Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760131-18190S1

Date of Document: 1997-04-20

مجموعه اي هم نقش و همدل از درياي خطوط اسلامي نقد و نظري بر نمايشگاه نخستين جشنواره آنچه مي خوانيد بخش آخر نگاهي به جشنواره خوشنويسي جهان اسلام است، اين جشنواره هم اكنون در موزه هنرهاي معاصر و چند مركز فرهنگي تهران داير است. حضور يكپارچه استادان رشد و پيشكسوتان طراز اول خوشنويسي و مدرسين انجمن خوشنويسان ايران در اين نمايشگاه به هر بازديدكننده عميق و دقيقي كه با ژرف بيني از سالن هاي نمايشگاه ديدن كند و به فضاي نمايشگاه كتابهاي خطي ومرقعات نفيس قدما روي نهد، اين سوال در ذهن او به وجود مي آيد كه آيا در معادله هنري ديروز و امروز و يا گذشته و حال و در نمودار صعود و نزول، جايگاه كنوني خوشنويسي ايران در كجاست (؟ ) آيا حضور گذشتگان را مي توان درميان جمع حاضرين با مقايسه امكانات گذشته و حال از هر جهت جستجو؟ كرد، قدرت در اجرا، طاقت در كتابت، نوآوري در فرم، ابداع در تركيب، دقت در ارائه، ظرافت در جداول، تجانس در رنگها و... و نيز در دادوستدهاي هنري با توجه به ارتباطات تنگاتنگ جوامع هنري جهان، جايگاه خوشنويسي ايران كه در رديف معدود كشورهاي برتر اسلامي در اين زمينه بوده و هست، در چه مرتبه و مقامي؟ است و تاثير و تاثر آن از هنرهاي مشابه در عرصه خط و خوشنويسي جهان چه بوده است و جواب اين سوالات را مي بايست در برپايي مجدد اين گونه جشنواره ها جستجو كرد كه راهي نه چندان طولاني را در پيش رو دارد، در واقع هنر خوشنويسي ايران نه تنها در دايره كشورهاي اسلامي، بلكه در عرصه هنر خوشنويسي جهان مي بايست جايگاه خود را بيابد و بر پشتوانه گرانسنگ هنري خودمتكي باشد و به شيوه طبيعي هنر تاثير بپذيرد و اثر بگذارد تا از چهار تخته تكرار و تقليد رهايي يابد زيرا سيري در سراسر تابلوهاي آويخته از ديوارنمايشگاه، اين حديث تلخ را در ذهن بازديدكننده القاء مي نمايد كه رودخانه خروشان و سيال و زلال خوشنويسي ايران پس از قريب شش قرن عمر هنري كه بيش از چهار قرن را در مرحله كمال و باروري بسر برده است، هنوز به اقيانوس هنرجهاني راه نيافته است و در اوج قله عظمت و زيبايي خويش به قله هاي برتربي تحرك و ايستا چشم دوخته است; در اين وادي آثار تني چند از استادان پيشكسوت حاضر و پنجه هاي پهلواني چهره هاي تابناك و سرشناس خطه خوشنويسي وتابلوهاي نوين و ارزشمند خط نقاشي در طي نمايشگاه، نويد راه يابي به عرصه شايسته هنر خوشنويسي جهاني را به ارمغان مي آورد كه البته نبايست به همين نمونه ها اكتفا كرد. نمايشگاه آثار و تجليل از پيشكسوتان خوشنويسي معاصر ايراني (در گذشتگان ) اگر چه در نمايشگاه جايگاهي در خور را به خود اختصاص نداده است، اما به هرحال ياد و يادماني است از آنان كه از اين تبار سر به تيره تراب كشيده اند و هركدام حقي عظيم بر هنر خوشنويسي معاصر دارند و در وراي سكوت سنگين چهره هاي استادان كه بر حضور عاشقان شيفته نظر دارند، اعتراض و غوغايي است كه گويي با زبان حال جوياي نمايشگاه آثار و تجليل از ابرمردان تاريخ خوشنويسي ميرعماد ايران، بزرگ، ميرزا رضا كلهر، ميرزا غلامرضا اصفهاني، محمدالكتاب درويش قزويني، عبدالمجيد، هستند و در كنار، رضايت خاطري از نمايشگاه يادگار استادكه به منظور نمايش ابزار خوشنويسي و آثار استادان در گذشته معاصر برگزارگرديده است. ديگر نمايشگاه عكس و اثر به منظور معرفي معاصرين طراز اول خوشنويسي كشوركه بار سنگين ترويج و تعليم خط و خوشنويسي ايران اسلامي را در چند دهه اخيربر دوش داشته اند و رسالت تعليم و تعلم خود را كه از استادان پيشكسوت به امانت دريافته اند، به سلامت به مقصد رسانيده اند و هر كدام جايگاهي خاص در عرصه هنر معاصر ايران دارند. تشكيل نمايشگاه ابزار و ادوات خوشنويسي از دوبعد معرفي و شناخت براي بازديدكنندگان جالب توجه و ديدني است و جاذبه اي ويژه را فراهم ساخته است.