Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760127-18005S1

Date of Document: 1997-04-16

چرا وسايل نقليه سنگين به آلت قتاله تبديل؟ شده اند بر اساس آمارهاي منتشره از طرف پزشكي قانوني و گزارش وزارت راه و ترابري تلفات ناشي از حوادث رانندگي درصد قابل توجي از مرگ وميرهاي غيرطبيعي را به خود اختصاص داده است و آمار تصادفات درون شهري و برون شهري هم به طور چشمگيري در حال افزايش است. در روز 5 فروردين هنگامي 1375سال كه جهت گذراندن تعطيلات نوروزي عازم شيرازبوديم در يك تصادف خونين بين سواري به رانندگي برادرم و يك كاميون ولوو در يك پيچ غيرفني (طبق اظهار نظر افسر كارشناس )هفت نفر از عزيزانم را درحالي كه خودم در صحنه حضورداشتم از دست دادم ( فرزندان جوانم دختر بيست ساله ام پسرساله ام 18 مادرم برادرم همراه با همسر و يكي ازفرزندانش و نوجوان 17 ساله خاله ام ). راننده كاميون جواني ساله 24بود ظاهرا معتاد با سرعت غير مطمئنه سواري برادرم را زير گرفت و حدود پنجاه متر با خود برد تا اينكه آهن پاره هاي سواري برادرم باعث ترمز كاميون شد. با توجه به رشته تخصصي خودم كه جراحي عمومي است و همه روزه شاهد چندين مورد از بيماران تصادفي مي باشم متاسفانه حدود 50 درصد تخت هاي بخش جراحي بيمارستاني را مجروحين تصادفي اشغال كرده اند و از طرفي همه روزه در صفحه حوادث روزنامه هاخبر از تصادف هاي متعدد كه منجر به فوت تعداد زيادي ازهموطنان بيگناه مي شود هستم. چرا تعداد تصادفات؟ افزايش يافته مطمئنا به خاطرافزايش تعداد ماشين وترافيك نيست چون در كشورهاي پيشرفته در حالي كه روزبه روز بر تعداد ماشين ها و مسافرت ها افزوده مي شود اما تعداد تصادفات كمتر است، پس علت؟ چيست عوامل مختلفي در ايجاد يك تصادف دخالت دارند كه اهم آنها عبارتند از: - 1 عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي - 2 نقص فني خودروها و صافي لاستيك ها و غيره - 3 نقص فني جاده ها - 4 عدم كنترل و نظارت برسيستم ترافيك - 5 خستگي و بيماري راننده ها - 6 مصرف الكل و مواد مخدر - 7 عوامل جوي آب و بارندگي هوايي يخبندان ها و غيره وعدم ترميم به موقع جاده ها از طرف مسئولان راه و ترابري در مورد عوامل فوق مقالات وبحث هاي زيادي به خصوص درروزنامه همشهري نوشته شده امادر مورد خستگي و بيماري هاي روحي و رواني رانندگان وسائل نقليه سنگين و عدم وجود كنترل دقيق و نظارت صحيح از طرف پليس راه به خصوص در جاده هاي بين شهري كمتر بحث شده است. اصولا اگر رانندگان با احتياطكامل وسيله نقليه را هدايت كنند، مي توانند به سلامت ازجاده هاي غيرفني با ترافيك سنگين و حتي با لاستيك صاف عبور كنند و تصادفي اتفاق نيفتد ولي متاسفانه در اكثرتصادفات بي احتياطي كه بيشتراز طرف رانندگان وسايل نقليه سنگين مي باشد، باعث حوادث دلخراش مي شود.؟ چرا اين مسئله برمي گردد به فقدان فرهنگ ترافيك صحيح راننده و نحوه اي كه اين فرد توانسته گواهينامه پايه يك بگيرد. آيا اصولا به همه كس بايد گواهينامه پايه يك داده؟ شود يا اينكه فرد متقاضي پايه يك بايد شرايط خاصي را دارا؟ باشد بنابر اين با توجه به اين كه يك وسيله نقليه به سادگي مي تواند به آلت قتاله تبديل شود، بايد شرايط خاصي جهت دريافت گواهينامه مخصوص گواهينامه پايه يك در نظر گرفته شود كه اهم آنها عبارتند از: - 1 شرايط سني حداقل سال 25بالاي و سابقه چند سال رانندگي بدون تخلفات عمده باگواهينامه شخصي وسايل نقليه سبك - 2 گواهي صحت مزاج مخصوصا ازنظر روحي و رواني عدم اعتيادبه مواد مخدر و الكل از پزشك متخصص اعصاب و روان - 3 همانطور كه در هر رشته حساس تعهد و تخصص لازم وملزوم يكديگرند در اين موردهم داشتن مهارت فني به تنهايي كافي نيست. بايد با استفاده از متخصص اعصاب و روان يك سري سوال هايي طراحي شود و سپس از نحوه پاسخ فرد متقاضي پايه يك دريافت كه آيا اين فرد ازتعهد كافي نسبت به رعايت فرهنگ ترافيك و حفظ سلامتي مردم برخوردار است يا؟ خير - 4 گواهي صحت سلامتي حداقل بايد سالانه تاييد و تكرار شود. - 5 راننده اي كه باعث مرگ ومير مي شود و تخلف او ثابت شده بايد از رانندگي محروم شود; (اين روزها رانندگان باداشتن بيمه ديه خيلي راحت باعث مرگ و مير مي شوند ومي گويند بيمه دارم و بيمه ديه پرداخت مي شود و مجددا حق رانندگي پيدا مي كنند،؟ چرا!). يكي ديگر از عوامل مهم در ايجاد تصادف، نبود كنترل و نظارت صحيح از طرف پليس راه در است هر حرفه اي اگر سيستم دقيق و مداوم كنترلي و نظارتي نباشد موجب بي بند و باري و ضايعات سنگيني مي شود. سيستم نظارتي پليس راه بايد نقش كنترلي وپيشگيري از تصادفات باشد. به هر حال با توجه به اينكه با فروپاشي كشور شوروي ايران سابق، به صورت كشوري ترانزيتي درآمده و ترافيك وسايل نقليه سنگين روز به روز روبه افزايش است و مسئولين امر بايد به فكرپيشگيري از تصادفات برآيند، باكمال تاسف چند روز پيش درمصاحبه اي اعلام شد كه در بودجه سال در 1375 مورد توسعه آزادراه ها رقمي در نظر گرفته نشده.؟ چرا از تهران تا اصفهان حدود هفتادكيلومتر فاصله قم تا دليجان چندين سال است كه قرار شده تبديل به آزادراه شود. در اين فاصله كم سه پاسگاه نيروي انتظامي وجود دارد. در محوطه اين پاسگاهها شاهد تعداد زيادي ماشين هاي سبك و سنگين مي شويدكه هر روزه تركيب اين اتومبيل ها تغيير مي كند، در حالي كه در فاصله تهران تا قم و ازدليجان تا اصفهان خوشبختانه خبري از تصادف مهم و خونين نيست و محوطه پاسگاهها خلوت با است اين مثال مي شود به اهميت آزادراه ها و نقص فني جاده ها پي برد. دكتر فرامرز شاهرخي