Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760131-18207S1

Date of Document: 1997-04-20

تازه خوري، عادت پسنديده اي كه از ياد برده ايم چرا ارزش مواد غذايي را از بين؟ مي بريم (بخش آخر ) اگر خريد مواد غذايي براساس نياز خانواده و به موقع انجام شود يخچال ها وفريزرها به انبار مواد غذايي تبديل نمي شوند باكتري هاي سرمادوست! روزگاري كه هنوز يخچال و فريزر به وسايل موردنياز خانواده ها علاوه نشده بود. خانواده بعضي از غذاها را با استفاده از مكان هاي خنك مثل زيرزمين و كناره حوض آب و حداكثر براي ساعت 24 نگهداري مي كردند. اين رسم بيشتر در تهران برقرار بود. در شهرهاي سردسير خانواده ها مي توانستند با اطمينان بيشتري مواد غذايي را براي زماني طولاني تر نگهداري كنند. اما پس از آن كه، يخچال و سپس فريزر وارد خانه ها شد شيوه نگهداري مواد غذايي دگرگون شد. اكنون در خانه ها و در كالبد فريزرها مي توان غذاهايي را يافت كه شايد بيش از 6 ماه از زمان ذخيره سازي آنها مي گذرد. به گفته كارشناسان بهداشت غذايي، اين قبيل مواد كه براي مدت طولاني در يخچال و فريزر نگهداري مي شود، بخش اعظم ويتامين ها و خواص خود را از دست مي دهند. به همين دليل لازم است از يخچال وفريزر به گونه اي استفاده شود كه مواد غذايي، خواص خود را از دست ندهند. دربخش نخست اين گزارش تحت عنوان، چرا ارزش مواد غذايي را از بين اشاره؟ مي بريم شد كه استفاده نادرست از يخچال باعث رشد و نمو ميكربها و باكتري هاي سرمادوست مي شود و اين آلودگي تمامي مواد غذايي موجود در يخچال را در معرض خطر قرار مي دهد. بنابراين بايد، مواد غذايي را براي زمان معيني ذخيره كنيم وبا ذكر تاريخ و مشخصات ماده غذايي بر روي بسته بندي آن به ترتيب اولويت ازاين مواد استفاده نمائيم و همچنين باتوجه به ميزان سرما در طبقات مختلف يخچال، مواد غذايي را باتوجه به دماي متفاوت، در جاي مناسب قرار بدهيم. بخش پاياني اين گزارش را مي خوانيد. متاسفانه برخي خانواده ها مواد غذايي را گاهي تا يك سال نيز در فريزر نگهداري مي كنند زيرا در زمان ارزاني چيزهايي مثل نخود و لوبيا را به مقدار زيادمي خرند و در فريزرها انبار مي كنند كه تا هنگام گراني و كمبود آنها را در اختيار داشته باشند. در حالي كه اين رويه درست اين نيست روزها در دنيا به سلامتي و غذاهاي سلامتي بخش food Healthy توجه زيادي مي شود. غذايي كه يكسال در فريزر بماند تبديل به تفاله اي مي شود كه اصلا ارزش غذايي ندارد. دكتر مهين آذر، زمان مناسب براي نگهداري سبزيجات در فريزر را حداكثر شش ماه ذكر مي كند و مي افزايد: البته بهترين مدت 3 ماه است. و نگهداري گوشت را بيش از 4 تا 5 ماه درست نمي داند. بنابراين بهتر است روي بسته بنديهاي مواد غذايي تاريخ ورود به فريزر ذكر شود كه اول مواد غذايي قديمي تر مورد استفاده قرار گيرد. وي در ادامه مي گويد: به نظر من استفاده ازفريزرهاي بزرگ براي خانواده هاي 4 يا 5 نفره شايديكي از اشتباهات آنها باشد. زيرا بهرحال وجود چنين فريزرهايي آنها را تشويق به خريد و نگهداري مواد غذايي بيشتري به صورت انجماد مي كند. در حالي كه يخچالهايي كه كنارشان فريزر نيز دارند به دليل كوچكتر بودن، مناسبتر بنظر مي رسد زيرا خانواده ها مجبور به خريد و مصرف مواد غذايي تازه مي شوند. براي مثال، خود من ترجيح مي دهم بجاي سبزي منجمد شده، سبزي خشك مصرف كنم. چون پس از انجماد ديگر ارزش غذايي براي سبزي باقي به نمي ماند طور كلي اين نوع فريزرهاي بزرگ بيشتر براي رستورانها و بيمارستانهايي كه غذا را به صورت انبوه مي پزند، مناسب مي باشد. برنامه ريزي براي خريدبه كمك يك برنامه ريزي براي خريد، مي توان بيشتر، مواد غذايي تازه مصرف كارشناسان كرد صنايع غذايي مي گويند خانواده ها به جاي همه اوقاتي كه بهرحال به نوعي هدر مي رود حتما مي توانند در هفته زماني را نيز به خريد هفتگي موادغذايي اختصاص دهند. البته اين خريد نيز در صورتي مناسب و بجا خواهد بود كه نيازهاي غذايي هفته براساس يك برنامه غذايي مشخص تعيين شده باشد تا خريد بي رويه باعث اتلاف برخي مواد غذايي و يا كهنه شدن آنها در فريزر يا يخچال نشود. يك كارشناس صنايع غذايي بر اين نكته تاكيد دارد كه بايد بين خانم هاي خانه دار اهميت خريد و مصرف موادغذايي تازه جا بيفتد تا مثلا به جاي صرف وقت زيادبراي خريد لباس يا موارد مشابه، زماني نيز در هفته به خريد مناسب مواد غذايي اختصاص اگر دهند اين برنامه ريزي دقيق صورت گيرد به جاي اينكه فريزرها انبار موادغذايي شوند، با خريد نوبه نوي محصولات تازه خوري غذايي، در خانواده ها مرسوم مي شود. بدين ترتيب نه تنها بهداشت قابل توجهي در مصرف غذا رعايت مي شود بلكه از اتلاف موادغذايي كه نياز چنداني نيز خانواده به آنها ندارد و تنها به صرف انبارشدن در فريزر به طورمرتب استفاده مي شود، جلوگيري بعمل مي آيد. تنوع غذايي نيز كه از نظرهاي گوناگون بسيار مهم است تنها به وسيله اين نوع برنامه ريزي تغذيه اي بوجود مي آيد. به عبارتي به جاي اينكه فرد يك كيلو 10باره سبزي كوكو در فريزر قرار دهد محاسبه مي كند كه در اين هفته چند بار سبزي كوكو درست خواهد كرد و بر آن مبنا تنها مقدار موردنياز را خريداري مي كند. سيما سامان زاده، خانم خانه داري كه براي وضعيت غذايي خانواده اش بسيار اهميت قائل است، مي گويد: خانواده ها اگر يك كمي هم به فكر فرزندانشان و رشد جسمي و فكري آنها باشند سعي مي كنند مواد غذايي تازه استفاده كنند تا ويتامين موردنياز آنها را تامين اگر كنند دقت كنيد افزايش بيماريها و اينكه ديگربچه ها مثل گذشته رمق چنداني ندارند و جسم آنها بسيار آسيبپذير شده است به مصرف اين گونه غذاهاي كهنه و غيرمغذي برمي گردد. نكته اينجاست كه مثلا براي تهيه يك قورمه سبزي از سبزي فريزري استفاده مي كنيم كه بسياري از ارزش غذايي آن از دست رفته است و ما با سرخ كردن همين سبزي آن را از وجود هر نوع ماده ارزشمند غذايي خالي مي كنيم!