Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760130-18126S1

Date of Document: 1997-04-19

چگونگي پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو . سرويس اقتصادي: در اجراي قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات، هيات وزيران آيين نامه اجرايي ماليات نقل وانتقال دست دوم به بعد انواع خودرو و ماشين آلات راه سازي را تصويب كرد. بنابراين مصوبه، پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبض هاي مخصوصي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و در اختيار بانك ها قرار مي گيرد قابل پذيرش است وبايد مشخصات كامل خودرو يا ماشين آلات راه سازي، اعم از نوع، سيستم، مدل، شماره شهرباني، شماره موتور و شاسي و نام مالك در آن درج و به مهر شعبه ممهور و توسط ماشين تحويلداري پرفراژ شده باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند و ثبت شماره سند و شماره دفترخانه در كليه نسخ قبض مالياتي، نسخه مربوط به خود را همواره نگهداري كنند. ادارات راهنمايي و رانندگي نيز موظفند پس از ملاحظه نسخه قبض ماليات نقل و انتقال مربوط به پرداخت كننده، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام كنند. دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به خودروها يا ماشين آلات راه سازي را تصريح يا مستثنا كنند. قبض هاي پرداخت ماليات در هر شهرستان براي انجام معامله وتنظيم سند در همان شهرستان قابل پذيرش است.