Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760130-18141S1

Date of Document: 1997-04-19

ميوه فروش قاچاقچي به دام افتاد يك قاچاقچي كه در مغازه ميوه فروشي خود موادمخدر توزيع مي كرد از سوي ماموران منطقه شرق تهران شناسايي شد و 11 كيلو ترياك و يك ميليون تومان پول ازمغازه او كشف شد. ماموران ميوه فروش را كه محمود نام دارد با پرونده به مقامات قضائي تحويل دادند. محمود همراه با همدستانش كه شاگردان ميوه فروشي بودند و گفته مي شود در توزيع موادمخدر دست داشتند به زندان افتادند.