Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760127-18006S1

Date of Document: 1997-04-16

روش تازه تخفيف درد معتادان كشف شد . سرويس شهري: محققان، دو ماده شيميايي جديد را كه در فرآيند تخفيف درد و درك لذت در مغز نقش دارند، كشف كرده اند. از اين كشف مي توان براي كاهش درد و درمان معتادان به موادمخدر استفاده كرد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي بيست سال پيش دانشمندان مواد اندورفين را كه نوعي مخدر يا مسكن طبيعي در بدن است و احساس درد را كاهش مي دهند، كشف كرده محققان بودند دانشگاه تولين در شهر نيواورلئان آمريكا اكنون دوگروه خاص از مواد اندورفين را كه مواد انكفالين و مواد دينورفين ناميده مي شوند، كشف كرده اند. پژوهشگران ابتدا اين مواد را ضمن استخراج منظم مواد از مغز گاو يافتند و سپس با آزمايش بر روي مغز موشها به نقش تخديري آنها پي بردند. تمايز مواد جديد از اندورفين كه قبلا كشف شده بود اين است كه اين مواد بر سلول هاي خاصي ازمغز اثر مي كنند و اين بدان معني است كه مي توان از آن هابعنوان داروهاي مسكن يا تخديري استفاده كرد بدون آنكه عوارض جانبي داشته باشند. حال آنكه داروهايي مثل مرفين كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرند عوارض جانبي منفي بهمراه دارند.