Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760128-18079S1

Date of Document: 1997-04-17

براساس پژوهشهاي اروپايي زندگي در جوار آلاينده هاي خطر زيستي، ابتلا به سرطان را افزايش مي دهد .سرويس شهري: به گفته پژوهشگران، نوزاداني كه در اطراف منابع صنعتي آلوده كننده محيط زيست، همچون پالايشگاه هاي نفت و كارخانه هاي سيمان زندگي مي كنند، احتمال مرگ آنها در اثرابتلا به سرطان قبل از رسيدن به سن بلوغ 20 درصد بيشتر است. به گزارش خبرگزاري فرانسه ازلندن محققان وضعيت بيش هزار 22از و چهارصدكودك را كه طي سال هاي 1953 تا 1980 در اثر ابتلابه سرطان خون يا سرطان هاي غيرخوني قبل از رسيدن به سن 15 سالگي در انگلستان اسكاتلند و ولز درگذشته اند مورد بررسي قرار دادند. در اين بررسي ها مشخص شد نوزاداني كه در 4 كيلومتري آزاد راه ها يا خطوط آهن زندگي مي كنند بيش از ساير كودكان در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند. اين تحقيق نشان داد بالاترين رقم مرگ ومير در بين كودكاني است كه در 5 كيلومتري كارخانه هايي كه فراورده هاي سوختي را پالايش كرده و يا به مصرف مي رسانند و يا كارخانه هايي كه داراي تنورها كوره ها، و محفظه هاي سوخت با دماي بسيار بالا هستند زندگي مي كنند. پروفسورجورج ناكس و گروهي از محققان دانشگاه بيرمنگام همچنين دريافتند مرگ و مير ناشي از سرطان در ميان كودكاني كه در 4 كيلومتري آزادراه ها يا خطوط آهن زندگي مي كنند بيشتر است.