فهمم كه چرا گروههاي هنري ازجمله كارگردانان و يا خوشنويسان نبايد اين اجازه يا صلاحيت را داشته باشند كه از كانديداي خاصي حمايت كنند. كارگردان بازمانده كه نگران بود چنين سخناني موجب ايجاد روحيه منفي و انفعال در هنرمندان شود، گفت: از يك سو اين توقع از هنرمندان وجود دارد كه در مورد مسائل اصلي كشور آثار هنري توليد كنند و ازسوي ديگر به آنها گفته مي شود، وارد مسائل سياسي نشوند. آيا اين به اين معنا نيست كه درواقع به ما توصيه مي كنند كه به فكر ساختن فيلم هاي سياسي هم نباشيم. نظر ديگر را در مورد سخنان آقاي احمد ميرسليم، مرادپوركارگردان سجاده آتش و دستيار اول كارگردان مجموعه تلويزيوني كوچك جنگلي اظهار كرد كه گفت: متاسفانه گوينده، به معناي آن توجه نداشته است. مهدي هاشمي مهدي هاشمي بازيگر سرشناس سينما و تلويزيون نيز گفت: هرانساني چه بخواهد، چه نخواهدسياسي است و بهتر آنكه در اين موارد رك و راست تر باشد، الان زمانه اي نيست كه آدم خيلي بيش ازحد محافظه كارانه زندگي كند و نظرات خود را اصولا نگويد حمايت از يك كانديدا اصلا به معناي نفي ديگران نيست، چون همه كانديداهابه نحوي تائيد شده هستند. وي تاكيد كرد: بهتر است همه هنرمندان و ساير افراد نظرات خود را بگويند. اما نظرگلاب آدينه بازيگرتلويزيون و سينما با اظهارنظر همسرش مهدي هاشمي تفاوت داشت. وي مي گفت: - نمي خواهم در مورد مسائل سياسي اظهارنظر كنم. - چرا، خانم آدينه. - حرف سياست كه مي شود، دلشوره مي گيرم. جميله كديور، محقق و عضوشوراي سردبيري روزنامه اطلاعات بين الملل اين نظر را كه هنرمندان نبايد در مسائل سياسي وبه طور مشخص در انتخابات رياست جمهوري موضعگيري حيرت برانگيز كنند، توصيف كرد. چرا كه به اعتقاد وي مطابق اين نگرش تمامي اصناف اعم از تجار محترم، بنكداران، صنف بزاز، گيوه فروش، كله پز، بقال و... مي توانند موضعگيري سياسي در امر انتخابات داشته باشند، اما نقاش، خوشنويس، موسيقي دان، كارگردان و نويسنده نمي تواند. بيهوده نيست كه حافظ كه حافظه تاريخي ملت ماست، سروده است: فلك به مردم نادان دهد زمام مراد تو اهل دانش و فضلي همين گناهت بس كديور ضمن اينكه چنين موضعگيري هايي را مخالف قانون اساسي، مغاير قانون انتخابات و نافي حقوق عمومي توصيف كرد، آن را بي اعتبار دانست و گفت: هرقدرانديشيدم كه گوينده محترم اين كلام تاريخي چه توجيه منطقي، شرعي و عرفي براي محروم كردن هنرمندان از مشاركت آنان در امر انتخابات رياست جمهوري داشته است، پاسخي غيرازاين نيافتم كه ايشان اين نظر را به عنوان يك موضعگيري سياسي اعلام داشته اند. نظر ديگر مربوط به فاطمه راكعي، شاعر است كه هنرمندان راستين را همراه و انعكاس دهنده واقعي آراء فيلسوفان و رهبران انقلاب درطول تاريخ مي داند، چرا كه به اعتقاد وي هنرمند متعهد نه فقط تافته اي جدابافته از جامعه نيست، بلكه به دليل دريافت سريعي كه از اوضاع و شرايط دارد، بايد بيشترين حساسيت را نسبت به مسائل اجتماعي سياسي، و فرهنگي جامعه نشان دهد. راكعي چنين سخناني را منطبق باديدگاه هنر براي هنر دانست و گفت: هنرمند متعهد نمي توانددر مورد مسائل سياسي كشورش بي تفاوت باشد، چون با مردم حركت مي كند. نكته: . تعدادي از هنرمنداني كه مورد پرسش ما قرار به گرفتند، اين موضوع كه يكي ازكانديداهاي رياست جمهوري درمراسم اختتاميه جشنواره سينماي جوان براي توزيع جوايز مورد دعوت قرار گرفته بود انتقاد كردند. سيف الله داد ازجمله افرادي بودكه به اين موضوع انتقاد داشت وآن را يك اقدام جانبدارانه خواند. وي گفت: آيا هيچ كس ديگري نبود كه جوايز را توزيع؟ كند... نمي توانند به هنرمندان شما بگويند، جانبدار كسي نباشيد و آن وقت خودشان از كانديداي خاصي به طورعلني جانبداري كنند. بهتر بودخودشان يك اخلاق انتخاباتي راپايه گذاري كنند. مي توانستندبگويند باوجودي كه مي خواستيم ازآقاي... دعوت كنيم، باتوجه به فاصله كمي كه با انتخابات داشتيم اين كار را نكرديم. يدالله صمدي كارگردان فيلمهاي سينمايي آپارتمان شماره 13 دو دمرل، نفرو نصفي واتوبوس از ديگر مخالفان نظر آقاي ميرسليم بود، كه گفت: اين سخنان به معناي دست كم گرفتن مردم است، امروزه مردم شعور لازم را براي انتخاب سرنوشت خود و ميهنشان دارند. درصد قابل توجهي از مردم خودشان تصميم مي گيرند و نه كوركورانه. از سويي همه از جمله جامعه هنري هواداراني دارند كه نبايد ناديده انگاشت. اقشاري از مردم به هنرمندان اعتماد دارند و از ايشان تاسي مي جويند. صمدي با اين اعتقاد كه امروزه هنرمندان در ميان مردم و همسوي باورهاي ايشان هستند، گفته است: تفكيك هنرمندان از مردم در مقاطع حساس سياسي و اجتماعي نتيجه اي جز ايجاد خلاء ميان ايشان نخواهد داشت. كه اين از نظر مردم آگاه يك مميزي سياسي است و محصول اين عمل، عدم اعتماد به مسئولين. بگذاريد اين شوروشعف شركت هنرمندان و مردم در انتخابات ساري و جاري بماند و آنچه كه تاكيد مقام معظم رهبري است، يعني تجلي حضور واقعي مردم تحقق يابد. محمدعلي نجفي . محمدعلي نجفي كارگردان مجموعه تلويزيوني سربداران و فيلمهاي سينمايي افسانه شهر زمين لاجوردي، گزارش آسماني، يك قتل و پرستار شب گرچه اعتقاد دارددر باب برخي حرفها بهترين واكنش انسان خردمند خاموشي است، اما در مورد سخنان ميرسليم گفت: از سخن ايشان چنين بر مي آيد كه گويي بهتر است، آنان كه سرمايه اي از جنس انديشه دارند، عرصه را خالي كنند، تا آنان كه انديشه اي از جنس سرمايه دارند آسوده تر فعاليت كنند. ژيلا بني يعقوب