Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760131-18210S1

Date of Document: 1997-04-20

دقت كنيد! كودكان و تجربه هاي تازه كودكان كنجكاوند و همواره دوست دارند عرصه هاي تازه تر زندگي را تجربه كنند. اگر اين خصيصه كودكان را نتوانيم به راههاي مناسب هدايت كنيم و يا به جاي استدلالهاي منطقي و قابل فهم كودكان، از خشونت و تحكم سود بريم، فرزندان خود را به كجراهه هايي هدايت مي كنيم كه خصيصه هاي طبيعي خود را در خفا بروز دهند و تلاش كنند دور از چشم بزرگترها عرصه هاي زندگي را به تجربه بنشينند. ديروز، كودكي در تهران دور از چشم مادر و پدر، شمع و كبريتي به دست گرفت، در كمد لباس خانه شمع را روشن كرد تا سوختن شمع را در تاريكي كمد تجربه كند. آتش از كمد به خانه سرايت كرد و همه چيز را دربر گرفت. در اين صفحه بارها نوشتيم كه مادرها و پدرها نبايد به هيچ روي از بازي فرزندان خود كه تجربه هاي زندگي را مي جويند، غافل بمانند. غفلت از بازي كودكان تاكنون فاجعه هاي فراواني به بار آورده است كه جبران پذيرنيست. مراقبت از فرزندان وظيفه اصلي مادرها و پدرهاست. نبايدبچه ها را از بازي منع كرد، اماهمواره بايد باخبر باشيم كه بچه هاي ما دور از چشم ما كجاهستند و چه مي كنند.