Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760201-18321S1

Date of Document: 1997-04-21

با حضور رئيس جمهوري همايش سامانه هاي سطوح آبگيرباران امروز در تهران گشايش مي يابد . سرويس شهري: با حضور آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري، هشتمين همايش سامانه هاي سطوح آبگير باران امروز در تهران گشايش مي يابد. در اين همايش كه به روز 5مدت ادامه دارد محققان وانديشمندان 46 كشور جهان به بحث و بررسي درباره بهره گيري از روشهاي سنتي و جديد براي جلوگيري از هدررفتن آب وراههاي استفاده بهينه از آن مي پردازند.