Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760201-18280S1

Date of Document: 1997-04-21

خطر كم آبي تهران جدي است مصرف را كم كنيم با وجود كاهش نزولات جوي در ماه جاري مصرف آب آشاميدني در شهرتهران افزايش يافته است. حيدري معاون امور مشتركين و درآمد شركت آب و فاضلاب استان تهران در گفت وگو با واحد مركزي خبر با اعلام اين مطلب افزود: در زمستان سال گذشته و به ويژه ماه جاري، نزولات آسماني كاهش چشمگيري يافته است و منابع آب آشاميدني تهران با كمبود روبروست. وي با بيان اينكه ميزان مصرف آب هر خانواده 5 نفره به طور متوسط ماهانه /22 5متر مكعب است افزود: هر يك از خانواده ها در صورتيكه بيشتر از /22 5مترمكعب آب مصرف كنند مصرف آنها بيش از حد معمول است و اگر بيش از 75 مترمكعب در ماه مصرف كنند به عنوان مشترك پر مصرف تلقي مي شوند. وي با اشاره به خطرات ناشي از مصرف بي رويه آب افزود: به مشتركان پر مصرف ابتدا اخطار مي شود و اگر اخطار موثر نبود، انشعاب آب آنها قطع خواهد شد.